Välipysähdys — Pari ajatusta astrologian opiskelun varrelta

Olen viime päivinä muistellut aikaa, jolloin löysin astrologian. Siitä tulee kuluneeksi parin kuukauden päästä kolme vuotta. Ensikosketus astrologiaan oli lähtölaukaus uudelle harrastukselle ja opinpolulle. Astrologian löytäminen oli valtava kokemus ja sen opiskeleminen on minulle rakkaimpia puuhia. Innostuin kirjoittamaan pienen koosteen muutamista astrologian opiskelun aikana syntyneistä ajatuksistani ja matkan varrella koetusta.

Alkusysäys ja alkeiden opiskelu

Taipaleeni astrologian parissa alkoi keväällä 2016 jolloin varasin ensimmäisen konsultaatioajan astrologille. Siitä lähtien astrologia on ollut osa arkeani. Opiskelu alkoi kahlaamalla kirjaston hyllyjä ja lukemalla astrologia-aiheisia blogeja sekä Suomesta että maailmalta. Liityin myös Suomen Astrologisen Seuran jäseneksi. Seuran kirjaston aineistosta ja Astro Logos -lehtien artikkeleista on ollut paljon hyötyä astrologian eri aihepiiriin tutustumisessa.

Astrologian alkeet tuli opittua kirjojen ja nettikurssin lisäksi osallistumalla mm. Helsingin Aikuisopiston astrologian kurssille, jonka opettajana toimi Juhani Nummela. ASTRIS–Suomi Facebook-ryhmän monipuoliset keskustelut ovat mukavasti tukeneet astrologisen tiedon jäsentymistä koko opintopolun aikana. Paljon koen oppineeni myös erityyppisistä tulkinnoista omasta syntymäkartastani, joita olen viime vuosien aikana tilannut sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta astrologeilta.

Kokemuksia eri tulkintamuodoista

Nykyään on hyvin laajat mahdollisuudet tulkinnan muodon suhteen. Arvostan kirjallisia tulkintoja, jotka ovat aidosti astrologin itse kirjoittamia ja sisältävät astrologisen kartan eri tekijöiden synteesin. Tietokoneohjelmien luomat tulkinnat kelpaavat korkeintaan kartan yksittäisten tekijöiden symboliikan hahmottamiseen ja opetteluun, koska tietokoneohjelmat eivät kykene luomaan synteesiä kartan kaikkien tekijöiden välillä. Tietokonetulkinnasta saat pikemmin suunta-antavan, symbolisen kuvailun karttasi yksittäisistä tekijöistä kuin henkilökohtaisen koko karttasi huomioivan tulkinnan.

Konsultaatio kasvotusten taas tukee erityisesti vastavuoroisuuden kautta oman elämäntilanteen kartoittamista. Koin henkilökohtaiset keskustelut astrologin kanssa hyvin antoisiksi. Sain positiivisia kokemuksia myös videopuhelun välityksellä tehdyistä tulkinnoista. Tekniikan mahdollisuudet ovat laajentaneet huimasti astrologisten tulkintojen sekä astrologisen tiedon saatavuutta. Teoriassa on mahdollista tilata tulkintaa ja osallistua astrologian kursseille ympäri maailmaa.

Positiivisia sivuvaikutuksia

Olen saanut oppia astrologiaa monen eri kanavan kautta. Olenkin iloinen, että elän tänä aikana, jolloin tietoa on niin valtavasti ja eri muodossa saatavilla. Astrologian opiskelulla on ollut myös positiivisia sivuvaikutuksia. Yksi niistä on Englannin kielen taidon kehittyminen. Oikeastaan vasta viime vuosien aikana, astrologian harrastukseni myötä, kielitaitoni ovat kehittyneet niin, että pystyn sujuvaan keskusteluun. Tämä on taas mahdollistanut uusien tuttavuus- ja ystävyyssuhteiden syntymisen, joista olen hyvin kiitollinen.

Astrologisen tiedon hankinnasta

Suomenkielisestä astrologia-aiheisesta kirjallisuudesta löytyy useita hyviä kirjoja, joita voi lainata Suomen Astrologisen Seuran lisäksi myös ihan tavallisista kirjastoista, joskin aineisto niissä on yleensä varsin suppea. Lisäksi antikvariaateista saattaa tehdä hyviä löytöjä. Osa niistä toimii netissäkin. Suomen Astrologisen Seuran julkaisemien ’Astro Logos’ -lehtien kanssa siitä syntyy jo huima määrä tietoa mitä omaksua. Lisäksi löytyy suomenkielisiä astrologiaa käsitteleviä blogeja, joista voi lukea esim. ajankohtaisista astrologisista kuvioista.

Kuitenkin astrologiassa on aiheita, joista on hankittava oppinsa muunkielisen kirjallisuuden kautta. Varsinkin Englannin taidolla pääsee mukavasti laajentamaan astrologista tietämystään – antiikin ajan tekstien huikean käännöstyön ansiosta jopa astrologian juurille asti.

Kuva: kaktus sanakirjan äärellä
Astrologian opiskeluissani yksi runsaasti käytetty työkalu on sanakirja. Kuvan lähde: Pixabay.

Juuriastrologia

Olen astrologian harrastukseni alusta lähtien törmännyt säännöllisesti englanninkielisessä nettikirjallisuudessa kirjoituksiin, jotka käsittelevät mitä suomeksi kutsutaan perinteiseksi tai traditionaaliseksi astrologiaksi. Astrologiassa onkin monta haaraa, ja niin luulin, että tämäkin on yksi monesta astrologian suuntauksista. Väärässä olin, tiedän nyt.

Kiinnostukseni perinteistä astrologiaa kohtaan kasvoi sen mukaan, mitä enemmän astrologian oppeihin tutustuin. Kuitenkin erityisesti tunne puuttuvasta palikasta sai minut lopulta ottamaan selvä, mistä perinteisessä astrologiassa on kyse. Vaikka paljon olin jo oppinut kahden vuoden aikana eri kurssien ja itseopiskelun kautta, tuntui että jotakin olennaista odottaa vielä löytymistä. Kaipasin vastauksia kysymykseen “miksi?”. Minua ei vain kiinnostanut opetella astrologista symboliikka ulkoa, vaan halusin tietää, mistä merkkeihin, planeettoihin ja huoneisiin liitetyt merkitykset ovat peräisin. Tuntui, että vastausten täytyy olla paljon syvemmät kuin mitä modernin astrologian oppikirjat antavat ymmärtää.

Aloin seuraamaan mm. Chris Brennanin ’The Astrology Podcastia’ ja The Astrology School’ YouTube -kanavaa. Jossakin vaiheessa tilasin Brennanin kirjan ’Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune’. Halusin tutustua perinteiseen astrologiaan kunnolla. Alkumetrit olivat työläitä. Opiskelut lähtivät kuitenkin mukavasti etenemään kun aloin Brennanin The Hellenistic Astrology Course verkkokurssin opiskelijaksi.

Kuva: Brennanin ja Georgen kirjat
Demetra Georgen juuri ilmestynyt ‘Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques’ on loistava teos Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin ja kirjan rinnalla.

Kurssin aloittamisesta on kulunut kymmenen kuukautta, jotka ovat olleet täynnä suuren videomateriaalin ja kirjallisuuden läpikahlaamista. Opiskelu on ollut hyvin intensiivistä. Olen nyt käynyt läpi reilusti yli puolet kurssin sisällöstä. Asiaa on valtavasti. Brennanin tapa opettaa on perusteellinen ja asiallinen. Videoluennot, jotka ovat jokainen useita tunteja pitkiä, auttavat ymmärtämään monimutkaisetkin asiayhteydet. Kurssilla on selkeä struktuuri ja opiskelijaa johdatetaan tarkoin ohjein läpi jokaisen osion. Tämä kurssi tuntuu tuhdilta paketilta astrologiaa. Kurssin kautta olen ymmärtänyt, että perinteisessä astrologiassa kyse ei ole jostakin astrologian suuntauksesta, vaan todellakin länsimaisen astrologian juurista.

‘ASTRIS – Suomi’ Fb-ryhmässä onkin ehdotettu kutsua perinteistä astrologia ’juuriastrologiaksi’. Pidän tästä nimestä erittäin paljon, koska se kertoo, mistä siinä oikeasti on kyse – juurista. Seuraavaksi kerron eräästä havainnostani, jonka tein tutustuessani perinteisen astrologian tekniikoihin.

Merkityksellinen havainto

Yksi monen kiivaan keskustelun aiheena astrologian piireissä on huonejärjestelmät. Merkkihuonejärjestelmä liitetään perinteiseen astrologiaan, ja se onkin sen vahvimpia tunnusmerkkejä.

Kun aloin opiskelemaan astrologiaa, luulin merkkihuoneiden olevan vain yksi huonejako muiden seassa. Ajattelin, että merkkihuoneiden toimivuutta voi ja pitää kokeilla samalla tavalla kuin muiden huonejärjestelmien käyttökelpoisuutta. Käytännössä luulin, että oman kartan tutkimista erilaisilla huonejaoilla ja niiden kautta saatujen näkemysten peilaaminen omiin kokemuksiini toisi lopulta varmuuden siitä, mikä olisi se “toimivin” huonejärjestelmä.

Perehtyessäni enemmän astrologian juuriin, ja varsinkin Chris Brennanin kurssin kautta, aloin kuitenkin tajuamaan, että merkkihuoneet eivät ole vain yksi tapa muiden joukossa, jolla jakaa ympyrä kahteentoista osaan, vaan merkkihuonejako on perustavanlaatuinen astrologisen oppijärjestelmän osa, jolle mm. monet alkuperäiset tekniikat rakentuvat. Kyse on siis pikemmin astrologian kulmakivestä kuin vaihtoehtoisesta katsontatavasta.

Juuriastrologia ei eroa vain huonejärjestelmän osalta modernista astrologiasta, vaan siihen sisältyy myös monenlaisia tekniikoita, jotka ohjaavat tulkintaa eri tavalla kuin mitä nykyastrologiassa ollaan totuttu. Vasta viime kuukausien opiskelut ovat antaneet minulle pienen aavistuksen siitä, miten paljon astrologista tietämystä onkin viime vuosisatojen aikana jäänyt unohduksiin.

On hienoa, että viime kahden- kolmenkymmenen vuoden antiikin aikojen astrologisten tekstien käännöstyö on alkanut kantamaan hedelmää, ja astrologian juuret perinteisine teknikoineen alkavat kiinnostaa harrastajia ja ammattilaisia ympäri maailmaa. Ja ennen kaikkea, että tietoa alkaa olla saatavilla kurssien ja kirjojenkin kautta. Elämme hedelmällistä aikaa.

Pohdinta

Perinteistä astrologiaa syytetään toisinaan kohtalouskosta. Maailmankuva antiikin aikana oli erilainen kuin nykyään. Silloiseen elämään on liittynyt vahvasti kokemus kaikkien maallisten ja taivaallisten menojen jumalallisesta johtamisesta. Nykyajan ihminen on erkaantunut tästä kokemuksesta. Tämä lienee yksi syy siihen, miksi moni saattaa pitää modernia tai ns. ”psykologista” astrologiaa nykyajan ihmiselle sopivampana.

Usein moderni ja perinteinen astrologia asetetaan vastakkain, jolloin modernin astrologian sanotaan keskittyvän kuvaamaan ihmisen luonnetta ja perinteisen astrologian ennustavan tulevia tapahtumia. Tämä johtunee puuttuvasta tiedosta sekä filosofisten kysymysten ja astrologisten tekniikoiden sekoittamisesta keskenään. On totta, että modernissa astrologiassa fokus on useimmiten henkilön luonteen ja siihen liittyvien seikkojen tarkastelemisessa. Myös juuriastrologia tunnistaa henkilön yksilöllisyyden ja tutkii luonteen ominaisuuksia. Muiden tekijöiden ohella erityisesti Askendentti ja sen määrittämä ensimmäinen huone yhdessä Hengenpisteen kanssa on sanottu kuvaavan henkilön sielua tai psyykettä. Kaikista kartan osista juuri ensimmäinen merkkihuone onkin perinteisesti liitetty itse henkilöön ja tämän elämään, sekä kehon että sielun osalta.

Lisäksi juuriastrologia näkee elämän kulun jaksoina, joiden aikana syntymäkartan tekijät ovat eri tavalla aktivoituneina. Perinteiseen astrologiaan kuuluvat ajanjaksotulkinnat kuvaavat kunkin käsillä olevan ajan olemusta. On toki mahdollista löytää esimerkkejä ajan laatua symboloivista tapahtumista, mutta varmasta ennustuksesta ei voi olla kyse. Nämä ajanjaksotulkinnat auttavat parhaimmillaan hahmottamaan elämän syklisyyttä ja hyväksymään sen tuomia muutoksia. Ne auttavat myös käyttämään aktiivisesti kulloisenkin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, ei peläten, vaan tietäen, että kaikella on aikansa.

Oman filosofian ja maailmankatsomuksen vaikutukset on tärkeä tiedostaa varsinkin silloin kun tulkitsee muiden karttoja. Vaikka astrologian tekniikat voidaan nähdä itsessään erillisinä, vaikuttaa oma ihmiskäsitys tulkintaan. Oma pohdintani aiheesta löydät artikkelistaniIn Faith and in Fate — A Believers View on Astrology’.

Summa summarum

Astrologian opiskelu on antanut minulle uusia työkaluja ihmiselämän ymmärtämiseen. Koen löytäneeni keinon, jolla hahmottaa elämän moninaisuutta ja saada näkemyksiä, ei vain tämänhetkisen, vaan myös menneen elämän oivaltamiseen. Näin astrologia on myös hyödyllinen väline, jolla kohdata rohkeasti tulevaisuus.

Olen löytänyt aarteen.

*******

Otsakekuva: Pixabay

Published by

Sindy 🕊️

Hermit soul, astrologer, Venus Star Point practitioner & teacher | 🇫🇮 🇩🇪 🇬🇧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s