MitÀ astrologia on?

Astrologia on pohjimmiltaan ajan laadun mittaamisen vÀline. ElÀmÀn eri vaiheet pystyy nÀkemÀÀn astrologian avulla sekÀ yksilö- ettÀ maailmanlaajuisella tasolla. Henkilökohtaisessa elÀmÀssÀ astrologia on parhaimmillaan itsetuntemusvÀline, joka tarjoaa ihmiselle keinon itsensÀ kÀsittÀmiseen ja kehittÀmiseen. Astrologia antaa nÀkökulmia elÀmÀn syklien ymmÀrtÀmiseen, joka voi auttaa ihmistÀ lÀpi haastavienkin aikojen. LisÀksi se tarjoaa ajatuksia miten hyödyntÀÀ elÀmÀnsÀ vaiheita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mihin astrologia pohjautuu?

Astrologia on saanut alkunsa ihmisen havaitessa yhteyksiĂ€ Auringon, Kuun sekĂ€ viiden paljain silmin nĂ€htĂ€vĂ€n planeetan liikkeiden ja maanpÀÀllisen elĂ€mĂ€n vĂ€lillĂ€. Ajan saatossa taivaankappaleet on yhdistetty erilaisiin tapahtumiin, joista ne ovat osaksi saaneet merkityksensĂ€. On myös havaittu, ettĂ€ planeetat kulkevat vuosittain lĂ€pi samoja tĂ€hdistöjĂ€. NĂ€mĂ€ tĂ€hdistöt ovat myöhemmin syntyneen “idealisoidun” elĂ€inradan pohjana (tarkempaa tietoa tĂ€stĂ€ seuraavassa kappaleessa).

Vanhimmat sĂ€ilyneet tallenteet tĂ€htien seurannasta, ja niiden liikkeiden yhdistĂ€misestĂ€ maanpÀÀllisiin tapahtumiin, voidaan ajoittaa ja paikantaa aikaan n. 2000 e.Kr. muinaisen Mesopotamian aluelle. Sana astrologia on johdettu muinaiskreikan kahdesta sanasta ÎŹÏƒÏ„ÏÎżÎœ, astron = tĂ€hti ja Î»ÏŒÎłÎżÏ‚, logos = oppi. Tiedossani ei ole astrologia -sanan suomennosta, joka on tai olisi koskaan ollut kĂ€ytössĂ€. Sen sijaan Saksan kielessĂ€, nykyÀÀn kĂ€ytetyn sanan ‘Astrologie’ tilalla, on ennen kĂ€ytetty saksannos ‘Sterndeutung’, eli tĂ€htitulkinta. TĂ€mĂ€ kuvaa mielestĂ€ni hyvin astrologian perimmĂ€istĂ€ olemusta. Muinaiskreikan alkuperĂ€ viittaa kuitenkin yleisesti “tĂ€htioppiin”, ja keskiajan loppupuolelle asti astrologia ja astronomia kulkivatkin kĂ€si kĂ€dessĂ€. Astronomit eivĂ€t siis pelkĂ€stÀÀn tutkineet tĂ€htiĂ€ ja mitanneet niiden liikkeitĂ€, vaan myös tulkitsivat niitĂ€. LisÀÀ tietoa astrologian synnystĂ€ ja sen kehitysvaiheista löytyy artikkelistani ‘Geschichte der Astrologie‘.

Astrologian vahvimpia tunnusmerkkejĂ€ on elĂ€inrata ja sen 12 merkkiĂ€. Havainto vuodenkulusta on ollut suurin vaikuttaja elĂ€inradan merkkeihin liitetyn symboliikan syntymisessĂ€. Havaittiin, ettĂ€ vuodenaikojen alut osuvat yhteen Oinaan (kevĂ€t), Ravun (kesĂ€), Vaa’an (syksy) ja Kauriin (talvi) merkkien kanssa. Vuodenaikojen keskikohtiin osuvat HĂ€rkĂ€, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Vuodenaikojen loppuun sijoittuvat Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat. Jokainen merkki osuu siis tiettyyn kohtaan vuodenaikaa josta on sille johdettu mm. laadullista merkitystĂ€ (aloitteikas, kiinteĂ€ ja muuttuva). LisĂ€ksi elĂ€inradan merkit ovat saaneet symboliikkansa elementeistĂ€, feminiini/maskuliini -jakaumasta, planeettahallitsijuudesta ja tĂ€hdistöissĂ€ sijaitsevista kiintotĂ€hdistĂ€.

Alla kuva joka havainnollistaa vuodenkulun kÀÀnnekohtien, eli kevĂ€t- ja syyspĂ€ivĂ€ntasauksen sekĂ€ kesĂ€- ja talvipĂ€ivĂ€nseisauksen osuminen yhteen Oinaan, Ravun, Vaa’an ja Kauriin merkkien kanssa trooppisella elĂ€inradalla.

Vuodenkulku suhteessa trooppiseen elÀinrataan
Vuodenkulku suhteessa trooppiseen elĂ€inrataan. KevĂ€tpĂ€ivĂ€ntasaus osuu Oinaan ♈ ja syyspĂ€ivĂ€ntasaus Vaa’an ♎ merkin alkuun (Oinas- ja Vaakapiste). NĂ€mĂ€ ovat ne kohdat, missĂ€ ekliptiikka ja taivaanekvaattori osuvat yhteen. KesĂ€pĂ€ivĂ€nseisaus osuu Ravun ♋ ja talvipĂ€ivĂ€nseisaus Kauriin ♑ merkin alkuun. Kuva: Macalves, Sign cusps, CC BY-SA 3.0.

ElĂ€inradan merkkien perussymboliikka on siis johdettu vuodenajoista, jotka pohjautuvat maapallosta katsottuna Auringon liikkeeseen ympĂ€ri maapalloa tĂ€hdistöjen taustaa vasten kuvitteellisen pyörivĂ€n ”taivaanpallon” sisĂ€llĂ€ (kts. alempana oleva kuva mallista). Astrologia perustuu siis geosentriseen, eli maakeskeiseen maailmankuvaan, jonka keskiössĂ€ on ihminen havaintoineen ja kokemuksineen tapahtumien keskellĂ€.

Karkeasti voi sanoa astrologian pohjalla olevan havaintoja taivaankappaleiden liikkeistÀ ajassa ja tilassa sekÀ niiden yhteyksistÀ maanpÀÀlliseen elÀmÀÀn ja niistÀ johdetut merkitykset.

Taivaanpallo
Taivaanpallo. ‘On the Mark Graphix’:n valmistama malli. Kuvan lĂ€hde: http://onthemarkgraphix.com/.

ElÀinradasta lisÀÀ

TĂ€hdistöt ovat erikokoisia. Idealisoitu elĂ€inrata tarkoittaa ekliptiikan (Auringon nĂ€ennĂ€inen rata taivaankannen ympĂ€ri) tasaista jakoa kahteentoista tĂ€hdistöihin pohjautuvaan merkkiin, josta jokainen merkki kĂ€sittÀÀ yhtĂ€ suuren, eli 30:n asteen osan. TĂ€stĂ€ nimi sideerinen elĂ€inrata (lat. sidereus, ”tĂ€hteistĂ€â€ tai ”tĂ€hdistöistĂ€â€). ElĂ€inradan merkkien perussymboliikka johdettiin vuodenkierrosta, jonka kÀÀnnekohdat johtuvat tasauksista ja seisauksista. KevĂ€tpĂ€ivĂ€ntasaus merkitsee astrologisen vuoden alkua. Se osui hellenistisenĂ€ aikana, kun astrologiset perustekijĂ€t löysivĂ€t lopullisen merkityksensĂ€, yhteen Oinaan merkin alun kanssa (= Oinaspiste). Vuodenkulun muut kiintopisteet osuivat Ravun, Vaa’an ja Kauriin merkkien alkuun. Syntyi kĂ€site trooppinen elĂ€inrata (kreik. tropoi, “kÀÀnnekohta”).

Sideerinen ja trooppinen elĂ€inrata olivat siis ennen sama asia, niiden molempien alku sijoittuen kevĂ€tpĂ€ivĂ€ntasaukseen, joka merkitsee samalla Oinaan merkin alkua. Kuitenkin nĂ€mĂ€ kaksi elĂ€inrataa pohjautuvat eri tekijöihin, joista johtuen ovat nyttemmin lĂ€hes yhden kokonaisen merkin erkaantuneet toisistaan. Maan prekessio- eli hyrrĂ€liikkeen seurauksena tĂ€hdistöt ovat nimittĂ€in ajan saatossa siirtyneet kevĂ€tpĂ€ivĂ€ntasauksesta katsottuna ”taaksepĂ€in”. TĂ€mĂ€ tarkoittaa, ettĂ€ kevĂ€tpĂ€ivĂ€ntasaus osuu nykyÀÀn Kalojen tĂ€hdistöön.

Toisin sanoen sideerinen elĂ€inrata, seuratessaan karkeasti tĂ€hdistöjĂ€, ei enÀÀ osuu yhteen tasausten ja seisausten osalta alkuperĂ€isten elĂ€inradan merkkien kanssa. Taas trooppinen elĂ€inrata, pohjautuen vuodenkiertoon eli Maan ja Auringon vĂ€liseen suhteeseen, on erkaantunut tĂ€hdistöistĂ€. TĂ€stĂ€ ei ole sikĂ€li haittaa, sillĂ€ elĂ€inradan merkit toimivat symboleina ja ns. “arkkityyppeinĂ€” sisĂ€ltĂ€en merkityksiĂ€ jotka on niille aikoinaan johdettu ajallisesta laadusta. Merkitysten pohjalla on siis vuoden kulku, jonka mukaan trooppinen elĂ€inrata orientoituu vielĂ€ tĂ€nĂ€kin pĂ€ivĂ€nĂ€. Samoista nimistĂ€ johtuen saattaa olla hieman hankala, mutta on siis syytĂ€ pitÀÀ mielessĂ€, ettĂ€ elĂ€inradan merkit ovat eri asia kuin tĂ€hdistöt. ElĂ€inradan merkit tuleekin nĂ€hdĂ€ vuodenkierron 12 symbolista vaihetta kuvaavina. Alla olevassa kuvassa tĂ€hdistöt, sideerinen ja trooppinen elĂ€inrata suhteessa toisiinsa nykyaikana.

Suurin osa lĂ€nsimaisista astrologeista kĂ€yttÀÀ trooppista elĂ€inrataa, kun taas intialaisen, joskus “veediseksi” kutsutun astrologian (Jyotish) pohjalla on sideerinen elĂ€inrata. SekĂ€ lĂ€nsimaiseen, ettĂ€ intialaiseen astrologiaan liittyy omia tulkinnallisia erityispiirteitĂ€.

ElÀinradat suhteessa toisiinsa
TĂ€hdistöt (ulkokehĂ€), sideerinen elĂ€inrata (keskikehĂ€) ja trooppinen elĂ€inrata (sisĂ€kehĂ€) suhteessa toisiinsa. Kuvan lĂ€hde: Chris Brennanin artikkeli ‘The Tropical, Sidereal and Constellational Zodiacs‘.

MitkÀ ovat astrologisen tulkinnan perustekijÀt?

On neljÀ astrologista perustekijÀÀ:

  • Planeetat (joihin lasketaan myös Aurinko ja Kuu)
  • ElĂ€inradan 12 merkkiĂ€
  • Aspektit (suhteet taivaankappaleiden ja erilaisten laskettujen pisteiden vĂ€lillĂ€)
  • Huoneet (myös 12 “paikkaa” = taivaan kuvitteellinen jako kahteentoista alueeseen)

NÀistÀ neljÀstÀ perustekijÀstÀ koostuu astrologinen kartta, joka voidaan laskea tietyn tapahtuman hetkelle, esim. henkilön syntymÀlle. Kartan laskemiseen tarvitaan pÀivÀmÀÀrÀ, tarkka kellonaika ja paikkakunta. NÀin saatu kartta on ikÀÀn kuin taivaasta silloisena hetkenÀ otettu kuva, joka vangitsee tapahtumahetken taivaalliset kuviot. TÀmÀ kartta on pohja astrologiselle tulkinnalle. Ennen astrologit laskivat ja piirsivÀt kartat kÀsin. NykyÀÀn kartan laatimiseen kÀytetÀÀn astrologista tietokoneohjelmaa.

NÀiden neljÀn perustekijÀn lisÀksi on lukuisia muita tekijöitÀ, joita astrologi voi tulkinnassaan ottaa huomioon, kuten esim. asteroidit, kiintotÀhdet ja ns. arabialaiset pisteet. On olemassa myös erilaisia huonejÀrjestelmiÀ.

Alla kuva tĂ€mĂ€n blogin perustamishetkelle laaditusta astrologisesta kartasta. Planeetoille, merkeille ja muille pisteille kĂ€ytetÀÀn kartoissa glyyfejĂ€. UlkokehĂ€ssĂ€ sijaitsevat elĂ€inradan merkit vĂ€rillisellĂ€ pohjalla elementtinsĂ€ mukaan, harmaata taustaa vasten löytyy planeetat tarkkoine sijaintitietoineen ja kartan sisĂ€ympyrĂ€ssĂ€ nĂ€kyy aspektilinjat. Kartan 12 paikkaa (tai ”huoneet”), jotka edustavat elĂ€mĂ€n eri alueita, sijaitsevat myös harmaalla pohjalla ja kulkevat aspektiympyrĂ€n ympĂ€rille osuen tĂ€ssĂ€ huonejĂ€rjestelmĂ€ssĂ€ (ns. merkkihuonejĂ€rjestelmĂ€) yhteen elĂ€inradan merkkien kanssa.

GrĂŒndungshoroskop Livingincycles
Astrologinen kartta joka on laadittu blogin perustamishetkelle. UlkokehÀssÀ vÀrillisellÀ pohjalla elÀinrata. Harmaalla pohjalla planeetat, Onnenpiste ja Kuunsolmut. Mustat paksunnetut linjat merkkaavat horisontin sekÀ keskiyö/keskitaivas -akselin. SisÀympyrÀssÀ aspektilinjat. Huoneet, eli kartan 12 paikkaa, sijaitsevat elÀinradan ja aspektiympyrÀn vÀlillÀ. Kartta on laadittu Jean Cremersin kehittÀmÀllÀ Planetdance ohjelmalla.

TĂ€mĂ€n astrologisen alkukartan (syntymĂ€kartta, radix-kartta) pohjalle voi laskea erilaisia ”edistettyjĂ€ karttoja”, eli kartat jotka antavat nĂ€kemyksiĂ€ tietyn ajan laadusta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. NĂ€mĂ€ ovat mm. auringonpaluukartat ja progressiokartat. NĂ€mĂ€ laaditaan yleensĂ€ nykyhetkelle kuvaamaan nykyistĂ€ aikaa ja lĂ€hitulevaisuutta, esim. seuraavaa elinvuotta. Ajanlaatua kuvaavat nĂ€iden edistyskarttojen lisĂ€ksi myös planeettojen nykyiset sijainnit taivaalla (ns. transiitit) ja niiden suhteet astrologisen kartan eri tekijöihin.

MitÀ astrologi tekee?

Astrologin tehtÀvÀ on yhdistÀÀ astrologisen kartan eri osatekijÀt ja niiden merkitykset, eli tehdÀ synteesi ja tulkita tÀmÀ suomen kielelle. Astrologisen kielen tulkkaaminen suomen kielelle onkin haastavimpia tehtÀviÀ. TÀmÀ vaatii ensinnÀkin perusteellista ja pitkÀjÀnteistÀ astrologisen oppijÀrjestelmÀn opiskelua. Perustekijöiden, kuten planeettojen ja elÀinradan merkkien symboliikka on opittava ja sen juuret on ymmÀrrettÀvÀ. LisÀksi tarvitaan tietoa ihmisen kehityksestÀ sekÀ kulttuurista ja sen vaikutuksesta ihmiselÀmÀÀn. Tulkintaan vaikuttaa myös astrologin oma maailmankatsomus, joten uskomukset ja niiden vaikutukset on tiedostettava. Eettiset pohdinnat kuuluvat kuten kaikkiin ihmissuhdeammatteihin, myös astrologin työhön.

MitÀ tulkitaan?

Astrologinen tulkinta lÀhtee useimmiten ihmisen syntymÀkartasta, joka kuvastaa muiden asioiden lisÀksi henkilön luonnetta. Luonnetulkinta nÀyttÀÀ olevan nykyaikana ihmisistÀ kiinnostavin astrologian osa-alue. TÀmÀ onkin ymmÀrrettÀvÀ, sillÀ juuri syntymÀkartta auttaa ihmistÀ nÀkemÀÀn minuutensa eri puolia. Toinen, osaltaan luonnetulkintaan liittyvÀ astrologian alue, on ihmisten vÀlisten suhteiden tarkastelu. TÀmÀ tapahtuu vertailemalla kahden tai useammankin ihmisen syntymÀkarttojen tekijÀt keskenÀÀn, josta selviÀÀ henkilöiden vÀlisen vuorovaikutuksen dynamiikka.

TÀssÀ olkoon mainittu, ettÀ astrologinen luonnetulkinta lÀhtee ihmisen yksilöllisyydestÀ, toisin kuin erilaiset luonnetyypitykset, jotka keskittyvÀt samankaltaisuuksiin ja luokittelevat ihmisiÀ pohjautuen niihin eri kategorioihin. NÀillÀ on oma paikkansa ja hyötynsÀ. Astrologian vahvuus on kuitenkin poiketen luonnetyypityksistÀ nimenomaan yksilöllisyyden tunnistamisessa. Ihmisen syntymÀkartta on ainutkertainen. SyntymÀkarttaan pohjautuvalla luonnetulkinnalla on siis ihmiselle paljon annettava henkilökohtaisella kehitystiellÀÀn.

Astrologian mahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat. Luonnetulkinnan lisÀksi sen suurin hyöty on eri aikakausien tunnistamisessa. SyntymÀkartta on monitahoinen rakennelma, jonka eri kerrokset ja osa-alueet ikÀÀn kuin avautuvat eri aikoina pitkin elÀmÀÀ. Varsinkin perinteinen astrologia tietÀÀ monenlaisia menetelmiÀ, joilla on mahdollista, ottaa selvÀÀ mikÀ syntymÀkartan osa-alue on kulloisenakin aikakautena aktivoituneena. Astrologia on siis kuin kompassi, joka auttaa ihmistÀ suunnistamaan lÀpi eri elÀmÀnvaiheiden.

SyntymÀastrologian lisÀksi, muita astrologian osa-alueita ovat mm. mundaaniastrologia (ns. poliittinen astrologia, joka tutkii yleismaailmallisia ja poliittisia tapahtumia) ja terveysastrologia (joka tutkii ihmisen terveyttÀ ja mahd. terveysongelmia).

MitÀ astrologia ei ole?

Astrologia ei ennusta vÀÀjÀÀmÀttömiÀ tapahtumia. Se ei tee pÀÀtöksiÀ kenenkÀÀn puolesta eikÀ poista ihmisen vastuuta omista tekemisistÀÀn ja tekemÀttÀ jÀttÀmisistÀÀn.

MitkÀ ovat astrologian mahdollisuudet?

Astrologia antaa avaimia ihmisen ja tÀmÀn elÀmÀn vahvuuksien ja mahdollisuuksien, mutta myös haasteiden tunnistamiseen. Se antaa nÀkökulmia vaikeisiin elÀmÀnvaiheisiin ja niiden voittamiseen. Astrologian avulla ihmiselle on mahdollista tunnistaa omien voimavarojensa lisÀksi myös varjoalueensa, työstÀÀ elÀmÀnpolulla koettua ja hyvÀksyÀ lopulta itsensÀ ja ominaispiirteensÀ. NÀin astrologia auttaa ihmistÀ nÀkemÀÀn ja integroimaan itsensÀ eri puolet. Samalla astrologia osoittaa yksilöllisyyden tunnistamisen kautta elÀmÀn monimuotoisuutta, joka voi vaikuttaa ihmisen myötÀtunnon herÀÀmiseen itseÀÀn ja kanssakulkijoitaan kohtaan.

Vaikka astrologia osoittaa todennÀköisyyksiÀ, ihminen itse tekee pÀÀtökset vapaan tahtonsa pohjalta. Ihminen siis vaikuttaa itse siihen, miten ja mihin hÀn kÀyttÀÀ syntymÀkarttansa osoittamaa ja kulloiseen aikajaksoon sisÀltÀmÀÀ potentiaalia.

*******

HyödyllisiÀ linkkejÀ:

Suomen Astrologinen Seura ry. https://sasseura.net/.

Astrodienst AG. https://www.astro.com/horoscope (tÀmÀ sivusto sisÀltÀÀ suuren ilmaisen kokoelman astrologista tietoa eri kielillÀ, paitsi valitettavasti ei suomeksi; pÀÀset myös laatimaan oman syntymÀkarttasi, lisÀksi on tarjolla erilaisia maksullisia tulkintoja, osa nÀistÀ jopa suomen kielellÀ).

Astro-Seek.com. https://horoscopes.astro-seek.com/ (tÀllÀ sivustolla pÀÀset maksuttomasti laatimaan erilaisia astrologisia karttoja, sivusto sisÀltÀÀ lisÀksi mm. kuukalenterin sekÀ numerologiaan liittyiÀ työkaluja).

Seven Stars Astrology. Twelve Easy Lessons for Beginners. http://www.sevenstarsastrology.com/twelve-lessons-1-planets/ (ilmainen 12-osainen opetussarja astrologiasta, englannin kielellÀ).

Kirjavinkit đŸ‡«đŸ‡ź:

Gillett, Roy. Astrologia. Suomentanut Johanna Karpov ja Anuirmeli Sallamo-Lavi. 2012. Gummerus Kustannus Oy.

Karpov, Johanna. Astrologian opas. 2013. Basam Books Oy.

Nikula, Raimo A. Astrologian ihmiskuva. 2005. Unio Mystica.

Nummela, Juhani. Astrologian kÀsikirja. 1989. WSOY.

Kirjavinkit 🇬🇧:

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Sakoian ja Acker. The Astrologer’s Handbook. Step by step to your stars. 1991. Mandarin Paperbacks.

 

Artikkelin otsakekuva: Pixabay

 

PĂ€ivitetty: 20.1.2019