Välipysähdys — Pari ajatusta astrologian opiskelun varrelta

Olen viime päivinä muistellut aikaa, jolloin löysin astrologian. Siitä tulee kuluneeksi parin kuukauden päästä kolme vuotta. Ensikosketus astrologiaan oli lähtölaukaus uudelle harrastukselle ja opinpolulle. Astrologian löytäminen oli valtava kokemus ja sen opiskeleminen on minulle rakkaimpia puuhia. Innostuin kirjoittamaan pienen koosteen muutamista astrologian opiskelun aikana syntyneistä ajatuksistani ja matkan varrella koetusta.

Alkusysäys ja alkeiden opiskelu

Taipaleeni astrologian parissa alkoi keväällä 2016 jolloin varasin ensimmäisen konsultaatioajan astrologille. Siitä lähtien astrologia on ollut osa arkeani. Opiskelu alkoi kahlaamalla kirjaston hyllyjä ja lukemalla astrologia-aiheisia blogeja sekä Suomesta että maailmalta. Liityin myös Suomen Astrologisen Seuran jäseneksi. Seuran kirjaston aineistosta ja ’Astro Logos’ -lehtien artikkeleista on ollut paljon hyötyä astrologian eri aihepiiriin tutustumisessa.

Astrologian alkeet tuli opittua kirjojen ja nettikurssin lisäksi osallistumalla mm. Helsingin Aikuisopiston astrologian kurssille, jonka opettajana toimi Juhani Nummela. ’ASTRIS – Suomi’ Facebook-ryhmän monipuoliset keskustelut ovat mukavasti tukeneet astrologisen tiedon jäsentymistä koko opintopolun aikana. Paljon koen oppineeni myös erityyppisistä tulkinnoista omasta syntymäkartastani, joita olen viime vuosien aikana tilannut sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta astrologeilta.

Kokemuksia eri tulkintamuodoista

Nykyään on hyvin laajat mahdollisuudet tulkinnan muodon suhteen. Arvostan kirjallisia tulkintoja, jotka ovat aidosti astrologin itse kirjoittamia ja sisältävät astrologisen kartan eri tekijöiden synteesin. Tietokoneohjelmien luomat tulkinnat kelpaavat korkeintaan kartan yksittäisten tekijöiden symboliikan hahmottamiseen ja opetteluun, koska tietokoneohjelmat eivät kykene luomaan synteesiä kartan kaikkien tekijöiden välillä. Tietokonetulkinnasta saat pikemmin suunta-antavan, symbolisen kuvailun karttasi yksittäisistä tekijöistä kuin henkilökohtaisen koko karttasi huomioivan tulkinnan.

Konsultaatio kasvotusten taas tukee erityisesti vastavuoroisuuden kautta oman elämäntilanteen kartoittamista. Koin henkilökohtaiset keskustelut astrologin kanssa hyvin antoisiksi. Sain positiivisia kokemuksia myös videopuhelun välityksellä tehdyistä tulkinnoista. Tekniikan mahdollisuudet ovat laajentaneet huimasti astrologisten tulkintojen sekä astrologisen tiedon saatavuutta. Teoriassa on mahdollista tilata tulkintaa ja osallistua astrologian kursseille ympäri maailmaa.

Positiivisia sivuvaikutuksia

Olen saanut oppia astrologiaa monen eri kanavan kautta. Olenkin iloinen, että elän tänä aikana, jolloin tietoa on niin valtavasti ja eri muodossa saatavilla. Astrologian opiskelulla on ollut myös positiivisia sivuvaikutuksia. Yksi niistä on Englannin kielen taidon kehittyminen. Oikeastaan vasta viime vuosien aikana, astrologian harrastukseni myötä, kielitaitoni ovat kehittyneet niin, että pystyn sujuvaan keskusteluun. Tämä on taas mahdollistanut uusien tuttavuus- ja ystävyyssuhteiden syntymisen, joista olen hyvin kiitollinen.

Astrologisen tiedon hankinnasta

Suomenkielisestä astrologia-aiheisesta kirjallisuudesta löytyy useita hyviä kirjoja, joita voi lainata Suomen Astrologisen Seuran lisäksi myös ihan tavallisista kirjastoista, joskin aineisto niissä on yleensä varsin suppea. Lisäksi antikvariaateista saattaa tehdä hyviä löytöjä. Osa niistä toimii netissäkin. Suomen Astrologisen Seuran julkaisemien ’Astro Logos’ -lehtien kanssa siitä syntyy jo huima määrä tietoa mitä omaksua. Lisäksi löytyy suomenkielisiä astrologiaa käsitteleviä blogeja, joista voi lukea esim. ajankohtaisista astrologisista kuvioista.

Kuitenkin astrologiassa on aiheita, joista on hankittava oppinsa muunkielisen kirjallisuuden kautta. Varsinkin Englannin taidolla pääsee mukavasti laajentamaan astrologista tietämystään – antiikin ajan tekstien huikean käännöstyön ansiosta jopa astrologian juurille asti.

Kuva: kaktus sanakirjan äärellä
Astrologian opiskeluissani yksi runsaasti käytetty työkalu on sanakirja. Kuvan lähde: Pixabay.

Juuriastrologia

Olen astrologian harrastukseni alusta lähtien törmännyt säännöllisesti englanninkielisessä nettikirjallisuudessa kirjoituksiin, jotka käsittelevät mitä suomeksi kutsutaan perinteiseksi tai traditionaaliseksi astrologiaksi. Astrologiassa onkin monta haaraa, ja niin luulin, että tämäkin on yksi monesta astrologian suuntauksista. Väärässä olin, tiedän nyt.

Kiinnostukseni perinteistä astrologiaa kohtaan kasvoi sen mukaan, mitä enemmän astrologian oppeihin tutustuin. Kuitenkin erityisesti tunne puuttuvasta palikasta sai minut lopulta ottamaan selvä, mistä perinteisessä astrologiassa on kyse. Vaikka paljon olin jo oppinut kahden vuoden aikana eri kurssien ja itseopiskelun kautta, tuntui että jotakin olennaista odottaa vielä löytymistä. Kaipasin vastauksia kysymykseen “miksi?”. Minua ei vain kiinnostanut opetella astrologista symboliikka ulkoa, vaan halusin tietää, mistä merkkeihin, planeettoihin ja huoneisiin liitetyt merkitykset ovat peräisin. Tuntui, että vastausten täytyy olla paljon syvemmät kuin mitä modernin astrologian oppikirjat antavat ymmärtää.

Aloin seuraamaan mm. Chris Brennanin ’The Astrology Podcastia’ ja The Astrology School’ YouTube -kanavaa. Jossakin vaiheessa tilasin Brennanin kirjan ’Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune’. Halusin tutustua perinteiseen astrologiaan kunnolla. Alkumetrit olivat työläitä. Opiskelut lähtivät kuitenkin mukavasti etenemään kun aloin Brennanin The Hellenistic Astrology Course verkkokurssin opiskelijaksi.

Kuva: Brennanin ja Georgen kirjat
Demetra Georgen juuri ilmestynyt ‘Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques’ on loistava teos Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin ja kirjan rinnalla.

Kurssin aloittamisesta on kulunut kymmenen kuukautta, jotka ovat olleet täynnä suuren videomateriaalin ja kirjallisuuden läpikahlaamista. Opiskelu on ollut hyvin intensiivistä. Olen nyt käynyt läpi reilusti yli puolet kurssin sisällöstä. Asiaa on valtavasti. Brennanin tapa opettaa on perusteellinen ja asiallinen. Videoluennot, jotka ovat jokainen useita tunteja pitkiä, auttavat ymmärtämään monimutkaisetkin asiayhteydet. Kurssilla on selkeä struktuuri ja opiskelijaa johdatetaan tarkoin ohjein läpi jokaisen osion. Tämä kurssi tuntuu tuhdilta paketilta astrologiaa. Kurssin kautta olen ymmärtänyt, että perinteisessä astrologiassa kyse ei ole jostakin astrologian suuntauksesta, vaan todellakin länsimaisen astrologian juurista.

‘ASTRIS – Suomi’ Fb-ryhmässä onkin ehdotettu kutsua perinteistä astrologia ’juuriastrologiaksi’. Pidän tästä nimestä erittäin paljon, koska se kertoo, mistä siinä oikeasti on kyse – juurista. Seuraavaksi kerron eräästä havainnostani, jonka tein tutustuessani perinteisen astrologian tekniikoihin.

Merkityksellinen havainto

Yksi monen kiivaan keskustelun aiheena astrologian piireissä on huonejärjestelmät. Merkkihuonejärjestelmä liitetään perinteiseen astrologiaan, ja se onkin sen vahvimpia tunnusmerkkejä.

Kun aloin opiskelemaan astrologiaa, luulin merkkihuoneiden olevan vain yksi huonejako muiden seassa. Ajattelin, että merkkihuoneiden toimivuutta voi ja pitää kokeilla samalla tavalla kuin muiden huonejärjestelmien käyttökelpoisuutta. Käytännössä luulin, että oman kartan tutkimista erilaisilla huonejaoilla ja niiden kautta saatujen näkemysten peilaaminen omiin kokemuksiini toisi lopulta varmuuden siitä, mikä olisi se “toimivin” huonejärjestelmä.

Perehtyessäni enemmän astrologian juuriin, ja varsinkin Chris Brennanin kurssin kautta, aloin kuitenkin tajuamaan, että merkkihuoneet eivät ole vain yksi tapa muiden joukossa, jolla jakaa ympyrä kahteentoista osaan, vaan merkkihuonejako on perustavanlaatuinen astrologisen oppijärjestelmän osa, jolle mm. monet alkuperäiset tekniikat rakentuvat. Kyse on siis pikemmin astrologian kulmakivestä kuin vaihtoehtoisesta katsontatavasta.

Juuriastrologia ei eroa vain huonejärjestelmän osalta modernista astrologiasta, vaan siihen sisältyy myös monenlaisia tekniikoita, jotka ohjaavat tulkintaa eri tavalla kuin mitä nykyastrologiassa ollaan totuttu. Vasta viime kuukausien opiskelut ovat antaneet minulle pienen aavistuksen siitä, miten paljon astrologista tietämystä onkin viime vuosisatojen aikana jäänyt unohduksiin.

On hienoa, että viime kahden- kolmenkymmenen vuoden antiikin aikojen astrologisten tekstien käännöstyö on alkanut kantamaan hedelmää, ja astrologian juuret perinteisine teknikoineen alkavat kiinnostaa harrastajia ja ammattilaisia ympäri maailmaa. Ja ennen kaikkea, että tietoa alkaa olla saatavilla kurssien ja kirjojenkin kautta. Elämme hedelmällistä aikaa.

Pohdinta

Perinteistä astrologiaa syytetään toisinaan kohtalouskosta. Maailmankuva antiikin aikana oli erilainen kuin nykyään. Silloiseen elämään on liittynyt vahvasti kokemus kaikkien maallisten ja taivaallisten menojen jumalallisesta johtamisesta. Nykyajan ihminen on erkaantunut tästä kokemuksesta. Tämä lienee yksi syy siihen, miksi moni saattaa pitää modernia tai ns. ”psykologista” astrologiaa nykyajan ihmiselle sopivampana.

Usein moderni ja perinteinen astrologia asetetaan vastakkain, jolloin modernin astrologian sanotaan keskittyvän kuvaamaan ihmisen luonnetta ja perinteisen astrologian ennustavan tulevia tapahtumia. Tämä johtunee puuttuvasta tiedosta sekä filosofisten kysymysten ja astrologisten tekniikoiden sekoittamisesta keskenään. On totta, että modernissa astrologiassa fokus on useimmiten henkilön luonteen ja siihen liittyvien seikkojen tarkastelemisessa. Myös juuriastrologia tunnistaa henkilön yksilöllisyyden ja tutkii luonteen ominaisuuksia. Muiden tekijöiden ohella erityisesti Askendentti ja sen määrittämä ensimmäinen huone yhdessä Hengenpisteen kanssa on sanottu kuvaavan henkilön sielua tai psyykettä. Kaikista kartan osista juuri ensimmäinen merkkihuone onkin perinteisesti liitetty itse henkilöön ja tämän elämään, sekä kehon että sielun osalta.

Lisäksi juuriastrologia näkee elämän kulun jaksoina, joiden aikana syntymäkartan tekijät ovat eri tavalla aktivoituneina. Perinteiseen astrologiaan kuuluvat ajanjaksotulkinnat kuvaavat kunkin käsillä olevan ajan olemusta. On toki mahdollista löytää esimerkkejä ajan laatua symboloivista tapahtumista, mutta varmasta ennustuksesta ei voi olla kyse. Nämä ajanjaksotulkinnat auttavat parhaimmillaan hahmottamaan elämän syklisyyttä ja hyväksymään sen tuomia muutoksia. Ne auttavat myös käyttämään aktiivisesti kulloisenkin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, ei peläten, vaan tietäen, että kaikella on aikansa.

Oman filosofian ja maailmankatsomuksen vaikutukset on tärkeä tiedostaa varsinkin silloin kun tulkitsee muiden karttoja. Vaikka astrologian tekniikat voidaan nähdä itsessään erillisinä, vaikuttaa oma ihmiskäsitys tulkintaan. Oma pohdintani aiheesta löydät artikkelistaniIn Faith and in Fate — A Believers View on Astrology’.

Summa summarum

Astrologian opiskelu on antanut minulle uusia työkaluja ihmiselämän ymmärtämiseen. Koen löytäneeni keinon, jolla hahmottaa elämän moninaisuutta ja saada näkemyksiä, ei vain tämänhetkisen, vaan myös menneen elämän oivaltamiseen. Näin astrologia on myös hyödyllinen väline, jolla kohdata rohkeasti tulevaisuus.

Olen löytänyt aarteen.

*******

Otsakekuvan lähde: Pixabay

Astrologisen kartan kulmahuoneet ja kulmakolmikot

Päästyäni Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin osioon huoneista, sain inspiraation kirjoittaa tiivistelmän aiheesta. Keskityn tässä kirjoituksessa lähinnä astrologisen kartan huoneiden rakenteeseen kulmakolmikkoina (angular triads) ja siitä johtuvien merkitysten kuvailuun.

Aluksi

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset on helpompi sisäistää kun ymmärtää mihin nämä pohjautuvat. Tämä vaatii hieman astrologisen huonejärjestelmän perinteeseen tutustumista.

Perinteisesti merkki johon Askendentti (eli nousu) osuu, on kokonaisuudessaan kartan ensimmäinen huone. Toinen huone tarkoittaa koko seuraavaa merkkiä, kolmas huone sitä seuraavaa merkkiä jne. Jos esimerkiksi Askendentti on 7° Jousimiestä, niin ensimmäinen huone tarkoittaa tässä tapauksessa koko Jousimiehen merkkiä, toinen huone tarkoittaa kokonaan Kauriin, kolmas Vesimiehen, neljäs Kalojen merkkiä jne. kunnes tullaan kahteentoista huoneeseen, joka on tässä esimerkissä Skorpionin merkissä. Tämä on perinteinen ja samalla vanhin huonejärjestelmä, johon pohjautuvat monet astrologiset menetelmät kuten esim. vuosittaiset edistykset/vuosiprofektiot (annual profections). Tämä huonejaottelu on saanut suomeksi nimen ”merkkihuonejärjestelmä” tai ”merkkihuoneet”, englanniksi käytetään nimitystä ”Whole Sign Houses” (lyhenne WSH).

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset syntyivät hellenistisenä aikana kun merkkihuoneet oli yleisin käytetty huonejärjestelmä. Alla kuva joka havainnollistaa merkkihuonejärjestelmää käyttäen yllä olevaa esimerkkiä jossa Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä.

Esimerkki WSH Jousimies Askendentti
Esimerkki merkkihuonejärjestelmästä kun Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä. Jousimiehen merkki muodostaa kokonaisuudessaan ensimmäisen huoneen, Askendentin asteesta riippumatta. Askendentti ei ole siis ensimmäisen huoneen kärki, vaan ykköshuoneessa “vapaasti heiluva” piste. Merkkihuonejärjestelmässä merkki = huone.

Koko kartan perusta

Astrologisen kartan tärkeimmät huoneet ovat kulmahuoneet, eli kulmat. Kulmahuoneilla tarkoitetaan huoneet 1, 4, 7 ja 10. Ensimmäisen ja seitsemännen huoneen, tarkemmin Askendentin ja Deskendentin akseli jakaa kartan horisontin ylä- ja alapuolella oleviin puoliskoihin. Kymppihuone on kartan korkein ja neloshuone alin kohta. Näitä huoneita kutsutaan perinteisesti myös seuraavasti: Ensimmäinen huone = tuntiosoittaja/-merkitsijä (Hour-Marker), neloshuone = maanalainen paikka (subterraneous place), seitsemäs huone = laskun paikka (setting place) ja kymppihuone = keskitaivas (Midheaven).

Kulmahuoneisiin liittyy myös ainutlaatuiset astronomiset ominaisuudet. Ensimmäinen huone on se paikka kartassa, jossa Aurinko ja muut taivaankappaleet nousevat horisontin alapuolelta sen yläpuolelle. Kymppihuone on kartan korkein paikka ja planeetat tässä huoneessa ovat näkyvimmillään (joskin MC on todellinen korkein piste taivaalla). Seiskahuoneessa, Deskendentin kohdalla, planeetat laskevat horisontin alapuolelle. Neloshuoneessa planeetat ovat maan alla ja ”eniten näkymättömissä” tai ”piilossa”. Näistä ominaisuuksista juontaa myös kulmahuoneiden assosiaatiot elämänvaiheiden kanssa. Ensimmäinen huone kuvastaa elämän alkutaivalta ja nuoruutta. Kymppihuoneeseen liitetään keski-ikä, seiskahuoneeseen vanhuus ja neloshuoneeseen kuolema. Tähän liittyvä toinen näkemys on, että planeetat ensimmäisessä ja kymppihuoneessa tuovat merkityksensä aikaisemmin elämässä esille. Planeetat seiska- ja neloshuoneessa ilmentävät signifikaationsa vasta elämän loppupuolella.

Kulmahuoneiden alkuperäinen merkitys

Alkukielen (muinaiskreikka) termi neljälle kulmahuoneille on kentron, jolla on kolmenlaista merkitystä. Näistä ensisijainen on yllykkeenä tai ärsykkeenä toimiva ”terävä piste” (sharp point). Toinen merkitys on ”keskipiste” (center), esim. ympyrän keskipiste. Kolmas merkitys on ”napa” (pivot), eli paikka jonka ympärille jokin pyörii. Brennan käyttää kirjassaan Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (2017) tästä esimerkkiä kompassin nuolesta, joka pyörii kiinnityskohtansa ympäri. Sanaan ”napa” sisältyy kentron -termin toinen ja kolmas merkitys.

Synonyyminä sanalle kentron Ptolemaios on käyttänyt kirjoituksissaan myös sanaa gĹŤnĂ­a (kreik.), joka tarkoittaa ”kulmaa”. Tästä juontaa moderni tapa puhua ensimmäisestä, neljännestä, seitsemännestä ja kymppihuoneesta ”kulmina”. Brennan arvelee tämän johtuvan lisäksi siitä, että nämä huoneet muodostavat merkkihuonejärjestelmässä tarkan neliön, joiden kulmat on ajateltu kärkinä tai huippuina. Planeetta sijoittuessaan näihin huoneisiin on pidetty merkittävimpänä tai voimakkaimpana tuodessaan merkitystään esille. Kulmien vierekkäiset huoneet joko nousevat kohti kulmaa, tai “putoavat” pois kulman luota. Näin kulmahuone yhdessä sen edeltävän ja sitä seuraavan huoneen kanssa muodostavat kulmakolmikon. Tästä seuraavassa kappaleessa lisää.

Englannin kielessä ei ole olemassa vastinetta, joka sisältäisi kaikki kentron -termin merkitykset. Kirjassaan Brennan käyttää siksi rinnakkain sanat ”napa” (pivot) ja ”kulma” (angle), jotta alkuperäinen merkitys säilyisi. En keksi hyvää suomenkielistä vastinetta sanalle kentron, joten teen tässä samoin.

Kulmakolmikot

Kulmahuoneet ovat siis koko kartan perusta ollessaan samalla kartan ”kärkikohtia”. Millaiset merkitykset muilla huoneilla sitten on? Mainitsin ylempänä käsitteen kulmakolmikosta. Nämä ovat perustana osalle huoneiden merkityksistä. Kulmakolmikko koostuu kolmesta huoneesta. Kolmikon keskellä sijaitsee kulmahuone tai kulma joka on sen edeltävän ja seuraavan huoneen ympäröimänä. Kulmaa (angle) seuraavaa huonetta kutsutaan ”nousevaksi huoneeksi” (succedent), koska se nousee kohti kulmaa. Kulmahuoneen edeltävää huonetta sanotaan “putoavaksi huoneeksi” (decline) sen “putoavan” pois kulman luota.

Otetaan esimerkiksi kymppihuoneen kulmakolmikko. Kymppihuoneen edeltävä ja näin ollen sen luota pois putoava huone on yhdeksäs huone. Kymppihuonetta seuraava eli sitä kohti nouseva huone on yhdestoista huone. Siispä huoneet 11, 10 ja 9 muodostavat yhden kulmakolmikon. Muut kulmakolmikot ovat huoneet 8, 7, 6, huoneet 5, 4, 3 sekä huoneet 2, 1 ja 12. Kolmikot pyörivät aina yhden kulmahuoneen ympärillä. Yhteensä on siis neljä kulmakolmikkoa. Alla kaava joka havainnollistaa kulmakolmikoiden rakenteen.

kulmakolmikot
Kulmat ja kulmakolmikot. Kolmikot on merkitty seuraavasti: Ensimmäisen huoneen kolmikko = turkoosi. Kymppihuoneen kolmikko = punainen. Seiskahuoneen kolmikko = sininen. Neloshuoneen kolmikko = ruskea.

Kulkusuunta ja huoneiden järjestys

Kulmakolmikoiden huoneiden järjestys tai kulkusuunta voidaan katsoa kahdella eri tapaa. Toinen niistä on kulkusuunta myötäpäivään alkaen nousevasta huoneesta jatkuen kulmaan jota seuraa putoava huone. Esimerkiksi neloshuoneen ympärillä pyörivä kulmakolmikon järjestys olisi tässä: 5, 4, 3. Toinen katsontatapa on kulku eläinradan merkkien järjestyksen mukaan, joka kulkee vastapäivään. Tällöin kulmakolmikko aloittaisi putoava huone, jonka jälkeen tulee kulma jota seuraa nouseva huone. Neloshuoneen kulmakolmikon järjestys olisi nyt: 3, 4, 5.

Myötäpäiväinen järjestys kuvaa planeettojen vuorokautista kulkua noususta kulminaatioon, eteenpäin laskuun ja sieltä maan alle. Toinen tapa kuvaa taivaankappaleiden kulkua läpi eläinradan merkkien, jonka suunta on vastapäivään. Hellenistiset astrologit ottivat molemmat katsontatavat huomioon kun loivat merkitykset huoneille.

Kulmakolmikon antama merkitys huoneille

Kulmahuoneet (1, 4, 7, 10): Kulmat toimivat kuten aiemmin mainittu yllykkeenä tai ärsykkeenä jotka ”hoputtavat” planeettoja toimintaan. Näin ollen planeetta kulmahuoneessa katsotaan tuovan merkityksensä suoremmin, aikaisemmin elämässä ja enemmän näkyvästi/tuntuvasti esille. Planeetta kulmalla on voimakkaassa paikassa. Kulmahuoneisiin liitetään pysyvyyden käsite ja ajallisesti nykyhetki.

Nousevat huoneet (2, 5, 8, 11): Nämä huoneet ovat kulmia seuraavia huoneita. Planeetat nousevissa huoneissa kulkevat siis kohti kulmaa. Tästä syystä niiden voidaan ajatella ilmentävän signifikaationsa erityisesti elämän myöhemmässä vaiheessa. Nouseviin huoneisiin liitetään voitto/ansio ja asioiden luominen, erityisesti huoneisiin viisi ja yksitoista. Ajallisesti nousevat huoneet edustavat tulevaisuutta.

Putoavat huoneet (3, 6, 9, 12): Nämä huoneet ”putoavat” pois kulmilta. Maapallon liike vie siis niissä sijaitsevat planeetat pois kulmien luota. Tästä syystä planeetta putoavassa huoneessa on ajateltu tuovan merkityksensä heikommin esille kuin muissa huoneissa. Putoaviin huoneisiin liitetään myös menetykset ja tuhot, erityisesti huoneisiin kuusi ja kaksitoista. Ajallisesti putoaviin huoneisiin liitetään menneisyys.

*******

Päivitetty: 5.1.2018

Lähteet

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

 

Kuvat: kirjoittaja

Planeettojen merkitykset perinteisessä astrologiassa — Vettius Valensin käännökset

Perehtyessäni traditionaalisen astrologian seitsemän planeetan merkityksiin, päätin koota englannin-, saksan- ja suomenkieliset käännökset Vettius Valensin (120-175 jKr.) kuvauksista planeetoista, jotka löytyvät hänen teoksestaan Antologia, yhteen taulukkoon. Tämä taulukko saattaa olla hyödyksi jollekin muulle, joten päätin julkaista sen täällä. Kuka Vettius Valens oli, selviää lähdeluettelossa mainittua kahta linkkiä (englanniksi) klikkaamalla.

Ajatus taulukon takana

Taulukon tarkoitus oli koota erilaiset käännökset vierekkäin, jolloin niiden vertaileminen on helppoa. Tämä taas antaa mahdollisuuden saada parempi kuva alkutekstin sisällöstä. Usean käännöksen vertailu auttaa siis pääsemään paremmin jyvälle siitä, mitä alkuperäisessä kirjoituksessa haluttiin välittää.

Taulukon sisältö

Joskus lähtöteksti antaa mahdollisuuden erilaisiin käännöksiin. Tämä on syy miksi löydät taulukosta kaksi osittain toisistaan hieman eroavaa englanninkielistä käännöstä. Toinen on Chris Brennanin käännös, joka löytyy hänen kirjastaan Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (2017). Toinen englanninkielinen käännös tulee Mark Rileyltä, joka käänsi Valensin yhdeksänosaisen teoksen Antologia kokonaan, antaen sen vuonna 2010 vapaaseen käyttöön. Käännös löytyy PDF-tiedostona täältä. Saksankielinen käännös on Otto Schönbergerin ja Eberhard Knoblochin työ. He olivat ensimmäiset, jotka käänsivät Valensin Antologia kokonaisuudessaan nykyaikaiselle kielelle. Käännös kantaa nimen Blütensträusse (2004).

Vettius Valens Anthologiae
Vasemmalta oikealle: Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (Chris Brennan 2017), Blütensträusse (Schönberger ja Knobloch 2004), Painettu versio Mark Rileyn käännöksestä Vettius Valensin Antologiasta (2010).

Käännösten alkutekstit

Sekä englanninkielinen että saksankielinen käännös pohjautuvat muinaiskreikkalaiseen lähdekstiin. Tällä hetkellä (elokuu 2018) tiedossani ei ole suomenkielistä käännöstä, joka pohjautuisi alkuperäiseen tekstiin (epätodennäköistä, että sellainen koskaan ilmestyy). Taulukosta löytyvä suomenkielinen käännös on omani pohjautuen Brennanin, Rileyn sekä Schönbergerin ja Knoblochin töihin. Suomenkielisen käännöksen pohjalla on siis englannin- ja saksankieliset tekstit. Olen sisällyttänyt näiden käännösten eroavaisuudet suluissa suomalaiseen käännökseen.

En ole ammattilaiskääntäjä. Suomi on ollut kuitenkin vuodesta 2004 pääkieleni. Äidinkieleni on Saksa. Ehdotukset vaihtoehtoisille suomenkielisille käännöksille ovat tervetulleita. Vaikka minulla on ollut käytössä lähtötekstin kolme käännöstä nykyaikaisilla kielillä, suomenkielisen käännöksen tuottaminen vei jonkin verran aikaa. Voin vain aavistaa miten haastava on mahtanut olla kääntää alkuperäistä lähtötekstiä, joka on kirjoitettu muinaiskreikan kielellä, jota ei kukaan enää puhu.

Vinkki lopuksi

Jos haluat syventyä enemmän Valensin alkuperäiseen kirjoitukseen planeetoista ja erilaisiin käännösmahdollisuuksiin jotka lähtöteksti antaa, suosittelen lukemaan Brennanin huomautukset, jotka löytyvät alatunnisteista kirjassaan luvussa seitsemän. Mikäli perinteinen hellenistinen astrologia kiinnostaa laajemmin, voin suositella ostamaan oman kappaleen Brennanin kirjasta Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (2017).

Linkki taulukkoon

Taulukkoon (PDF) joka sisältää englannin-, saksan- ja suomenkieliset käännökset Valensin kuvauksista seitsemästä perinteisestä planeetoista, pääset joko täältä tai alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

Kuva taulukko käännökset suomi

Taulukko päivitetty: 23.12.2018

******

Valensin käännösten lähteet:

Englanti 1: Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Denver: Amor Fati Publications, 2017.

Englanti 2: Valens, Vettius. Anthologies. Kääntänyt Mark Riley. Vapaa internet-julkaisu: https://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/vettius%20valens%20entire.pdf. 2010.

Saksa: Valens, Vettius. Blütensträusse. Kääntänyt Otto Schönberger ja Eberhard Knobloch. (Subsidia Classica, Bd 7) St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 2004.

Suomi: Käännös pohjautuen Brennanin, Rileyn ja Schönbergerin/Knoblochin käännöksiin. Livingincycles.blog. 2018.

Vettius Valensista:

Brennan, Chris. http://www.hellenisticastrology.com/astrologers/vettius-valens/. Katsottu 9.8.2018.

Garcia, Maria; Usher, Joy. http://www.skyscript.co.uk/Valens_b.html. Katsottu 9.8.2018.

Hellenistisen astrologian opiskelu:

Seven Stars Astrology: Twelve Easy Lessons for Beginners. http://www.sevenstarsastrology.com/twelve-lessons-0-intro-history/.

Chris Brennan: The Hellenistic Astrology Course.
https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

 

Otsakekuva: Pixabay