Kenen matkassa kuljet tällä hetkellä? — Vuosihallitsijan määrittely ja tulkinta (profektiot)

Lukuaika: 13 min.

Taivaalla tapahtuu kaikenlaista. Mistä tiedät mitkä transiitit ovat tärkeitä juuri sinulle? Mitä tarkoittaa vuosihallitsija? Miten sitä määritellään ja millainen tehtävä sillä on? Tässä kirjoituksessa opit profektiotekniikan perusteet.

SISÄLLYS

 1. Vaihtuvat maisemat
 2. Näin se toimii
 3. Käytännön ohjeet
  • Näin löydät vuosihallitsijasi
  • Näin tulkitset profektiovuottasi
 4. Suhteesi vuosihallitsijaasi
 5. Nokka kohti tulevaisuutta

1. Vaihtuvat maisemat

Oletko ihmetellyt miksi elämä tuntuu toisinaan ottavan yhtäkkiä selkeät käänteet? Yllättäen sinua innostavat asiat, joista et ennen välittänyt. Keksit uuden harrastuksen, mietit alanvaihtoa tai lasten hankintaa. Törmäät uusiin ihmisiin, joiden erilainen maailmankatsomus kiehtoo sinua. Ehkä sinua alkaa uudella tavalla kiinnostamaan lähiympäristösi hyvinvointi – ihminen ja luonto mukaan lukien. Olet haaveillut tanssimisesta pitkään, mutta nyt polte on vahvempi kuin koskaan! Tunnet muutosvoiman sisimmässäsi. Uudet tuulet puhaltavat.

Astrologia tuntee monet tekniikat, jotka kuvastavat elämämme eri vaiheita. Astrologian ydinolemus onkin ajanlaadun heijastaminen. Kannat sitä ajanlaatua sisälläsi, joka vallitsi sinä hetkenä kun synnyit. Syntymäkarttasi on kuva tuosta ajanlaadusta. Aika ei kuitenkaan pysähdy. Elämäsi siemen, jota syntymäkarttasi symboloi, avautuu kulkiessasi pitkin maanpäällistä taivaltasi. Maisemat vaihtuvat sekä ympärilläsi että sisälläsi. Sinä ja elämäsi muuttuvat.

Yksi ajanlaatua selkeästi kuvaava ja helposti opittava tekniikka on profektiot ja tarkemmin Askendentin vuosiprofektiot (englanniksi annual profections of the Ascendant). Mitä tarkoittaa profektio? Profektio sana tulee Latinan kielen sanasta profectio, joka tarkoittaa lähtöä, etenemistä, edistymistä.

2. Näin se toimii

Käytännössä kaikki mitä syntymäkartaltasi löytyy (planeetat, pisteet, kulmat, jne.) profektoituvat, eli edistyvät. Edistys tapahtuu eläinradan merkkien järjestyksessä, syntymäkarttasi ensimmäisestä talosta/huoneesta toiseen, sitten kolmanteen, jne. Profektioita voidaan käyttää vuosi- tai vaikkapa kuukausitasolla. Tässä kirjoituksessa keskityn Askendentin vuosiprofektioon. Miksi Askendentti? Siksi, että se on tekijä syntymäkartallasi, joka edustaa sinua kaikista tekijöistä eniten.

Vuosiprofektion toimintatapa voidaan havainnollistaa käyttämällä vertauskuvaa matkasta. Askendentti kulkee läpi syntymäkarttasi kaksitoista lohkoa, eli taloa/huonetta (käytän tästä lähtien sanaa talo), joka kukin edustaa yhtä elämänaluetta. Yhden talon läpikulkeminen vie yhden vuoden. Ympärimatka kestää siis kaksitoista vuotta. Kun Askendentti saapuu jälleen kotipaikkaansa, eli ensimmäiseen taloon, alkaa uusi kierros läpi syntymäkarttasi kahdentoista sektorin.

Profektiot kuuluvat näihin tekniikoihin, jotka perustuvat merkkitaloihin (englanniksi whole sign houses). Jotkut käyttävät myös nimitystä merkkihuoneet. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi kokonainen eläinradan merkki on yksi talo tai lohko syntymäkartallasi. Jos Askendentti on vaikkapa Ravussa, edustaa koko Ravun merkki ensimmäistä taloa. Toinen talo käsittää koko Leijonan merkin, kolmas Neitsyen, jne.

Alla esimerkkinä kartta merkkitaloilla, jossa Leijona nousee. Huomaa, että Askendentti jakaa ensimmäisen talon kahteen osaan. Osa on horisontin yläpuolella, ja toinen osa sen alapuolella. Tällä on syvempi merkitys, johon en kuitenkaan mene tässä kirjoituksessa.

Kartta merkkitaloilla. Koko Leijonan merkki edustaa ensimmäistä taloa. Toinen talo on Neitsyen merkissä, kolmas Vaa’an merkissä, jne.

Mikä planeetta on sitten vuosihallitsija (englanniksi lord of the year tai time lord)? No se planeetta, joka hallitsee merkkiä, johon Askendentti saapuu syntymäpäivänäsi! Esimerkiksi henkilö, joka on syntynyt yllä olevan kartan laadittuna hetkenä, elää koko ensimmäisen elinvuoden ensimmäisen talon profektiovuotta. Koska Leijona nousee, on Aurinko tämän henkilön vuosihallitsija siihen asti kunnes henkilö täyttää yhden vuoden, jolloin alkaa toisen talon profektiovuosi, joka on Neitsyen merkin hallitisijan Merkuriuksen alainen.

Huom! Tällä tekniikalla käytetään seitsemää paljain silmin havaittavissa olevaa planeettaa, johon lasketaan myös valot. Nämä ovat Saturnus, Jupiter, Mars, Aurinko, Venus, Merkurius ja Kuu. Kukin planeetta, poislukien valot, hallitsee kahta merkkiä, josta toinen on feminiininen ja toinen maskuliininen. Alla oleva kartta havainnollistaa tämän.

Eläinradan kahdentoista merkin kotihallitsijat. Jokainen planeetta hallitsee kahta merkkiä, josta toinen on feminiininen ja toinen maskuliininen.

3. Käytännön ohjeet

Seuraavaksi kerron askel askeleelta miten löydät vuosihallitsijasi ja miten tulkitset ajanlaadun kunakin profektiovuonna tämän vuosihallitsijan ja siihen liittyvien tekijöiden valossa.

Näin löydät vuosihallitsijasi

 1. Määrittele ikäsi. Tämän pitäisi olla helppoa. Jos olet kuitenkin unohtanut kuinka vanha olet, kysy ystäviltäsi tai lapsiltasi. He saattavat muistaa. Suosittelen silti tarkistamaan ikäsi syntymätiedoistasi.
 2. Katso alla olevasta profektiopyörästä mihin lohkoon ikäsi osuu. Jos olet tällä hetkellä esimerkiksi 47-vuotias, niin elät kahdennentoista talon profektiovuotta.
 3. Katso missä merkissä tämä lohko, eli talo, on syntymäkartallasi.
 4. Mikä seitsemästä perinteisestä planeetasta on tämän merkin hallitsija?
 5. Olet löytänyt vuosihallitsijasi! Onneksi olkoon!
Profektiopyörä. Mihin lohkoon ikäsi osuu?

Vuosihallitsija vaihtuu tässä Hellenistisessä mallissa aina syntymäpäivänäsi kun täytät vuosia. On myös myöhemmin keksitty ns. jatkuvien profektioiden (englanniksi continious profections) malli, joka perustuu Askendentin tai muiden kartan tekijöiden tarkkaan asteeseen. Tällöin vuosihallitsija vaihtuu jo ennen syntymäpäivääsi. Tämä malli on Askendenttia profektoitaessa hyvin aikasensitiivinen. Jos ilmoitetussa syntymäajassa on esim. neljän minuutin virhe, niin se tekee jo noin yhden asteen eron, joka vastaa kahtatoista päivää.

Vinkki: Astro-Seekin nettisivuilta löytyy laskuri kummallekin mallille ja sen lisäksi monille muille profektioihin ja muihin ajanhallitsijatekniikkoihin liittyville osa-alueille. Sieltä löydät myös valmiita kaavoja (Annual Profections wheel templates for all 12 Rising Signs to download/print), joista käy ilmi jokaisen nousumerkin profektiot. Voit siis tulostaa itsellesi valmiin profektiopohjan oman Askendenttimerkkisi mukaan. Pääset laskuriin täältä.

Näin tulkitset profektiovuottasi

Tiedät nyt mikä planeetta on vuosihallitsijasi. Seuraavaksi muutamat seikat, jotka kertovat sinulle millaista ajanlaatua on tämän planeetan ja aktivoituneen talon valossa odotettavissa. Yhteissumma näihin kahteen tekijään liittyvien yleisistä ja henkilökohtaisista merkityksistä määrittelee miltä profektiovuosi sinusta tulee tuntumaan ja millaiseksi se kehittyy. Asenteellasi ja elämänkokemuksellasi on tietysti myös osansa profektiovuoden tunnelmiin.

Ota nämä tekijät huomioon:

 • Monesko talo? Mitkä ovat tämän talon merkitykset? Jos elät esim. neljännen talon profektiovuotta voivat nousta esille perheeseen, kotiin, vanhempiin ja juuriin liittyvät asiat. Löydät alempana olevasta grafiikasta joitakin kahteentoista taloon liittyviä merkityksiä.
 • Mikä on tämän talon ja siten merkin hallitseva planeetta? Mieti ensin millainen luonne tällä planeetalla on. Onko se hyväntekijä (ns. benefikki) Venus ja Jupiter vai pahantekijä (ns. malefikki) Mars ja Saturnus tai jokin muu? Tästä saat jo jonkinlaisen kuvan vuoden ajanlaadusta. “Pahantekijän” hallitsema vuosi ei tarkoita, että olet tuhoon tuomittu. Malefikeilla on yksinkertaisesti velvollisuus osoittaa elämämme haasteet ja kipukohdat. Ei tarkoita myöskään, ettei mitään hyvää voisi syntyä vuonna, joka on Marsin tai Saturnuksen hallinnan alla. Kuitenkin on useimmiten niin, että malefikit opastavat meitä ensin läpi syvien ja joskus jopa synkkien laaksojen, ennen kuin voimme nähdä valon. Myös Mars ja Saturnus palkitsevat, mutta vasta koetusten jälkeen. Kumpi näistä kahdesta on sinulle yleisesti haastavampi määräytyy syntymäkarttasi sektin mukaan. Yksi vuosihallitsijaan luonteeseen vaikuttava tekijä on se, missä merkissä tämä sijaitsee. Planeetan olemus muuttuu sen ollessa koti-, alennus- tai ylennysmerkissään.
 • Missä talossa ja merkissä syntymäkarttasi vuosihallitsija sijaitsee? Profektio aktivoittaa vuosihallitsijan syntymäkartallasi. Tämä tarkoittaa, että myös se paikka missä tämä planeetta sijaitsee nataalisti on ko. vuoden aikana aktiivinen. Yllä olevan esimerkkikartan henkilöllä on viidennen talon profektiovuoden aikana aktivoitunut Jupiter. Tämä sijaitsee yhdeksännessä talossa, joten vuoden teemoihin saattavat sisältyä myös kaukomatkat, filosofiset pohdinnat, vieraat kulttuurit tai vaikkapa astrologia.
 • Onko aktivoituneessa talossa planeettoja? Jos on, niin nekin aktivoituvat. Ota huomioon planeetan/planeettojen merkitykset. Merkurius esim. voi symboloida uusiin ideoihin ja viestintään liittyviä teemoja. Planeetat tuovat myös hallitsemiensa talojen merkitykset mukanaan siihen taloon, missä sijaitsevat syntymäkartalla. Jos esim. Merkurius hallitsee sinun kymppimerkkiäsi ja seiskamerkkiäsi, niin ura ja ihmissuhteet voivat olla käsillä olevan profektiovuoden teemoja, mikäli Merkurius sijaitsee aktivoituneessa talossa.
 • Millaiset aspektit vuosihallitsijaan löytyy syntymäkartastasi? Suhteilla muihin planeettoihin on osansa vuosihallitsijan olemukseen. Myös vuosihallitsijan aspektit muihin syntymäkarttasi tekijöihin aktivoituvat vuosihallitsijan aktivoitumisen myötä. Aspektit vaikuttavat jo merkkien suhteiden, eikä vain tarkkojen orbien, kautta. Esimerkiksi Kuu Vaa’assa on neliössä Mars Kauriiseen riippumatta siitä missä asteessa kumpikin planeetta sijaitsee. Mitä pienempi orbi, sitä vahvempi aspekti tietysti on. Voit lukea lisää aspektien vaikutuksesta planeetan luonteeseen tästä kirjoituksestani.
 • Mitkä transiitit vuosihallitsija kokee? Tähän kuuluu vuosihallitsijan liikkeiden seuraaminen ajassa ja siten sen matkan syntymäkartallasi. Osa planeetoista liikkuu nopeasti, kuten esim. Kuu. Osa taas kulkee hyvin hitaasti läpi eläinradan, kuten esim. Saturnus. Nopeasti liikkuvan planeetan vuosi voi merkitä vaihtelevia tilanteita ja teemoja. Hitaammin liikkuvan planeetan alainen vuosi kantaa keskittyneemmän energian. Ota huomioon transiitit vuosihallitsijaan syntymäkartallasi sekä transitoivaan planeettaan. Jos esim. Venus on vuoden hallitseva planeetta, niin tutki transiittien aspektit Venukseen syntymäkartallasi sekä tällä hetkellä taivaalla liikkuvaan Venukseen. Myös taivaalla liikkuvan vuosihallitsijan tekemät aspektit syntymäkarttasi tekijöihin kannattaa katsoa.

Tässä olivat tärkeimmät asiat, joita kannattaa tutkia saadakseen selkoa millaista ajanlaatua kunakin profektiovuonna on tarjolla. Tutkimista voi tietysti laajentaa ottamalla huomioon muidenkin planeettojen ja pisteiden (esim. valojen sekä hengenarvanpisteen ja onnenarvanpisteen) profektiot. Voit kuitenkin saada jo hyvin paljon tietoa pelkästään määrittelemällä vuosihallitsijasi profektoimalla Askendenttiasi ja tutkimalla tämän sijaintia syntymäkartallasi. Älä siis huoli jos et kaikkia yllä mainittuja asioita jaksa tutkia!

Joitakin päällimmäisiä astrologisen kartan kahdentoista paikan merkityksiä.

4. Suhteesi vuosihallitsijaasi

Vuosiprofektioiden kautta voimme kokonaisen vuoden ajan tutustua tarkemmin yhteen syntymäkarttamme planeettaan. Millainen sanoma sillä on meille? Mikä on sen osuus elämämme kulkuun? Mitä se edustaa?

Itse tykkään ajatella vuosihallitsijasta opastajana, jonka ohjauksessa käsillä oleva vuosi eletään. Opastaja-sana kuvaa hallitsijaa paremmin matkan ja sitä myöten kasvun teemaa, joka on profektiotekniikan ydin. Ainakin haluan ajatella, että elämämme ei ole vain ulkopuolisten voimien alle taipumista. Uskon, että siinä on mukana hyväntahtoinen, kokemista ja kehittymistä edistävä, juoni ja vuorovaikutus meidän ja kosmisten voimien välillä. Näin miellän asiaa, vaikka ei aina siltä tunnu. Olenkin pohtinut, että voisimmeko puhua vuosihallitsijan sijasta vuosiopastajasta.

Seuraavaksi on aika miettiä millainen suhde meillä on tähän planeettaan ja sen edustamiin teemoihin. Mitä ajattelemme ja tunnemme kun mietimme tätä planeettaa? Tuntuuko sen luonne ja vaikutusalue meistä tutulta vai vieraalta? Millaiset odotukset meillä on sitä kohti? Pelkäämmekö sitä kenties? Odotammeko suuria tästä planeetasta? Miten suhtaudut opastajaasi?

Jokainen meistä elää uniikkia elämää. Planeetoilla on tietty määrä yleisiä asioita, joita ne symboloivat, mutta jokaiseen planeettaan sisältyy myös paljon henkilökohtaisia merkityksiä, jotka syntyvät niiden sijainnista syntymäkartallamme. Siksi on hyödyllistä tutustua vuosihallitsijaan/-opastajaan avoimena vastaanottamaan uusia oivalluksia. Miten se tapahtuu?

Suuria valmisteluja tai henkisiä kykyjä se ei vaadi. Oletko koskaan miettinyt millaista olisi vaikkapa kahvitella Merkuriuksen kanssa tai käydä kävelyllä Saturnuksen käsikynkässä? Mihin vuosihallitsijasi mahtaisi yrittää saada sinua keskittymään tällä hetkellä? Olet ehkä kiinnittänyt huomiota kansikuvassa olevaan upeaan värikkääseen laivaan. Minkä planeetan alus tämä voisi olla? Millaiseen ajoneuvoon nykyinen vuosihallitsijasi/-opastajasi ottaisi sinut kyytiin? Alat varmaan hoksaamaan idean.

Mitä jos tarjoaisit vuosiopastajallesi kupillisen kahvia ja istuisit hetken sen kanssa alas pohtimaan nykyistä elämänvaihettasi?

Tällainen ajatusleikki voi auttaa sinua vastaanottamaan syvällisempää ymmärrystä omasta elämästäsi ja yksilöllisestä polustasi. Ihan sivuhuomautuksena – se on myös hauskaa!

4. Nokka kohti tulevaisuutta

Toiveeni on, että tämä kirjoitus inspiroisi sinua tutkimaan elämänpolkuasi profektiotekniikan valossa. Tärkein ei kuitenkaan ole tekniikka itse, vaan mitä se mahdollistaa – nimittäin syvällisemmän suhteen luomisen jumalalliseen.

Profektioiden kautta voimme nähdä miten elämämme siemen, jota syntymäkartta edustaa, avautuu pitkin maanpäällistä taivaltamme. Ymmärrämme, että jokaisella hetkellä on tehtävänsä. Ei kaikki mitä kartaltasi löytyy vaikuta koko ajan, vaan planeetat, kulmat ja pisteet aktivoituvat määrähetkenä osoittaen kunakin aikana voimassa olevaa henkilökohtaista ajanlaatua.

Elämä etenee spiraalinomaisesti. Kohtaamme samantyyppisiä teemoja elämämme eri vaiheissa, kuitenkin aina hieman eri tasolla. Yksi kokonainen vuosiprofektiosykli kestää kaksitoista vuotta, jonka jälkeen matka alkaa alusta. Jokainen lähtö ja matka on kuitenkin ainutlaatuinen. Transiitit vaihtuvat, muut elämänsyklit (esim. merkkivapautustekniikan osoittamana) vaikuttavat omalla tavallaan ajanlaatuun ja kokemuksemme lisääntyy koko ajan. Kohtaamme edestämme löytyviä asioita uudella tavalla jokaisella kierroksella. Elämä uusiutuu alituiseen.

Polku tulevaisuuteen kulkee toisinaan menneisyyden läpi. Saatat joskus tuntea, ettet päässyt mihinkään kun vanhat haavat repeävät auki ja menneen ajan haamut kolkuttavat jälleen oveesi. Toivon, että profektioiden kautta saat voimaa ja eväitä tällaisenkin vaiheen läpi kulkemiseen. Se loppuu aikanaan, vaikka ei siltä tunnu. Uutta on tulossa. Varmasti.

Olkoon toivo vakiomatkakumppanisi millaisten maisemien kautta sinua ikinä ohjataankin!

Sindy 🕊️

Palveluni

*******

Luku- ja katsomisehdotuksia:

Brennan, Chris. Annual Profections: A Basic Time-Lord Technique, video ja PDF. 2018.

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Amor Fati Publications, 2017.

Kansikuva: Alan Frijns | Pixabay

Published by

Sindy 🕊️

Hermit soul, astrologer, Venus Star Point practitioner & teacher | 🇫🇮 🇩🇪 🇬🇧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s