Saturnus, Pluto, Jupiter ja vuosi 2020 — “Minä uskon; auta minun epäuskoani.”

Vuoden 2020 ensimmäinen kuukausi on takanapäin. Joko olemme saaneet maistiaisen siitä, millainen tästä vuodesta tulee?

Maailmalla on kirjoitettu paljon vuoden 2020 astrologisista kuvioista ja siitä kuinka ne symboloivat mm. politiikan tämänhetkisiä jännitteitä. Varsinkin “pitkään kypsynyt” Saturnuksen ja Pluton yhtymä Kauriin merkissä tammikuun 12. päivänä ja näiden menneiden konjunktioiden historialliset seuraamukset pohdituttavat monia.

Vahva tunne maailman muuttumisesta on ilmassa ja kuten monesti mullistuksen aikana – epäilys ja pelko tulevaisuutta kohtaan nousevat helposti mieleemme. Onko toivoa?

Kovia aikoja

Saamme kuulla päivittäin suurista haasteista politiikassa ja luonnon hyvinvointia uhkaavista tekijöistä. Ihminen, joka joutuu lisäksi monen ikävän kohtaloniskun todistajaksi omassa tai läheisten elämässä voikin alkaa epäilemään, että valoisat ajat ovat lopullisesti takanapäin.

Ystäväni totesikin taannoin huomanneensa monien valittavan kovaa tammikuuta. Sain viikko sitten puhelun, joka sai minutkin jälleen pohtimaan nykyisten astrologisten kuvioiden symboliikkaa oman ja perheeni elämässä.

Tämän hetken vaativa ajanlaatu ei kuitenkaan ole syntynyt yön yli. Se on ollut kehittymässä useiden vuosien, vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana. Moni on seurannut tarkasti maailman tilanteen muuttumista viime vuosina ja joidenkin silmien eteen on ajan saatossa piirtynyt monenkirjaavat apokalyptiset kuvat. Näinä aikoina tarvitsemme ennen kaikkea perspektiiviä. Astrologia antaa työkaluja siihen.

Kirjoituksen tarkoitus

Tähän mennessä en ole kokenut omakseni kirjoittaa maailman menosta ja sitä kuvaavista astrologisista sykleistä. Olen kiinnostunut ensisijaisesti syntymäastrologiasta, yksittäisten henkilöiden kohtalosta kuin mundaaniastrologiasta ja historiallisten aikakausien tarkastelusta. Kävi kuitenkin niin, että näinä aikoina maailman syklien tutkiminen alkoi kiinnostamaan kunnolla.

Sain impulssin tähän kirjoitukseen miettiässäni saksalaisen ÖAB:n (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen) tälle vuodelle valittua tunnussanaa ja sen merkitystä tänä aikana. Vuoden tunnussanan, joskin ihmisten valitsema, on ajateltu olevan Jumalan johdatuksen sana. Sitä on avartavaa tulkita ajankohtaisten astrologisten kuvioiden valossa. Minusta vuoden 2020 tunnussana “Minä uskon; auta minun epäuskoani.” (Mark. 9:24) sopii astrologisesta näkökulmasta mainiosti kuvaamaan vuoden tunnelmia. Tästä lisää myöhemmin.

Toivon, että tämä kirjoitus antaisi sinulle eväitä maailman nykytilan tutkimiseen astrologisten kiertojen symboliikan valossa. Auttakoon se sinua myös näkemään oman elämäsi syklit näiden isojen koko maailmaa koskevien astrologisten kuvioiden näkökulmasta. Lisäksi tarkoitukseni on muistuttaa meitä toivosta, joka Jupiterin symboloimana kulkee tänä aikana juuri siellä missä on pimeintä – Kauriin merkissä yhdessä Saturnuksen ja Pluton kanssa.

Saat kirjoituksesta eniten irti, jos astrologian perusteet ja sen käsitteet ovat sinulle tuttuja. Mutta vaikka sinulla ei olisi mitään astrologista taustaa, toivon että kirjoitus auttaisi sinua silti saamaan hivenen parempaa selvyyttä käsillä olevasta ajan laadusta.

Huomio: Kun puhun tässä kirjoituksessa ulkoplaneetoista, tarkoitan Saturnuksen tuolla puolen ja meidän paljaille silmille ulottumattomissa olevia planeettoja Uranusta, Neptunusta ja Plutoa. Juuriastrologia on lempinimi muutoin “perinteiseksi” kutsutulle astrologialle, jossa ovat länsimaisen astrologian juuret. Kirjoituksessa mainitut astrologiset tiedot koskevat trooppisia sijainteja.

Juuriastrologia ja “suuri konjunktio”

Juuriastrologia tarkastelee valojen, auringon ja kuun, sekä viiden paljain silmin nähtävän kiertotähden Merkuriuksen, Venuksen, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen syklejä. Yhteiskunnallisia muutoksia on seurattu perinteisesti kahden suurimman, hitaamman ja kaukaisimman planeetan, eli Jupiterin ja Saturnuksen keskinäisen kierron kautta.

Jupiterin ja Saturnuksen kohtaaminen eläinradalla, jota kutsutaan “suureksi konjunktioksi” (engl. Great Conjunction), tapahtuu noin 20 vuoden välein. Syklin laajemmat jaksot ovat suurin piirtein 200-240 ja 800 vuotta. Elementit vaihtuvat, siirtymäaika mukaan lukien, noin kahdensadanneljänkymmenen vuoden välein. Kahdeksansadan vuoden jälkeen konjunktiot palaavat jälleen samaan elementtiin. Tätä kutsutaan “suureksi mutaatioksi/muutokseksi” (engl. Great Mutation). Jaksojen lopussa on uuden ja vanhan elementin edestakaisin liike ennen kun konjunktiot asettuvat pysyvästi uuteen elementtiin.

Alla oleva kuva on Johannes Keplerin teoksesta De Stella Nova in pede Serpentarii. Se näyttää Jupiterin ja Saturnuksen konjunktiot vuosina 1583 – 1763.

Kuva: Keplers_trigon
Johannes Kepler – De Stella Nova in pede Serpentarii (1606).

Jupiterin ja Saturnuksen syklien näkökulmasta olemmekin siirtymässä uuteen aikakauteen tämän vuoden lopulla tapahtuvan elementtien vaihdon myötä, joka muuten osuu yhteen talvipäivänseisauksen kanssa. Siirrymme maaelementistä ilmaelementtiin. Esimakua uuteen 200 vuotta kestävään kauteen olemme saaneet 1980/81 Vaa’assa tapahtuneen kolminkertaisen konjunktion myötä. Tämän jälkeen palasimme vuonna 2000 vielä kerran maaelementtiin viimeistellen sen 1800-luvun alkupuolella alkaneen jakson loppua.

Joulukuun 21. päivänä tapahtuva Jupiterin ja Saturnuksen konjunktio Vesimiehessä (0°29′) on yksi kolmesta tämän vuoden aikana tapahtuvasta yhtymästä, jotka yhdessä symboloivat uuteen aikaan siirtymistä. Alla oleva aikajana havainnollistaa Jupiter-Saturnus konjunktioiden etenemisen läpi elementtien. Viime Jupiterin ja Saturnuksen yhtymä, joka aloitti pysyvän sarjan konjunktioita ilmamerkeissä, tapahtui vuonna 1226, eli suurin piirtein 800 vuotta sitten. Viimeinen yhtymä Vesimiehen merkissä oli vuonna 1405.

jupiter-saturnus-konjunktiot-1186-2219-elementit
Saturnuksen ja Jupiterin konjunktiot vuosina 1186 – 2219 jaa. Elementit vaihtuvat suurin piirtein 200-240 vuoden välein. Noin 800 vuoden jälkeen konjunktiot palaavat jälleen samaan elementtiin. Aikajanan tiedot: Planetdance.

Joidenkin teorioiden mukaan Betlehemin tähdessä, joka osoitti Kristuksen syntymän, oli kyse Jupiterin ja Saturnuksen kolminkertaisesta konjunktiosta 7 eaa. Tapahtumasta on muitakin teorioita. Lähdeluettelossa olevista linkeistä löydät lisää tietoa aiheesta.

Transsaturnaaliset planeetat ja isot syklit

Saturnuksen tuolla puolen olevien näkymättömien planeettojen Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton löytyminen on tuonut meille lisää mahdollisuuksia tutkia maailman menoa isojen astrologisten kiertojen valossa. Varsinkin Saturnuksen ja Pluton välinen sykli on ollut viime vuosina tarkastelun alla.

Saturnuksen ja Pluton keskinäinen kierto kestää n. 33–38 vuotta. Tammikuun 12. päivän yhtymä tapahtui 22°46′ Kauriin merkkiä. Tätä edeltävä konjunktio Kauriissa oli vuonna 1518, eli 502 vuotta sitten. Alla tiedot kolmesta edellisestä kerrasta kun Saturnus ja Pluto kohtasivat eläinradalla toisensa.

  • 1982, marraskuun 8. päivä, Vaaka 27°35′
  • 1947, elokuun 11. päivä, Leijona 13°07′
  • 1914, lokakuun 4. päivä, Rapu 2°13′

Yhtymän lisäksi tärkeä merkkipaalu planeettojen keskinäisessä syklissä on niiden oppositio. Saturnus ja Pluto opponoivat viimeksi toisiaan vuosina 2001 (Kaksoset–Jousimies), 1965 (Kalat–Neitsyt) ja 1931 (Kauris–Rapu).

Saturnuksen ja Pluton konjunktioiden tapauksessa paluu samaan merkkiin noudattaa erilaista ajallista säännönmukaisuutta kuin Jupiterin ja Saturnuksen syklit. Missä Jupiterin ja Saturnuksen yhtymät samassa elementissä tapahtuvat kutakuinkin 800 vuoden väleissä, niin Saturnuksen ja Pluton yhtymät samassa merkissä tapahtuvat eripituisten jaksojen välillä noudattaen tiettyä järjestystä.

Saturnuksen ja Pluton yhtymien rytmissä paluut samaan merkkiin tapahtuvat vuoden-kahden heitolla 234, 266, 501 ja 735 vuoden välein. Sekvenssi saattaa muuttua ajan saatossa, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi esim. Oinaan merkin kohdalla. Oinaassa konjunktiot tapahtuvat ensin vaihdellen kerran 266 ja kahden kerran 235 vuoden välillä. Myöhemmin konjunktiot palaavat vaihdellen 234 ja 501/502 vuoden välein.

Kuten taulukosta näkyy, eniten paluita vuosina 10-5390 jKr. on Härän, vähiten Skorpionin merkissä. Näiden merkkien kohdalla löytyy kaksi erikoista vuosimittaa. Härässä konjunktio palasi vuonna 1883 “ennenaikaisesti” jo 32 vuoden jälkeen. Skorpionin merkissä taas vuosien 1248 ja 2484 välistä “puuttuu” yksi paluu. Näin väli ei noudata rytmiä. Kun lasketaan mihin aikaan sekvenssin mukaan (734/502) paluun olisi pitänyt tapahtua, tullaan vuoteen 1982. Sinä vuonna Saturnuksen ja Pluton yhtymä tapahtuikin Vaa’an merkissä.

Taulukko sisältää tiedot vuosien 10 – 5390 jKr. konjunktioiden paluiden pituudesta ja rytmistä jokaisessa eläinradan merkissä. Paluiden sekvenssistä saataisiin vielä selkeämpi kuva kun tarkasteltaisiin niitä vielä isomman aikavälin valossa.

Saturnus-Pluto-Konjunktiot-10-5390jaa
Saturnuksen ja Pluton konjunktiot merkeittäin vuosina 10 – 5390 jaa. Taulukon tiedot: Planetdance.

Kuten Jupiterin ja Saturnuksen konjunktiot, niin myös Saturnuksen ja Pluton yhtymät ovat historiassa symboloineet suuria yhteiskunnallisia mullistuksia. Yhtymien on yleensäkin havaittu merkitsevän vanhan loppua ja uuden alkua. Saturnuksen ja Pluton tapauksessa niihin on liittynyt erityisesti äärimmäistä konservativismia ja pelon lisääntymistä. Siis samaa tunnelmaa, joka näyttää painavan meitä maailmanlaajuisella tasolla tänäkin aikana.

Jos sinua kiinnostaa tutkia tarkemmin Saturnus-Pluto syklin ja muiden isojen astrologisten kiertojen tunnelmia historian valossa, suosittelen lukemaan Richard Tarnaksen kirjaa Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View (2007). Tästä Patrick Watsonin videosta löydät myös avartavan esitelmän: Sunshine, Rainbows & Daisies: Saturn and Pluto in Capricorn 2018-2020.

Saturnuksen ja Pluton symboliikka

Alla oleva kuvaus on käännökseni Saturnuksen symboliikasta kirjasta Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View (Richard Tarnas, 2007).

“Rajoituksen periaate, rakenne, supistuminen, rajoite, välttämättömyys, materiaalisuus, konkreettinen ilmentymä; aika, menneisyys, perinne, elinikä, kypsyys, kuolevaisuus, asioiden loppuminen; painovoima, raskaus, se mikä kuormittaa, sitoa, haastaa, linnoittaa, syventää; taipumus rajoittaa ja supistaa, erottaa, jakaa ja määrittää, leikata ja vähentää, kieltää ja vastustaa, vahvistaa ja pakottaa läpi jännitteiden ja vastustusten, jäykistää, tukahduttaa, konservatiivisen ja ankaran auktoriteetin ylläpitäminen; kokemus vaikeuksista, rappeutumisesta, menetyksestä, epäkohdista ja vajauksesta, epäonnistumisesta, häviöstä, vieraantumisesta; olemassaolon taistelu, kärsimys, vanhuus, kuolema; menneisyyden paino, kohtalon teot, luonteenlujuus, karma, menneiden tekojen seuraamukset, erehdykset ja syyllisyydentunne, rangaistus, kosto, vankeus, ulospääsemättömyyden tunne; pessimismi, alemmuus, estyneisyys, eristäytyneisyys, ahdistus ja masennus; kyky kurinpitoon ja velvollisuuteen, järjestykseen, yksinoloon, keskittymiseen, niukkuuteen, perusteellisuuteen ja täsmällisyyteen, arvosteluun ja objektiivisuuteen, itsehillintään ja kärsivällisyyteen, kestävyyteen, vastuullisuuteen, vakavamielisyyteen, päätäntävaltaan, viisauteen; sadonkorjuuaika, vaivannäkö ja harjaannus; huoli yhteisymmärryksestä, tosiasiallisuudesta, muodollisuuksista ja rakenteista, perustuksista, rajoista, lujuudesta ja vakaudesta, turvallisuudesta ja hallinnasta, järkevästä järjestäytymisestä, tehokkuudesta, laista, oikeasta ja väärästä, arvostelukyvystä, yliminä; synkkä, kylmä, raskas, tiivis, kuiva, vanha, hidas, etäinen; senex, Kronos, jumalien ankara isä.”

Plutosta Tarnas kirjoittaa:

“Pluto on liitetty elementaarisen vallan periaatteeseen, syvyyteen ja intensiteettiin; siihen mikä painostaa, voimaannuttaa ja voimistaa mihin vain koskee, joskus ylivoimaisin ja katastrofaalisin seurauksin; alkukantaisiin vaistoihin, se on libidinaalinen ja hyökkäävä, tuhoava ja uudistava, vulkaaninen ja ulostava, karsiva, muutoksia aiheuttava, jatkuvasti kehittyvä; se on liitetty biologisen syntymisen prosessiin, seksiin ja kuolemaan, kuoleman ja uudelleensyntymisen sykliin, mullistuksiin, romahdukseen, rappioon ja hedelmöitykseen; patoutuneiden energioiden väkivaltaiseen purkautumiseen, puhdistavaan tuleen; elämän ja kuoleman äärimmäisyyden tilanteisiin, valtataisteluihin, kaikkeen mikä on valtava, väkevä ja massiivinen. Pluto edustaa alamaailmaa ja maanalaista kaikessa merkityksessään: elementaalista, geologista, vaistonvaraista, poliittista, sosiaalista, seksuaalista, urbaanista, rikollista, mytologista, demonista. Se on pimeä, salaperäinen, kielletty ja usein kauhistuttava todellisuus joka piileksii egon, yhteiskunnallisen sovinnaisuuden ja sivistyksen julkisivun sekä Maan pinnan alla, joka aika ajoin pääsee valloilleen tuhoavalla ja uudistavalla voimalla. Pluto yllyttää, polttaa, kuluttaa, muuttaa muotoa, herättää kuolleista. Mytologiassa ja uskonnoissa se on yhdistetty kaikkiin vajoamisen ja muodonmuutoksen myytteihin sekä kaikkiin tuhon, uudistuksen, kuoleman ja jälleensyntymän jumaliin: Dionysokseen, Hadekseen, Persefoneen, Paniin, Medusaan, Lilithiin, Inannaan, Isikseen, Osirikseen, tulivuorten jumalattareen Pele, sulkakärmeeseen Quetzalcoatl, Käärmeen voimaan, Kundaliiniin, Shivaan, Kaliin, Shaktiin.”

Saturnus, Pluto, Jupiter -konjunktiot

Tämä vuosi on siis erityinen, koska vuoden loppuun sijoittuva Jupiter-Saturnus yhtymä osoittaa uuden 200 vuotta kestävän aikakauden alkua. Samalla meillä on kaksi muuta uutta alkua symbolisoivaa yhtymää. Jupiterin, Saturnuksen ja Pluton uusien syklien alut ovat sijoittuneet joskus hyvinkin lähelle toisiaan. Taas toisinaan konjunktioiden välissä on kulunut enemmänkin aikaa.

Tämänkertaiset yhtymät tapahtuvat siis saman vuoden sisällä. Alla oleva grafiikka näyttää Jupiterin, Saturnuksen ja Pluton konjunktiot vuodesta 1980 tähän päivään. Pystyviivat osoittavat yhtymien ajankohdat. Niistä näkee, kuinka lähellä toisiaan konjunktiot ovat.

Grafiikka: jupiter-saturnus-pluto-konjunktiot-1980-ja-2020
Jupiter, Saturnus, Pluto -konjunktiot vuosina 1980 – 2020. Grafiikka: Planetdance.

Transsaturnaalisten planeettojen “henkilökohtaisuus”

Transsaturnaalisten planeettojen kierrot ovat hyvin hitaita. Niiden on ajateltu symboloivan erityisesti kollektiiviin vaikuttavia tapahtumia. Uranusta, Neptunusta ja Plutoa on myös kutsuttu transsendentaalisiksi. Ne symboloivat jotakin mitä on ihmismielin vaikea käsittää. Niistä ei saa samanlaista otetta kuin perinteisistä paljain silmin nähtävistä planeetoista, joiden syklejä ihminen on seurannut vuosituhansien ajan ja joiden kokonaisista kierroista meillä jokaisella yli kolmekymmentävuotiaalla on henkilökohtaisia kokemuksia.

Ulkoplaneettojen merkitykset ovat niiden näkymättömyyden, hitauden ja suhteellisen “uutuuden” takia meille hämärämpiä kuin perinteisten kiertotähtien. Niiden symboliikan alkuperän miettiminen onkin kiintoisaa. Osa kolmikon symboliikasta näyttää selvästi olevan traditionaalisten planeettojen merkitysten alkuperää. Plutoon liitetystä symboliikasta esimerkiksi löytyy sekä Marsin että Saturnuksen perinteisiä merkityksiä.

Traditionaalisten planeettojen, eli valojen sekä Merkuriuksen, Venuksen, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen merkitykset on johdettu mm. Thema Mundista (hypoteettinen kartta maailman synnystä) ja kaavasta planeettojen iloista. Näihin kahteen perustuvat monet astrologian alkuperäiset näkemykset ja tekniikat, kuten esimerkiksi merkkien ja elementtien hallitsijuus sekä aspektien merkitykset.

Ulkoplaneettoja ei voida liittää tähän älykkääseen järjestelmään rikkomatta sen astrologialle perustan antavaa rakennetta. Tämä on minusta yksi indikaattori lisää sille, että Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton tilanteessa on kyse laajempiin kuvioihin liittyvistä tekijöistä. Siksikin ajattelen, ettei ole kovin loogista liittää ulkoplaneettoja merkkien hallitsijajärjestelmään, missä jokainen planeetta liitetään vain yhteen 30° asteen suureen osaan eläinradalla.

Lisäksi, kuten aiemmin jo mainittu, meistä jokainen (edellyttäen, että elämme ainakin kolmekymmentä vuotiaiksi) kokee perinteisten planeettojen kaikkia aspektejä elämässään. Tulemme kaikki tietämään miltä tuntuu Marsin neliö Venukseen tai Saturnuksen oppositio Kuuhun. Ulkoplaneettojen kohdalla ei ole näin. Emme kaikki koe Neptunuksen yhtymää Askendenttiimme tai Pluton oppositiota Venukseemme.

Juuriastrologian piireissä onkin pohdittu, miten käsitellä planeetat Saturnuksen tuolla puolen. Osa kohtelee niitä kuin kiintotähtiä, osa pidättäytyy kokonaan perinteisissä seitsemässä. Yhteisymmärrys löytyy kaikkien keskuudessa siitä, ettei ulkoplaneettoja voida liittää eläinradan merkkien hallitsijajärjestelmään. Tästä seuraa luonnollisesti se, etteivät Uranus, Neptunus ja Pluto sinänsä symboloi kartanomistajaa tai sen elämää.

Pohdin kuitenkin ulkoplaneettojen vaikutusta henkilökohtaisella tasolla ja millainen astrologinen peruste sille löytyisi. Olen erityisesti miettinyt sitä ideaa, jonka mukaan ne voivat maailmanlaajuisten tapahtumien ja maailman kohtalon lisäksi osallistua symboloimaan tapahtumia yksilötasolla ollessa tarkassa aspektissa perinteiseen planeettaan tai kulmaan syntymäkartalla tai transiittina. Näkemys, jonka mukaan ulkoplaneetta käyttäisi perinteistä planeettaa “kanavana”, jonka kautta ilmentää itseään, vaikuttaa minusta järkeenkäyvältä ajatukselta.

Koska Uranus, Neptunus ja Pluto ovat mukana symboloimassa maailman isoja syklejä, niin niiden sijainnit syntymäkartalla paikantavat kartan omistajan tiettyyn aikakauteen ja sukupolveen, joka toimii taustana tulkinnalle kartan henkilökohtaisista tekijöistä.

Elämme vaiheittain

Elämän syklisyys painautui muutama vuosi sitten jollakin syvämmällä tasolla tietoisuuteeni. Minusta on kiehtovaa, miten maanpäällisen taipaleemme vaiheet peilautuvat astrologisella tasolla planeettojen keskinäisten suhteiden kautta. Oma kiinnostukseni kohdistuukin erityisesti ihmiselämän henkilökohtaisten aikakausien ja niihin liittyvän ajanlaadun tutkimiseen.

Kuten kirjoituksessa on käynyt ilmi, astrologian avulla voidaan myös tutkia koko maailmaa koskevia syklejä ja niihin liittyviä tapahtumia. Nämä koskevat meitä kaikkia, mutta miten me ne koemme riippuu omasta lähtökohdastamme ja näkökulmastamme, eli astrologisesti syntymäkartastamme ja siitä rakentuvista henkilökohtaisista sykleistämme. Elämme samassa maailmassa, samassa maassa, samana aikana, mutta koemme maailman menoa ja nykyistä ajanlaatua eri tavalla.

Henkilökohtaiset syklit

Juuriastrologiassa painotus onkin oman lähtöpisteen selvittämisen jälkeen eri aikakausien ajanlaadun tunnistamisessa. Syntymäkartta kertoo mahdollisuuksista, joita houkuttuu eri elämänvaiheissa esiin. Kokemamme elämänvaiheiden helppous tai haastavuus riippuu siitä, mitkä syntymäkarttamme tekijät ovat kulloisenakin aikana aktivoituneet.

Tämä tarkoittaa, että tämän vuoden Saturnuksen ja Pluton yhtymän symboloimat haasteet kohdistuvat eri tavalla meihin. Toiset kokevat näiden kahden “raskaiksi” kutsuttujen planeetan voimat hyvin konkreettisellakin tavalla elämässään. Toiset taas pikemmin seuraavat sivulta maailman tapahtumia.

Kunkin aikakauden vahvimmin vaikuttavat planeettaenergiat omalla kohdalla selvitetään esim. profektioiden ja merkkivapautuksen tekniikoita käyttäen. Koet nykyiset astrologiset kuviot sitä vahvemmin, mitä henkilökohtaisemmista ja monella tasolla aktivoituneista tekijöistä omalla kohdallasi on kyse.

Erityisesti jos Kauriin merkki on aktivoitunut tai jos Saturnuksella on jollakin muulla tavalla “vaikutusvaltaa” tänä aikana, jos se on esim. aspektoitunut vuoden hallitsijaan syntymäkartallasi tai transiittina, voit kokea Saturnus-Pluto yhtymän voimakkaana.

Vuosiprofektioiden pikaesittely

Vuosiprofektiot ovat juuriastrologian ajanhallitsijatekniikoista käytetyimpiä. Kyseessä on edistystekniikka, jossa yksi merkki vastaa yhtä elinvuotta. Aloituspiste on Askendentin merkki, joka vastaa ensimmäistä elinvuotta. Merkki, sen hallitsija sekä mahdolliset planeetat aktivoidussa merkissä ja niiden aspektit aktivoituvat vuodeksi eteenpäin.

Merkki vaihtuu jokaisena syntymäpäivänä seuraavaan. Kahdentenatoista syntymäpäivänä ensimmäinen kierros läpi eläinradan merkkien tulee täyteen ja alkaa alusta. Alla profektiopyörä, jonka avulla selvität nopeasti monesko merkki kartallasi on juuri nyt aktivoitunut.

Kuva: profektiopyörä

Vuoden hallitsija tai “ajan herra” (engl. Time Lord) on aktivoituneen merkin perinteinen hallitsija. Jokainen planeetta hallitsee perinteisesti yhtä feminiiniä ja yhtä maskuliinia merkkiä. Valot hallitsevat kumpikin yhtä merkkiä, Aurinko on Leijonan ja Kuu on Ravun hallitsija. Hallitsijuus jakautuu muiden kesken seuraavasti: Merkurius – Kaksoset ja Neitsyt, Venus – Härkä ja Vaaka, Mars – Oinas ja Skorpioni, Jupiter – Jousimies ja Kalat, Saturnus – Kauris ja Vesimies.

Kokemaasi ajanlaatuun vaikuttaa olennaisesti aktivoituneiden planeettojen tilanne syntymäkartallasi. Vaikka jokaisella planeetalla on tietyt siihen liitetyt merkitykset, riippuu henkilökohtainen kokemuksesi planeetasta paljon sen sijainnista ja tilasta omalla syntymäkartallasi. Toiselle Saturnus on suopeampi kuin toiselle.

Selvitä siis aktivoidun merkkisi hallitsijan sijainti kartallasi. Huomioi erityisesti sen mahdollinen sijainti jossain kardinaalimerkissä. Tällöin tämän vuoden Saturnus-Pluto transiitti on siihen joko yhtymässä, oppositiossa tai neliössä, ja näin yleisesti katsoen vahvasti tuntuvassa aspektissa.

Tämän jälkeen arvioi millainen Saturnus on omalla kartallasi. Onko se osa hallitsevaa planeettaryhmää vai kuuluuko se kartan oppositioon? Missä ja monennessako merkissä Askendentistasi se sijaitsee? Millaiset aspektit Saturnuksella on? Onko se itse vuoden hallitsija kohdallasi?

Vuoden hallitsijan merkkipaikka syntymäkartallasi sekä transiittina kertoo mihin elämänalueisiin mahdolliset muutokset kohdistuvat. Aspektit ja kuuluminen jompaankumpaan planeettaryhmään (sekti) kertovat muutoksiin liittyvistä laadullisista tekijöistä, siitä kuinka sujuva/helppo tai haastava käänne tai uudistus on kyse. Saturnus on esimerkiksi päivällä syntyneille lähtökohtaisesti suopeampi kuin yökarttalaisille. Aspekteista neliöt ja oppositiot koetaan yleisesti voimallisimpina, sekstiilit ja kolmiot seesteisempinä.

Kerroin tässä todella pelkistetysti profektioiden pääpalikat. Tekniikan ja sen tulkinnallisten piirteiden kunnon esittely täytyy jättää toiseen kirjoitukseen. Suosittelen siksi ajaksi tutustumaan Chris Brennanin videoluentoon Annual Profections: A Basic Time-Lord Technique (kesto n. 2 h). Samalta sivulta löytyy luennon audio-versio, transkriptio ja diat.

Keskellä kriisiä

Mitä tehdä, jos nykyiset taivaalliset kuviot merkkaavat sinulle tai läheisellesi henkilökohtaisempaa kriisiä? Yksi lohtua antava ja historian todistama tosiasia on tämä: Mikä on joskus alkanut, myös loppuu aikanaan. Saturnus-Pluto yhtymiä on ollut monia ennenkin, samoin isojen aikakausien vaihtumista. Maailma on ollut ja on tulevaisuudessakin jatkuvasti muuttumassa, sykleittäin.

Meille on ominaista yrittää löytää selityksiä eteemme tulleille kokemuksillemme, sekä positiivisille että vähemmän ilahduttaville. Vaikka emme ymmärrä ihan jokaista kohtalon edesottamusta, saattaa silti sisimmässämme olla vahva aavistus kaikkien tapahtumien tarkoituksenmukaisuudesta. Tämä on joskus ainoa lohtu pimeinä aikoina.

Astrologiset isot syklit näyttävät meille, ettei mikään tapahdu sattumalta. Kaiken takana on tietty säännönmukaisuus. Minusta astrologian suurin henkinen anti onkin juuri siinä, että se muistuttaa meitä kaiken takana olevasta älykkäästä voimasta, maailmankaikkeuden Luojasta.

Kriisin keskellä saatamme kuitenkin epäillä, ettei millään olisi tarkoitusta. Usko välittävään Jumalaan voi tuntua hiipuvan. Voimme kokea toivottomuuden hetkiä, vaikka sydämemme pohjalla olisimme varmoja Luojan rakkaudesta meitä kohtaan.

Esimerkki tästä on vuoden 2020 tunnussanan lähdetekstissä oleva isä, joka kulki epätoivon partaalla sairaan poikansa takia, jota Jeesuksen opetuslapset eivät kyenneet parantamaan. Kun Jeesus liittyi myöhemmin seuraan, kysyi hän mieheltä, mikä hätänä. Tämä kertoi epäonnistuneista yrityksistä parantaa pojan, samalla pyytäen Jeesuksen apua sanoilla “Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä!” Tähän Jeesus vastaa ”Jos voit! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Kertomus jatkuu: Heti lapsen isä huusi: “Minä uskon; auta minun epäuskoani.” Seuraavaksi luemme kuinka Jeesus parantaa pojan.

“Minä uskon; auta minun epäuskoani.” Mark. 9:24 (KR 1938)

Isä tietysti uskoi, että poika voisi parantua, muuten hän ei olisi tuonut sitä opetuslasten luokse. Silti opetuslasten epäonnistuminen sai isän hätääntymään. Lopulta poika parantui isän hetkellisistä epäilyistä huolimatta. Tästä koen vuoden tunnussanan 2020 meitä muistuttavan. Siitä, että epäilyksen tuntemuksetkin ovat osa tätä maanpäällistä elämää. Ne on väliaikaisia eivätkä ne voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Luojan hyvä tahto meitä kohtaan ja hänen kyky auttaa meitä ei riipu siitä kuinka vahvasti luulemme uskovamme tai kuinka vähän epäilemme. Uskokin on lopulta lahja, joka on lähtöisin Jumalasta. Kyllä maailmankaikkeus kestää meidän ajoittaiset epäilyt.

Jupiter – toivon lähettiläs

Kysyin kirjoituksen alussa “Onko toivoa?”. Kuten jo tiedät, astrologisen näyttämön suurimmat roolit on jaettu tänä vuonna kolmen erityisen maineikkaan planeetan kesken. Saturnuksen ja Pluton väkevästä symboliikasta olet jo lukenut. Tulemme siis Jupiteriin, johon liittyy aivan toisenlainen merkitys kuin kahteen edelliseen synkäksi kuvailtuun taivaankappaleeseen.

Alla käännökseni Richard Tarnaksen kuvauksesta Jupiterista. Vaikka Jupiter Kauriissa onkin alennusmerkissään, jossa sen toimintavalta ja mahdollisuudet ovat tavallista rajoittuneemmat, niin se on silti Jupiter, jonka katse on aina sunnassa kohti parempaa tulevaisuutta. Olkoon se meille valon ja toivon symbolina, erityisesti niille jotka kulkevat tällä hetkellä syvissä laaksoissa.

“Laajentumisen periaate, suuruus, kasvu, korottaminen, ylemmyys; kyky ja halu laajentaa ja kasvattaa, kohota ja edetä, parantaa ja suurentaa, liittää mukaan se mikä on ulkopuolinen, rakentaa isompia kokonaisuuksia, paisuttaa; kokemus onnistumisesta, kunniasta, etenemisestä, paljoudesta, hyvinvoinnista, ylenpalttisuudesta, liiallisuudesta, ylimäärästä; kyky tai taipumus jalomielisyyteen, toiveikkuuteen, innokkuuteen, elämäniloon, iloon, hilpeyteen, anteliaisuuteen, kokemuksien kirjoon, filosofisiin ja sivistyksellisiin pyrkimyksiin, kaukonäköisyyteen, ylpeyteen, turhamaisuuteen, liioitteluun, tuhlailuun; lisääntymiskyky, kohtalo ja kaitselmus; Zeus, Olympian jumalien kuningas.”

Astrologi Patrick Watson on julkaissut tammikuussa artikkelin Jupiterin merkityksestä Kauriin merkissä otsikolla Jupiter in Capricorn 2020: Hope in Hopeless Places. Artikkelin nimi sopii minusta mainiosti kuvaamaan Jupiterin merkitystä tänä mullistuksen aikana, jona Jupiter voi olla monelle symboli toivosta toivottomissa paikoissa.

Jupiter-Pluto sykliin liittyy kiintoisia havaintoja tieteen alalta. Näistäkin Watson on kirjoittanut. Artikkelissa 2020 Jupiter-Pluto Conjunction: Extreme Magnification voit lukea kuinka Jupiterin ja Pluton konjunktiot ovat osuneet aikoihin, joissa teleskoopin ja mikroskoopin keksinnöt ovat vaikuttaneet huimasti tiedon lisääntymiseen mikrokosmoksesta ja makrokosmoksesta.

Vuoden tunnussanan laulu

Lopuksi haluan jakaa vuoden 2020 tunnussanan laulun “Tahdon uskoa sinuun” kanssasi. Se löytyy alla olevasta videosta. Saksankielinen sanoitus kulkee videon kuvissa mukana. Ehkä sinulta onnistuu jopa laulaa mukana? Olen myös kääntänyt laulun sanat suomeksi. Vaikka käännös ei sovi säveleen, niin ainakin se paljastaa mitä laulussa lauletaan. Löydät käännöksen videon alta.

Toivon meille sydämen valoa, uskoa tulevaisuuteen ja toivon pilkahduksia edessämme oleviin 11 kuukauteen. 🕊

*******

Edit 12/2020: Lisätty linkki videoon Thema Mundista.

Edit 1/2021: Vaihdettu kuva Jupiterin ja Saturnuksen konjunktioiden aikajanasta (elementtien väritys nyt selkeämpi). Korjattu maininta vuoden 1226 konjunktiosta, joka ei ollut, kuten virheellisesti ilmaistu, viimeinen konjunktio Vesimiehen merkissä, vaan viime yhtymä ilmamerkissä, joka aloitti pysyvän sarjan konjunktioita ilmaelementin merkeissä. Tämä konjunktio tapahtui kylläkin Vesimiehessä. Viimeinen yhtymä Vesimiehen merkissä oli vuonna 1405.

*******

Lähteet ja lisää lukemista:

Astrologiset tiedot: Planetdance 2.08. https://www.jcremers.com.

Barthel, Peter & Van Kooten, George H. (Editors). The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy. https://www.academia.edu/35271428/StarBethlehemPanaino.pdf. Koninklijke Brill NV. 2015.

Brennan, Chris & Miller, Kenneth. The Astrology Podcast, jakso 58. The Star of Bethlehem. http://theastrologypodcast.com/2015/12/21/the-star-of-bethlehem. 21.12.2015.

Brennan, Chris. Coppock, Austin. Watson, Patrick. The Astrology Podcast, jakso 140. Saturn in Capricorn: Major Themes From 2017–2020. http://theastrologypodcast.com/2018/01/18/saturn-in-capricorn-major-themes-from-2017-2020. 18.01.2018.

Brennan, Chris. The Astrology Podcast, jakso 153. Annual Profections: A Basic Time-Lord Technique. http://theastrologypodcast.com/2018/04/26/annual-profections-a-basic-time-lord-technique. 26.04.2018.

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg. Jahreslosung. https://jahreslosung.net.

Etz, D. V. Conjunctions of Jupiter and Saturn. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 94, p.174-178. http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2000JRASC..94..174E/0000174.000.html. 04.07.2000.

Koch, Dieter. Der Stern von Bethlehem. 4. laajennettu painos. http://www.gilgamesh.ch/Koch_StvB_web.pdf. 2015.

Koch, Dieter. The Star of Bethlehem. Käännös saksankielisestä teoksesta Der Stern von Bethlehem. 4. laajennettu painos. http://www.gilgamesh.ch/Koch_StoB_english_web.pdf. 2016.

Levine, Rick. Jupiter & Saturn: The Cosmic Regulators. https://isarastrology.org/product/jupiter-saturn-the-cosmic-regulators. 07.09.2014.

Raamattu. Markuksen evankeliumi, luku 9. https://www.bible.com/fi.

Tarnas, Richard. Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View. Plume, 2007.

Living in Cycles YouTube kanava. Thema Mundi — Kosmoksen mystinen syntymäkartta | Astrologian avaimia. https://youtu.be/iHSBdee-QDc. 5.12.2020.

Watson, Patrick. Jupiter in Capricorn 2020: Hope in Hopeless Places, https://patrickwatsonastrology.com/jupiter-in-capricorn-2020-hope-in-hopeless-places. 11.01.2020.

Watson, Patrick. Sunshine, Rainbows & Daisies: Saturn and Pluto in Capricorn 2018-2020. https://patrickwatsonastrology.com/sunshine-rainbows-daisies-saturn-and-pluto-in-capricorn-2018-2020-is-now-available-for-free. 24.12.2018.

Watson, Patrick. 5 Tips For Surviving the 2019-2020 Saturn-Pluto Conjunction in Capricorn, https://patrickwatsonastrology.com/5-tips-for-surviving-the-2019-2020-saturn-pluto-conjunction-in-capricorn. 01.05.2019.

Watson, Patrick. 2020 Jupiter-Pluto Conjunction: Extreme Magnification. https://patrickwatsonastrology.com/2020-jupiter-pluto-conjunction-extreme-magnification. 19.10.2019.

Whitaker, Anne. Some Notes on Cycles in a Time of Crisis … https://www.astro.com/astrology/in_awcycles_e.htm. 04.09.2019.

Kuva: WILLGARD | Pixabay

Published by

Sindy 🕊️

Certified astrologer and Venus Star Point® practitioner | 🇫🇮 🇬🇧 🇩🇪

One thought on “Saturnus, Pluto, Jupiter ja vuosi 2020 — “Minä uskon; auta minun epäuskoani.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s