HedelmĂ€llisyystietoisuus — Raskauden ehkĂ€isy tai raskaaksi tulemisen edistĂ€minen symptotermaalisen menetelmĂ€n avulla

TÀmÀ kirjoitus on johdanto itÀvaltalaisen Prof. Josef Rötzerin, M.D. (1920-2010) kehittÀmÀÀn symptotermaaliseen menetelmÀÀn, joka mahdollistaa naisen kuukautiskierron hedelmÀllisten pÀivien selvittÀmisen. TÀtÀ tietoa voidaan kÀyttÀÀ sekÀ raskauden ehkÀisemiseksi ettÀ raskaaksi tulemisen edistÀmiseksi. Kirjoitus avaa sinulle Rötzerin ja yleisesti kaikkien symptotermaalisten menetelmien perusteet. Luettuasi tekstin loppuun tiedÀt siis metodin pÀÀpiirteet. Jotta voit ryhtyÀ menetelmÀn menestyksekkÀÀksi kÀyttÀjÀksi, vaatii se kuitenkin asian syvÀllisempÀÀ opiskelua. TÀtÀ varten löydÀt kirjoituksesta myös tietoa Rötzer-menetelmÀn oppikirjasta, Sympthem-tietokoneohjelmasta sekÀ muutamia linkkejÀ mistÀ voit hankkia lisÀÀ tietoa. Toivotan sinulle innoittavaa ja avartavaa lukuhetkeÀ!

SisÀllys

 • Kirjoituksen tausta
 • MitĂ€ on hedelmĂ€llisyystietoisuus ja mitkĂ€ ovat hedelmĂ€llisyystietoisuuden menetelmĂ€t?
 • Symptotermaalisen menetelmĂ€n kehitys
 • Symptotermaalisen menetelmĂ€n perusta – kuukautiskierron vaiheet ja sen oireet
 • Kuukautiskierron kolme vaihetta symptotermaalisessa menetelmĂ€ssĂ€
 • Muistiinpanot ja kaaviopohja
 • Kohdunkaulan liman merkinnĂ€t
 • AamulĂ€mmön mittaus
 • Havaintojen arviointi kuukautiskierron vaiheiden mÀÀrittĂ€miseksi
 • MenetelmĂ€n opettelusta
 • Rötzer-menetelmĂ€n oppikirja
 • Tietokoneohjelma Sympthem
 • Mobiilisovellus INER Cycle
 • Muutama varoituksen sana mobiilisovellusten kĂ€ytöstĂ€
 • Kenelle symptotermaalinen menetelmĂ€ sopii ja kenelle ei?
 • Symptotermaalisten menetelmien varmuus ehkĂ€isykeinona
 • Lopuksi

Kirjoituksen tausta

Tutustuin Rötzerin symptotermaaliseen menetelmÀÀn Saksassa vuonna 2002 ollessani nuori opiskelijatyttö. Olen kÀyttÀnyt menetelmÀÀ joinain vuosina hyvin intensiivisesti. VÀlillÀ on taas ollut vuosia, jolloin menetelmÀn kÀyttö on jÀÀnyt vÀhÀiseksi. Metodin opettelu ja sen tuoma tieto ja erityisesti tietoisuus oman kehon toiminnasta on ollut hyödyksi muutoinkin kuin ehkÀisytarkoituksessa.

Kiinnostus hedelmÀllisyystietoisuutta kohtaan nÀyttÀÀ nousseen viime vuosien aikana. NykyÀÀn on saatavilla paljon enemmÀn tietoa kuin silloin eri menetelmien kÀytöstÀ. KansainvÀlistÀ kirjallisuutta on olemassa kohtalainen mÀÀrÀ sekÀ painettuna ettÀ netissÀ. TÀhÀn mennessÀ on myös ilmestynyt monenlaisia hedelmÀllisyystietoisuutta varten kehitettyjÀ tietokonesovelluksia. Markkinoilla on ollut lisÀksi jo vuosien ajan erilaisia ehkÀisytietokoneita. Eri maissa toimii instituutioita, joiden tarkoitus on edistÀÀ hedelmÀllisyystietoisuuden menetelmien tutuksi tekemistÀ sekÀ niiden opettamista. LisÀksi netistÀ löytÀÀ monia keskustelupalstoja, joilla kÀyttÀjÀt vaihtavat kokemuksia ja auttavat toisiaan menetelmÀn opettelussa ja kÀytössÀ.

Symptotermaalisten menetelmien opettelua varten on siis yleisesti olemassa paremmat mahdollisuudet ja monipuolisemmat keinot kuin vielÀ vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Silti hedelmÀllisyystietoisuudesta ja sen menetelmistÀ löytyy edelleen vain niukasti tietoa suomeksi. Tiedonhaussa ja menetelmien opettelussa on siis pitkÀlti tyydyttÀvÀ muunkieliseen kirjallisuuteen.

MenetelmÀn kÀytön pidemmÀn tauon jÀlkeen tilasin itselleni Rötzerin oppikirjan englannin kielellÀ (tarkempaa tietoa kirjasta löydÀt alempana). TÀstÀ jÀlleen innostuneena lÀhdin pÀivittÀmÀÀn tietoani hedelmÀllisyystietoisuudesta ja sen menetelmien kÀytöstÀ nykyaikana. TÀmÀn seurauksena, ja erityisesti havainnosta suomenkielisen tiedon vÀhÀisyydestÀ, syntyi ajatus tÀstÀ kirjoituksesta. TÀllÀ tekstillÀ haluan siis edistÀÀ hedelmÀllisyystietoisuuden ja edelleen symptotermaalisen menetelmÀn tutuksi tekemistÀ suomen kielellÀ.

On pidettÀvÀ mielessÀ ettÀ kirjoitus on vain pintaraapaisu laajaan aiheeseen. Suosittelen lÀmpimÀsti perehtymÀÀn lisÀÀ hedelmÀllisyystietoisuuteen mm. tÀssÀ kirjoituksessa mainittujen lÀhteiden ja linkkien kautta.

MitÀ on hedelmÀllisyystietoisuus ja mitkÀ ovat hedelmÀllisyystietoisuuden menetelmÀt?

HedelmÀllisyystietoisuus (engl. Fertility Awareness, lyh. FA) on naisen kehon hedelmÀllisyyden merkkien tarkkailu ja arviointi.

HedelmĂ€llisyystietoisuuden menetelmĂ€t (engl. Fertility Awareness Methods, lyh. FAM) on yleiskĂ€site menetelmille, joiden avulla on mahdollista selvittÀÀ naisen kuukautiskierron hedelmĂ€llisen vaiheen ja ei-hedelmĂ€lliset jaksot. Joskus tĂ€lle kĂ€sitteelle kĂ€ytetÀÀn synonyymeinĂ€ ”luonnollinen ehkĂ€isy” ja ”luonnollinen perhesuunnittelu”. Toisinaan kĂ€sitettĂ€ “hedelmĂ€llisyystietoisuuden menetelmĂ€” kĂ€ytetÀÀn kun tarkoitetaan lĂ€hinnĂ€ symptotermaalista menetelmÀÀ.

HedelmÀllisyystietoisuuden menetelmiÀ on monenlaisia, joiden varmuuden taso ehkÀisytarkoituksessa riippuu mm. siitÀ, kÀytetÀÀnkö niitÀ yksinÀÀn vai yhdistettynÀ keskenÀÀn. Tarkkailun kohteina ovat naisen kehon hedelmÀllisyyden merkit. NÀistÀ tÀrkeimmÀt ovat kohdunkaulan liman (limamenetelmÀ) ja peruslÀmmön muutokset (lÀmpömenetelmÀ). Myös virtsan ja syljen nÀytteet voidaan kÀyttÀÀ hedelmÀllisen vaiheen selvittÀmiseksi. KalenterimenetelmÀ perustuu laskennallisen arvioon, jonka pohjalla on naisen kierron pituus.

Symptotermaaliset menetelmÀt yhdistÀvÀt sekÀ peruslÀmmön ettÀ kohdunkaulan liman tarkkailun. LisÀksi ne ottavat huomioon kohdunnapukan muutokset, erilaiset kuukautiskiertoon liittyvÀt kivut sekÀ arkeen liittyvÀt seikat, kuten esim. unen mÀÀrÀ, sairastelu, stressi ja mahdollinen alkoholin kÀyttö. NÀin ollen symptotermaaliset menetelmÀt ovat hedelmÀllisyystietoisuuden menetelmistÀ varmimmat, niiden varmuustason ollen (oikein kÀytettynÀ) lÀhellÀ hormonaalisia ehkÀisykeinoja.

Symptotermaalisen menetelmÀn kehitys

Prof. Josef Rötzer alkoi tutkimaan naisen kuukautiskiertoon liittyvien oireiden ja hedelmÀllisyyden keskinÀistÀ vuorovaikutusta 1950-luvulla. Suureksi hyödyksi Rötzerin työssÀ oli hÀnen vaimonsa Margaretan omat havainnot kuukautiskierron aikana tapahtuvista muutoksista. Vuonna 1965 ilmestyi Rötzerin ensimmÀinen kÀytÀnnön opas symptotermaalisen menetelmÀn kÀytöstÀ (Kinderzahl und Liebesehe. Ein Leitfaden zur Regelung der EmpfÀngnis. Wien, Freiburg, Basel 1965).

Prof. Josef Rötzer oli ensimmĂ€inen, joka oli yhdistĂ€nyt menetelmĂ€ssÀÀn sekĂ€ kuukautiskierron fyysisten oireiden, erityisesti kohdunkaulan liman muutosten, ettĂ€ kehon peruslĂ€mmön syklisten vaihteluiden tarkkailun hedelmĂ€llisten pĂ€ivien selvittĂ€miseksi. TĂ€stĂ€ nimi ”sympotermaalinen” (sympto = oire/merkki, termaalinen = lĂ€mpöön liittyvĂ€). Suomeksi voidaan siis puhua myös Rötzerin ”oire-lĂ€mpömenetelmĂ€stĂ€â€.

Ennen Rötzeria, japanilainen Prof. Dr. Kyusaka Ogino ja itĂ€valtalainen Prof. Dr. Hermann Knaus havaitsivat 1930-luvulla toisistaan riippumatta, ettĂ€ munasolun irtoaminen tapahtuu 12-16 pĂ€ivÀÀ ennen seuraavaa kuukautisvuotoa. HeidĂ€n tĂ€hĂ€n havaintoon perustuva menetelmĂ€ on tunnettu ”kalenterimenetelmĂ€nĂ€â€, ”rytmimenetelmĂ€nĂ€â€ tai ”Ogino-Knausin menetelmĂ€nĂ€â€.

Hollantilainen van de Velde (1905) oli ensimmĂ€inen, joka arveli peruslĂ€mmön nousun liittyvĂ€n ovulaatioon. Saksalainen katolinen pappi Wilhelm Hillebrand oli puolestaan ensimmĂ€inen, joka ehdotti 1930 luvun puolivĂ€lissĂ€ kĂ€yttĂ€mÀÀn tĂ€tĂ€ tietoa perhesuunnittelussa. Vuonna 1954 Prof. Döring julkaisi kĂ€ytĂ€nnön oppaan, jossa esitteli nĂ€ihin kehonlĂ€mmön muutoksiin perustuvan menetelmĂ€n. TĂ€tĂ€ metodia tunnetaan nykyÀÀn ”lĂ€mpömenetelmĂ€nĂ€â€.

”OvulaatiomenetelmĂ€ksi” kutsuttu metodi taas perustuu John Billingsin työhön 1960-luvulla, jossa tarkkailun kohde on kohdunkaulan liman muutokset. MenetelmĂ€ tunnetaan myös nimellĂ€ ”Billings-menetelmĂ€â€ tai ”limamenetelmĂ€â€.

Rötzerin symptotermaalinen metodi sisÀltÀÀ siis peruslÀmmön ja kohdunkaulan liman tarkkailun. Rötzer kuitenkin painottaa, ettei hÀnen symptotermaalinen menetelmÀ ole Döringin ansiosta tunnetun lÀmpö- ja Billingsin limamenetelmÀn yhdistelmÀ, vaan niistÀ erillÀÀn kehitetty metodi (Rötzerin tutkimukset alkoivat jo ennen BillingsiÀ). Rötzer-menetelmÀssÀ painotetaan erityisesti perustekijöiden keskinÀistÀ vuorovaikutusta ja arvioimista (kaksoisvarmistus), jonka seurauksena sÀÀnnöt tÀssÀ metodissa ovat hyvin tarkat ottaen huomioon kaikki kuukautiskiertoon liittyvÀt muutokset.

Vuonna 1981 perustettiin Saksaan työryhmĂ€ Arbeitsgruppe NFP, joka kehitti nykyisin nimellĂ€ Sensiplan tunnetun symptotermaalisen menetelmĂ€n, joka on tĂ€tĂ€ nykyĂ€ Rötzerin metodin ohella tunnetuimpia oire-lĂ€mpömenetelmiĂ€. Sensiplan hyödyntÀÀ menetelmĂ€ssÀÀn Döringin, Rötzerin, Billingsin, Thyman sekĂ€ Flynnin töitĂ€. Muita symptotermaalisia menetelmiĂ€ ovat mm. Weschlerin kehittĂ€mĂ€ TCOYF (Taking Charge of Your Fertility), Nofzigerin NGK (NatĂŒrliche Geburtenkontrolle) sekĂ€ Justisse.

LisÀÀ tietoa luonnollisen perhesuunnittelun menetelmien kehityksestĂ€ löytyy Rötzerin saksankielisestĂ€ kirjoituksesta “Zur Geschichte der NatĂŒrlichen EmpfĂ€ngnisregelung” (1997).

Symptotermaalisen menetelmĂ€n perusta – kuukautiskierron vaiheet ja sen oireet

Naisen kuukautiskierto ja sen oireet ovat hormonien toiminnan seuraus. Kierto voidaan hormonaalisesti jakaa kahteen vaiheeseen: ensimmĂ€inen vaihe on munarakkulavaihe, jonka lopulla tapahtuu ovulaatio, eli yleensĂ€ yhden munasolun irtoaminen yhdestĂ€ munasarjoissa sijaitsevasta munarakkulasta. Munarakkulan kasvua saa aikaan aivolisĂ€kkeen erittĂ€mĂ€ munarakkulaa kypsyttĂ€vĂ€ hormoni (engl. follicle-stimulating hormone, lyh. FSH). Munarakkulan tuottama, ovulaatioon asti hiljaa lisÀÀntyvĂ€ estrogeeni puolestaan saa kohdun seinĂ€mĂ€n paksuuntumaan. Samalla se saa kohdunkaulan liman muuttumaan tahmeasta ja valkoisesta venyvĂ€ksi ja lĂ€pikuultavaksi (kuin raa’an kananmunan valkuainen). Kohdunkaulan liman muuttuminen on edellytys siittiöiden hengissĂ€ pysymiselle naisen kehossa ja mahdollisuudelle saavuttaa munasolu auttaen siittiöitĂ€ liikkumaan. Munarakkulavaiheen lopulla tapahtuvan ovulaation kĂ€ynnistÀÀ aivolisĂ€kkeestĂ€ erittyvĂ€ luteinisoivan hormonin (engl. luteinizing hormone, lyh. LH) nopea nousu. Munarakkulavaihe on eripituinen eri naisilla, mutta myös samalla naisella eri kieroissa.

Ovulaation jĂ€lkeen estrogeenitaso laskee nopeasti. Kohdunkaulan erittĂ€mĂ€ lima muuttuu takaisin ”vĂ€hemmĂ€n hedelmĂ€lliseksi” laatuaan ja lakkaa sitten yleensĂ€ kokonaan. Munarakkula alkaa muuttumaan keltarauhaseksi. TĂ€stĂ€ tulee tĂ€mĂ€n vaiheen nimi keltarauhasvaihe. Keltarauhanen alkaa tuottamaan keltarauhashormonia (progesteroni) sekĂ€ pieniĂ€ mÀÀriĂ€ estrogeenia. Molemmat hormonit yhdessĂ€ estĂ€vĂ€t uutta ovulaatiota tĂ€ssĂ€ vaiheessa kuukautiskiertoa sekĂ€ valmistavat kohdun seinĂ€mÀÀ niin, ettĂ€ mahdollinen hedelmöitynyt munasolu voi siihen kiinnittyĂ€. Progesteroni saa peruslĂ€mmön nousemaan muutamalla kymmenesosalla. MikĂ€li raskaus on alkanut, keltarauhanen jatkaa toimintansa. Jos taas raskaus ei ala, se surkastuu ja lakkaa toimimasta noin kahden viikon kuluttua. TĂ€mĂ€n seurauksena estrogeeni- ja progesteronitasot laskevat, peruslĂ€mpö laskee ja kuukautisvuoto alkaa. TĂ€stĂ€ alkaa uusi kuukautiskierto. Keltarauhasvaihe on suhteellisen saman pituinen. Se kestÀÀ yleensĂ€ 12-16 pĂ€ivÀÀ.

Huom: Kuukautiskierron alkamispÀivÀ on se pÀivÀ, jolloin vuoto alkaa kunnolla. PÀivÀt ennen sitÀ, jolloin saattaa olla pientÀ tiputtelua tai tuhrua lasketaan vanhaan kiertoon kuuluvaksi. TÀmÀ on tÀrkeÀ ottaa huomioon!

Munarakkulan kehitys ja ovulaatio
Munarakkulan kehitys ja ovulaatio. Lanzi, Vorgaenge im eierstock, Suomenkielinen kuvateksti livingincycles.blog, CC BY-SA 3.0.

Kuukautiskierron kolme vaihetta symptotermaalisessa menetelmÀssÀ

Symptotermaalisissa menetelmissÀ huomiota kiinnitetÀÀn erityisesti hedelmÀllisen vaiheen tunnistamiseen, joten kierto jaetaankin kolmeen osaan, nimittÀin kahden ei-hedelmÀlliseen ja yhteen hedelmÀlliseen vaiheeseen.

Vaihe 1: EnsimmÀinen (ja tiettyjÀ poikkeuksia lukuun ottamatta) ei-hedelmÀllinen vaihe, alkaa kuukautiskierrosta, eli vuodon ensimmÀisenÀ pÀivÀnÀ, ja kestÀÀ siihen saakka kunnes ensimmÀinen hedelmÀllisyyden merkki ilmaantuu. Aloittelijalle on tÀssÀ erityissÀÀnnöt (kts. kirjasta)! TÀssÀ vaiheessa kohdunnapukka on kova ja sen suu sulkeutunut. Kohdunkaulan liman eritystÀ ei ole.

Vaihe 2: EnsimmĂ€inen hedelmĂ€llisyyden merkki, joka on kohdunkaulan liman eritys tai tietty tuntemus emĂ€ttimen sisĂ€llĂ€ (selventĂ€vÀÀ tietoa tĂ€stĂ€ löytyy kirjasta), kertoo toisen vaiheen, elikkĂ€ hedelmĂ€llisen vaiheen alkamisesta. HedelmĂ€llinen vaihe huipentuu kohdunkaulan erittĂ€mĂ€n liman muuttuessa ”parhaaksi” laatuaan. Kohdunnapukka on tĂ€ssĂ€ vaiheessa pehmeĂ€ ja sen suu avautunut. Se sijaitsee myös ylempĂ€nĂ€ emĂ€ttimessĂ€ kuin kierron ei-hedelmĂ€llisissĂ€ vaiheissa. Jos ovulaatio tapahtuu, se tapahtuu tĂ€mĂ€n vaiheen lopulla (on myös mahdollista, ettĂ€ oireita on mutta munasolu jÀÀ irtoamatta).

Vaihe 3: Kolmas vaihe on hedelmĂ€llisen vaiheen jĂ€lkeinen ei-hedelmĂ€llinen vaihe, joka saavutetaan (muut sÀÀnnöt huomioon ottaen) sinĂ€ iltana kun kolmas korkeampi peruslĂ€mmön arvo suhteessa ensimmĂ€isen vaiheen peruslĂ€mpöön on mitattu. Korkeampia arvoja lasketaan vasta sen jĂ€lkeen kun parasta laatua olevan liman eritys on loppunut. On tarkat sÀÀnnöt siitĂ€, mitĂ€ voidaan hyvĂ€ksyĂ€ “korkeampana” arvona. Yleinen sÀÀntö on, ettĂ€ kolmas korkeampi arvo on oltava vĂ€hintÀÀn 0,2 °C korkeampi kuin ensimmĂ€isen vaiheen viimeisen kuuden arvon korkein arvo. Poikkeustapauksia varten kirja antaa lisÀÀ ohjeita. Kohdunnapukka muuttuu tĂ€mĂ€n vaiheen alussa jĂ€lleen kovaksi ja sen suu sulkeutuu.

Rötzer painottaa erityisesti ettei ole mahdollistaa osoittaa tiettyÀ ovulaatiopÀivÀÀ. Sen sijaan voidaan rajoittaa hedelmÀllisen vaiheen pÀivÀt. Kyse on siis hedelmÀllisen vaiheen aikaikkunan tunnistamisesta. TÀmÀ aikaikkuna ottaa huomioon munasolun eliniÀn ja siittiöiden hedelmöityskykyisyyden, sekÀ naisen kehon oireet kuten kohdunkaulan erittÀmÀ tietynlaatuinen lima, jonka seassa siittiöt voivat myös odottaa vasta kehittyvÀn munasolun irtoamista.

Munasolun ja siittiöiden elinikÀ
Tiedon lÀhde: TerveyskylÀ.fi. Raskauden alkaminen. 11.12.2018.

Paras tĂ€hĂ€n mennessĂ€ löytĂ€mĂ€ni kuva joka havainnollistaa kuukautiskierron eri vaiheiden muutokset löytyy FertilityUK:n nettisivuilta ”Downloads”-kategoriasta tÀÀltĂ€ sekĂ€ samalla sivustolla ilmestyneestĂ€ artikkelista ”Fertility Awareness” tÀÀltĂ€ (suosittelen lukemaan). Alla esikatselu kuvasta joka klikkaamalla aukeaa suurennettuna uudessa vĂ€lilehdessĂ€.

Menstrual+Cycle
Kuva: The physiological changes in the indicators of fertility during the menstrual cycle. Copyright © Dr Cecilia Pyper and Jane Knight in collaboration with Fertility UK and the Institute for Reproductive Health, Georgetown University 2016.

Muistiinpanot ja kaaviopohja

Jotta pystyt arvioimaan kiertojasi eri vaiheet luotettavasti, on sinun tehtĂ€vĂ€ pĂ€ivittĂ€in havaintoja kiertoosi liittyvistĂ€ oireista. Muistiinpanot tehdÀÀn erikseen tĂ€tĂ€ varten laadittuun kaaviopohjaan. LöydĂ€t muutaman kappaleen Rötzerin oppikirjan takasivuilta sekĂ€ Rötzer- instituutin nettisivujen “Download & Links” -kategoriasta. Saman kaavan löydĂ€t myös tÀÀltĂ€ PDF-tiedostona valmiina tulostettavaksi.

Kaavioita löytyy lisÀÀ googlaamalla. Osassa kaaviopohjissa on hyvin laajat mahdollisuudet merkata erilaisia oireita, osa taas on pelkistettyjÀ. Eroja löytyy myös peruslÀmmön arvojen alkamisessa. Rötzerin kaaviossa arvot alkavat 36,2 °C. Jos sinulla on tavallisesti sitÀ alhaisempi peruslÀmpö, voit muokata kaaviota omiin peruslÀmpöarvoihisi sopivaksi.

Voit myös laatia itse aivan omannÀköisen kaavion joko kÀsin piirtÀmÀllÀ tai tietokoneella. Tein itse vuosien varrella erilaisia kaavioita. TÀmÀ sai alkunsa juuri siitÀ, ettÀ peruslÀmpöni on tavallista alhaisempi. LisÀksi oman kaavion laatimisessa voi vaikuttaa sen rakenteeseen ja visuaaliseen ulkomuotoon niin, ettÀ se miellyttÀÀ omaa silmÀÀ ja merkinnÀt on itselle helppo havaita ja erottaa toisistaan. Alla kuva luomastani kaaviosta jossa lÀmpöarvoskaala alkaa jo 35,8 °C. Voit tulostaa kaavion omaa henkilökohtaista kÀyttöÀ varten. Kaavio avautuu PDF-tiedostona klikkaamalla esikatselukuvaa tai painamalla tÀÀltÀ.

Kaaviopohja esikatselu
Kaaviopohja symptotermaalisen menetelmÀn kÀyttöÀ varten. Copyright © livingincycles.blog.

Kohdunkaulan liman merkinnÀt

Kohdunkaulan erittĂ€mĂ€n liman arvioimiseksi Rötzer-menetelmĂ€ssĂ€ kĂ€ytetÀÀn neljÀÀ kategoriaa, jotka merkitÀÀn englanninkielisen oppikirjan mukaan seuraavilla merkeillĂ€: d (dry=kuiva), ∅ (nothing felt, nothing seen = ei tuntemuksia, ei nĂ€htĂ€viĂ€ havaintoja), m (sensation inside of the vagina = tuntemus emĂ€ttimen sisĂ€llĂ€; tĂ€mĂ€ on Rötzer-menetelmĂ€ssĂ€ kĂ€ytetty hienohavainto, jota selitetÀÀn kirjassa tarkemmin) ja M (cervical mucus = kohdunkaulan lima).

Kategorialle M on lisÀksi kaksi alakategoriaa, nimittÀin kuvaamaan vÀhemmÀn hyvÀÀ laatua olevaa limaa, jota merkitÀÀn esim. merkeillÀ w (whitish = valkeahko) tai cl (clumpy = paakkuinen) sekÀ kuvaamaan parasta laatua olevaa limaa, jota merkitÀÀn esim. merkeillÀ EW (egg white = kananmunan raaka valkuainen) tai fl (fluid = nestemÀinen).

Kohdunkaulan liman koostumus ja ulkonÀkö vaihtelee hieman eri naisilla. Se voi myös vaihdella samalla naisella eri kierroissa, esim. sairastuessa tai lÀÀkityksestÀ johtuen. Tarkkailemalla omaa kehoaasi ja opettelemalla havainnoimaan itsellesi tyypillisiÀ oireita, pystyt erottamaan poikkeavuudet.

AamulÀmmön mittaus

Kehon peruslĂ€mpöÀ mitataan joka aamu ennen sĂ€ngystĂ€ nousemista. TĂ€stĂ€ tulee symptotermaalisen menetelmĂ€n yhteydessĂ€ kĂ€ytetty sana “aamulĂ€mpö“. PeruslĂ€mpöÀ tulee mitata mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan. Rötzerin mukaan 1,5 tunnin erolla mittausaikojen vĂ€lissĂ€ ei kuitenkaan ole vaikutusta. SitĂ€ pidempiĂ€ aikaeroja sekĂ€ mittausajat klo 7:30 jĂ€lkeen tulee merkitĂ€ erikseen kaavioon, koska sitĂ€ myöhemmĂ€t mittausajat antavat suurempia mittausarvoja. LĂ€mmön voit mitata joko perĂ€aukosta, emĂ€ttimestĂ€ tai suusta (sivusta kielen alta). Kainalosta, korvasta tai otsalta mitattu arvo on tĂ€lle menetelmĂ€lle liian epĂ€tarkka ja siksi kelvoton.

Suositeltavaa on analogisen lĂ€mpömittarin kĂ€yttĂ€mistĂ€ (tĂ€llöin kĂ€yrĂ€t ovat “levollisempia”). Voit kĂ€yttÀÀ myös digitaalista mittaria, tĂ€llöin mittarin tulee ehdottomasti toimia kahden desimaalin tarkkuudella (kaksi lukua pilkun jĂ€lkeen). Arvon viimeinen desimaali pyöristetÀÀn. LöydĂ€t taulukkoni arvojen pyöristĂ€misen avuksi tÀÀltĂ€. Sama taulukko avautuu suurennettuna alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

Taulukko pyöristÀmiseen
Taulukko: copyright © livingincycles.blog.

On olemassa erikseen aamulÀmmön mittaamiseen suunniteltuja digitaalisia lÀmpömittareita, jotka kuitenkin kaikki eroavat hieman ominaisuuksiltaan. Yksi eroava tekijÀ on mittaukseen kÀytetty aika. Suosittelen ostamaan sellaisen mittarin, joka jatkaa mittaamista myös piippauksen jÀlkeen. Useimmat mittarit lopettavat nimittÀin mittaamisen liian aikaisin.

Rötzerin ohjeiden mukaan, mittausaika mittauksille perÀaukosta on viisi minuuttia ja kielen alta kahdeksan minuuttia. Digitaalista mittaria kÀytettÀessÀ mittausaika on useiden lÀhteiden mukaan oltava vÀhintÀÀn kolme minuuttia.

Sopivia lĂ€mpömittareita ovat esim. analoginen elohopeaton Geratherm basal ja digitaalinen Geratherm basal digital. Geratherm basal on ainoa tietĂ€mĂ€ni analoginen lĂ€mpömittari, joka on erityisesti lĂ€mpömenetelmĂ€lle kehitetty. Sen mittausvĂ€li ulottuu 35,6 °C – 38,4 °C, jolloin visuaalisesti vĂ€lit ovat isompia ja arvot helpompi luettavissa. TĂ€mĂ€n mittarin mukana tulee lisĂ€ksi suurentava “hylsy”. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ostaa erikseen mittaria. Jos sinulla on kotona tavallinen analoginen kuumemittari, niin se kĂ€y myös.

TÀllÀ hetkellÀ (joulukuu 2018) Geratherm basal digital lÀmpömittari on kaikkialla loppuun myyty. Valmistajan mukaan uusia mittareita tulee myyntiin tammikuun 2019 lopulla. Toinen symptotermaaliseen menetelmÀÀn soveltuva digitaalinen lÀmpömittari on Cyclotest Lady.

Geratherm lÀmpömittarit
Geratherm basal ja Geratherm basal digital lÀmpömittarit. Symptotermaalista menetelmÀÀ varten digitaalisen lÀmpömittarin on nÀytettÀvÀ tuloksen kahden desimaalin tarkkuudella.

Havaintojen arviointi kuukautiskierron vaiheiden mÀÀrittÀmiseksi

Kohdunkaulan erittÀmÀn liman laatu ja aamulÀmmön vaihtelut kertovat yhdessÀ, onko nainen kuukautiskierron hedelmÀllisessÀ vai ei-hedelmÀllisessÀ vaiheessa.

HedelmĂ€llisen vaiheen ensimmĂ€inen merkki on joko tietynlainen tuntemus emĂ€ttimessĂ€ tai havainto kohdunkaulan erittĂ€mĂ€stĂ€ limasta. TĂ€mĂ€ “tietynlainen tuntemus” (Rötzerin menetelmĂ€ssĂ€ merkki “m”) on mahdollista oppia ajan myötĂ€ havaitsemaan. On kuitenkin monia naisia, joille tĂ€mĂ€ tuntemus on tuttu, mutta jotka eivĂ€t tiedĂ€ mihin se liittyy. Rötzerin menetelmĂ€ssĂ€ tĂ€mĂ€ on ainut merkki, jota pidetÀÀn “hienohavaintona”. Vaiheen edetessĂ€ kohdunkaulan liman ulkonĂ€kö ja koostumus muuttuvat. HedelmĂ€llinen vaihe huipentuu liman muuttuessa parhaaksi laatuaan. Viimeinen pĂ€ivĂ€ jolloin havaitaan parasta laatua olevaa liman eritystĂ€, on ns. “Peak Day”. Raskausyrityksille suotuisimmat pĂ€ivĂ€t ovat pĂ€ivĂ€ ennen tĂ€tĂ€, “Peak Day” itse sekĂ€ pĂ€ivĂ€ sen jĂ€lkeen.

Varmasti ei-hedelmĂ€llinen vaihe saavutetaan, parasta laatua olevan liman loputtua, sinĂ€ iltana kun kolmas korkeampi lĂ€mpöarvo suhteessa edellisten kuuden pĂ€ivĂ€n arvoihin on mitattu. TietyissĂ€ tapauksissa on odotettava neljĂ€ttĂ€ korkeampaa arvoa. Myös silloin kun on epĂ€varma, on hyvĂ€ odottaa neljĂ€nteen korkeampaan arvoon, jotta pystyy mÀÀrittelemÀÀn varmasti ei-hedelmĂ€llisen vaiheen alkamisen. PeruslĂ€mmön korkeampien arvojen arvioimisen lĂ€htökohta on kohdunkaulan liman erityksen “Peak Day”, joka tarkoittaa siis viimeistĂ€ parasta laatua olevan liman erityksen pĂ€ivÀÀ. “Peak Day:n” arvioimisessa on huomioitava, ettĂ€ kyse on laadusta eikĂ€ liman mÀÀrĂ€stĂ€! Varmasti ei-hedelmĂ€llinen vaihe jatkuu kolmen (neljĂ€n) korkeamman arvon jĂ€lkeen kierron loppuun asti.

Mahdolliset ei-hedelmÀlliset pÀivÀt kuukautiskierron alussa mÀÀrittyvÀt mm. kierron pituuden mukaan. TÀstÀ löydÀt kirjasta tapauskohtaista tietoa.

MenetelmÀn opettelusta

Symptotermaalisen menetelmÀn opettelu voi vaikuttaa haastavalta. Onhan siinÀ paljon sÀÀntöjÀ. Aiemmin mainitsemani kurinalaisuus on tarpeen jos haluaa kÀyttÀÀ symptotermaalista menetelmÀÀ ehkÀisykeinona. Muutaman kuukautiskierron tarkkailun jÀlkeen sÀÀnnöt alkavat kuitenkin olla hallussa ja sitÀ mukaa myös menetelmÀn kÀytön varmuus lisÀÀntyy. Aloittelijoille on tietyt erityissÀÀnnöt, jotta varmuus ehkÀisyssÀ olisi opetteluvaiheessa mahdollisimman korkea kunnes on oppinut tunnistamaan oman kehon oireita niin, ettÀ omaan tarkkailuun voi luottaa.

Rötzer-menetelmÀn oppikirja

MenetelmÀÀ pÀÀset oppimaan Rötzerin kirjan Natural Conception Regulation – the Way of Partnership. The Sympto-Thermal Method avulla. Kirja on englanninkielinen kÀÀnnös saksalaisesta alkuperĂ€stĂ€ NatĂŒrliche EmpfĂ€ngnisregelung. Die sympto-thermale Methode – Der partnerschaftliche Weg. Kirja on kÀÀnnetty lisĂ€ksi seuraaville kielille: Albania, Ranska, Georgia, Hollanti, Italia, Japani, Kroatia, Puola, Romania, VenĂ€jĂ€, Espanja, Tsekki, Turkki, Unkari ja Nigeria.

Oppikirja on jaettu kahteen osaan. EnsimmÀinen osa (sivut merkattu punaisella) kertoo menetelmÀn sÀÀnnöt lyhyesti ja ytimekkÀÀllÀ tavalla. Ei tarvitse siis lukea koko kirja, jotta pÀÀsee aloittaman menetelmÀn kÀyttöÀ. Kirjan toinen osa sisÀltÀÀ syvÀllisempÀÀ tietoa naisen kierrosta, menetelmÀn kÀytön perustasta sekÀ kÀytöstÀ raskauden jÀlkeen ja vaihdevuosien aikana. Toisessa osassa opetetaan myös kohdunnapukan tarkkailua ja sen arviointia.

En löytĂ€nyt kirjakauppaa tai verkkokauppaa josta olisin voinut ostaa kirjan. Sen sijaan kirjan tilaaminen onnistuu INER|Prof. Dr. Rötzer e.V. Institute for Natural Conception Regulation:in kautta. LisÀÀ infoa ja tilausohjeet löydĂ€t tÀÀltĂ€. Kirja maksaa tĂ€llĂ€ hetkellĂ€ 17 € (marraskuu 2018).

Rötzer oppikirja
Rötzer-menetelmĂ€n oppikirja (englanninkielinen kÀÀnnös). Rötzer, Josef ja Elisabeth. Natural Conception Regulation – the Way of Partnership. The Sympto-Thermal Method. 33rd (42th) uudistettu painos 2009. KÀÀnnetty 2003 David Prentis saksalaisesta alkuperĂ€stĂ€ NatĂŒrliche EmpfĂ€ngnisregelung. Die sympto-thermale Methode- der partnerschaftliche Weg.

Tietokoneohjelma Sympthem

Sympthem on saksalaispariskunnan Sigrun Ohme-Peters ja Dr. Stefan Petersin kehittÀmÀ tietokoneohjelma, joka on suunniteltu erityisesti Rötzer-menetelmÀn opettelun ja kÀytön tukemista ajatellen. Ohjelman versio 2 on juuri lÀpÀissyt beta-testauksen ja on nyt kÀyttÀjien saatavilla. Sympthem toimii Windows-kÀyttöjÀrjestelmissÀ. Asennus tapahtuu kÀtevÀsti klikkaamalla tilauksen yhteydessÀ sÀhköpostiviestissÀ saatua linkkiÀ.

Sympthemiin sisÀltyy saksankielinen ohje-valikko, josta löydÀt runsaasti tietoa Rötzerin menetelmÀn kÀytöstÀ. Ohjevalikon sisÀllön englanninkieliset ja kroatiankieliset kÀÀnnökset ovat tÀllÀ hetkellÀ työn alla. Voit kuitenkin jo nyt valita, haluatko asentaa Sympthem saksan-, englannin- vai kroatiankielisillÀ valikoilla.

Ohjelma auttaa sinua kiertojesi arvioimisessa puoliautomaattisen arviointitoiminnan kautta, mutta se ei tee arviointia kokonaan puolestasi. Sympthemissa ei ole algoritmia joka kertoisi milloin olet hedelmÀllisessÀ, milloin ei-hedelmÀllisessÀ vaiheessa. Ei siis ole vaarana, ettÀ lankeaisit jonkun algoritmin luomaan vÀÀrÀÀn arviointiin. TÀssÀ ohjelmassa voit myös asettaa lÀmpöarvoasteikon omalle lÀmpötasollesi sopivaksi. LisÀksi onnistuu sekÀ tÀytettyjen ettÀ tyhjien kaavioiden tulostaminen.

Sympthem maksaa 49 €. Maksu on kertaluonteinen. Toisin kuin joiden muiden sovellusten kĂ€yttö vaatii, Sympthem-kĂ€yttĂ€jĂ€lle ei siis koidu vuotuisia lisĂ€kustannuksia. LisĂ€ksi tiedostot tallentuvat vain omalle tietokoneelle. Eli, kĂ€yttĂ€jĂ€n ei tarvitse ihmetellĂ€ mihin pilvipalveluun hĂ€nen tietonsa mahtaa tallentua. LisĂ€tietoa SympthemistĂ€ löytyy osoitteesta http://www.sympthem.com/.

Sympthem-tietokoneohjelma voi tilata sÀhköpostitse ottamalla yhteyttÀ suoraan kehittÀjiin: Sigrun Ohme-Peters ja Dr. Stefan Peters: sympthem@gmail.com.

Sympthem tietokoneohjelma
Sympthem on kehitetty Rötzer-menetelmÀn opettelua ja kÀyttöÀ varten. Kuvan alkuperÀ: http://www.sympthem.com.

Mobiilisovellus INER Cycle

INER Cycle on puolalaisen Rötzer- instituutin (Instytut Naturalnego Planowania Rodziny) kehittÀmÀ sovellus. Sovellus toimii sekÀ netin kautta ettÀ mobiililaitteeseen asennettuna. On huomioitava, ettÀ sovellus ei tee automaattista arviointia, vaan kÀyttÀjÀn on sitÀ itse manuaalisesti tehtÀvÀ. Sovellus ei siis kerro sinulle suoraan milloin olet hedelmÀllisessÀ tai ei-hedelmÀllisessÀ vaiheessa. NÀin ollen sovellus itsessÀÀn ei kÀy ehkÀisykeinona, vaan se on pikemmin apuvÀline omia muistiinpanoja varten, joita muuten tulisi tehdÀ paperikaavioon piirtÀmÀllÀ. Sinun on siis itse hallittava menetelmÀn sÀÀnnöt. Sovellus toimii seuraavilla kielillÀ: Puola, Englanti, Saksa, Ranska ja Espanja.

PÀÀset hankkimaan sovelluksen App Storen, Microsoft Storen ja Google Playn kautta. Sovellusta pÀÀset kokeilemaan ilmaiseksi 90 pĂ€ivĂ€n ajan, jonka jĂ€lkeen sen kĂ€yttö edellyttÀÀ vuotuista maksua, joka on kehittĂ€jĂ€n tĂ€mĂ€nhetkisen tiedon mukaan (joulukuu 2018) 29,99 PLN, joka on noin 7 €. NetissĂ€ toimivaan sovellukseen pÀÀset tĂ€tĂ€ linkkiĂ€ seuraamalla: https://inercycle.org.

Minulla oli jokunen tekninen ongelma sovelluksen kokeilun alussa. Muutaman pÀivÀn pÀÀstÀ sain sen kuitenkin toimimaan.

Muutama varoituksen sana mobiilisovellusten kÀytöstÀ

TĂ€llĂ€ hetkellĂ€ on jonkinlaisia mobiilisovelluksia olemassa, joita markkinoidaan toisinaan varsinaisina ehkĂ€isykeinoina. On houkuttava ajatus, ettĂ€ vilkaisu kĂ€nnykĂ€lle kertoisi sinulle nopeasti missĂ€ vaiheessa kiertoasi olet. NĂ€mĂ€ ns. “liikennevaloperiaatteella” toimivat sovellukset toimivat kuitenkin sinun syöttĂ€miesi tietojen pohjalta. Joudut siis joka tapauksessa opettelemaan kohdunkaulan liman tarkkailun ja oikean arvioinnin, jotta pystyt syöttĂ€mÀÀn sovellukseen oikean merkin. Myös lĂ€mmön mittaaminen tĂ€ytyy tapahtua oikealla tavalla, jotta arvot kelpaavat.

Naisen keho ja sen toiminnot ovat monimutkaisia ja niihin vaikuttavat monet seikat. Sovellukset eivÀt pysty ottamaan huomioon kaikkia tekijöitÀ, jotka vaikuttavat kuukautiskiertoon ja sen vaiheisiin. LisÀksi sovellukset arvioivat saman merkin tarkoittavan kaikilla naisilla samaa asiaa. Olet kuitenkin yksilö. Itse voit opetella havainnoimaan miten kehosi muuttuu ja mikÀ milloinkin vaikuttaa sen toimintaan. TiedÀt myös mitÀ kukin merkki juuri sinun kohdallasi ja kulloisenakin kiertona tarkoittaa. Kone ei tÀhÀn pysty.

Suosittelen vahvasti itse opettelemaan menetelmÀÀ ja perehtymÀÀn erittÀin huolellisesti sen sÀÀntöihin. TÀllöin myös havaitset sovelluksen mahdolliset sudenkuopat. Mobiilisovellus voi olla hyvÀ renki, mutta se on huono isÀntÀ.

Kenelle symptotermaalinen menetelmÀ sopii ja kenelle ei?

MenetelmÀ ei sovi niille, joille sÀÀntöjen noudattaminen on vaikeaa ja joilla on hyvin epÀsÀÀnnöllinen elÀmÀntapa (vuoro- ja yötyö sekÀ epÀsÀÀnnölliset kuukautiset eivÀt kuitenkaan ole este; kirja antaa ohjeita miten toimia tÀllaisissa tapauksissa).

Symptotermaalinen menetelmÀ sopii niille, jotka etsivÀt luonnollista ehkÀisykeinoa tai jotka eivÀt voi/halua kÀyttÀÀ hormonaalista ehkÀisyÀ. Raskaaksi haluaville tÀmÀ on erinomainen keino paikallistaa paras mahdollinen aika raskausyrityksen onnistumiselle. MenetelmÀn kÀyttö edistÀÀ myös itsetuntemusta ja positiivisen kehonkuvan kehittymistÀ, joka sopinee kaikille.

HyvÀ tietÀÀ: Symptotermaalisen menetelmÀn avulla on myös mahdollista havaita mahdolliset hormoniepÀtasapainot. Muistiinpanoista voi olla apua esim. silloin kun tutkitaan raskausyritysten epÀonnistumisen syitÀ.

Symptotermaalisten menetelmien varmuus ehkÀisykeinona

Kuten kaikilla ehkÀisykeinoilla jotka edellyttÀvÀt erityistÀ vastuuntuntoisuutta, eroaa myös symptotermaalisten menetelmien tÀydellinen varmuus (perfect use) tutkitusta varmuudesta tavanomaisessa kÀytössÀ (typical use). Toisin sanoen, menetelmÀn varmuus kÀytÀnnössÀ riippuu kÀyttÀjÀn tietotasosta menetelmÀn sÀÀnnöistÀ ja hÀnen kurinalaisuudesta noudattaa niitÀ.

Symptotermaalisten menetelmien varmuus tĂ€ydellisessĂ€ kĂ€ytössĂ€ on tutkittu olevan parhaimmillaan Pearlin lukua (PI) 0,4. Varmuus tyypillisessĂ€ kĂ€ytössĂ€ on eri tutkimusten mukaan Pearlin lukua 1,8-2,5. Varmuusprosentti liikkuu siis vĂ€lillĂ€ 97,5 – 99,6%. NĂ€mĂ€ luvut on saatu etenkin Sensiplan-menetelmĂ€n kĂ€yttöÀ tutkittaessa.

Rötzerin työryhmÀn tutkimusten mukaan, oman menetelmÀn kÀytÀnnön tason varmuus, eli kÀyttÀjien virheet mukaan lukien, on Pearlin lukua 0,8 (varmuusprosentti 99,2%). TÀmÀ tarkoittaa vÀhemmÀn kuin yhtÀ ei suunniteltua raskautta 100 naista kohti yhden vuoden aikana. LisÀksi Rötzer ilmoittaa menetelmÀn varmuusluvun olevan kierron eri vaiheessa seuraavasti:

PI 0 = 100% varmuus → peruslĂ€mmön nousun vakiinnuttua
PI 0,2 = 99,8% varmuus → kierron ensimmĂ€iset kuusi pĂ€ivÀÀ, mikĂ€li hedelmĂ€llisyyden oireita ei ole
PI noin 0,9 = 99,1% varmuus → siihen pĂ€ivÀÀn saakka kunnes oire ”m” (= moist) ilmenee, joka on hedelmĂ€llisen vaiheen ensimmĂ€inen oire

”Already in 1968 the work of Rötzer showed the safety of use of the sympto-thermal method with a Pearl Index (PI) of 0.8. This safety-of-use-study was confirmed ten years later. In summary, both works of Rötzer show that no pregnancy in 17,026 cycles of 491 fertile-proven women, which are due to a systematic error (correct application of PI 0), has been occurred. There were 12 surprising pregnancies that were due to “user errors” (use safety PI 0.8).” LĂ€hde: INER|Prof. Dr. Rötzer e.V.

Lopuksi

Haluan tÀssÀ vielÀ mainita, ettÀ Rötzerin ajatus menetelmÀn kÀytöstÀ silloin kun halutaan vÀlttÀÀ raskautta, oli se ettÀ hedelmÀllisenÀ aikana ei kÀytettÀisi muita ehkÀisykeinoja, vaan pari pidÀttÀytyisi yhdynnÀstÀ. HedelmÀllinen aika olisi silloin aika, jona vaalittaisiin suhdetta muilla tavoin. Symptotermaalisen menetelmÀn on tarkoitus lÀhentÀÀ paria. Rötzer ehdottaakin, ettÀ mies olisi se, joka tekee muistiinpanot kaavioon, jolloin myös hÀn on aina ajan tasalla, missÀ vaiheessa kuukautiskiertoa hÀnen kumppaninsa on.

KĂ€sitteiden kĂ€ytöstĂ€ on mainittava, ettĂ€ Rötzerille oli tĂ€rkeĂ€ puhua “luonnollisesta hedelmöityksen sÀÀntelystĂ€” (NatĂŒrliche EmpfĂ€ngnisregelung, lyh. NER; engl. Natural Conception Regulation, lyh. NCR). Silloin kun pari kĂ€yttÀÀ hedelmĂ€llisenĂ€ aikana esim. kondomia, niin ei olisi enÀÀ kyse hĂ€nen symptotermaalisesta menetelmĂ€stĂ€ sen varsinaisessa mielessĂ€, johon kuuluu pidĂ€ttĂ€ytyminen hedelmĂ€llisenĂ€ aikana silloin kun ei haluta raskaaksi.

Jokainen pari kuitenkin pÀÀttÀÀ itse, miten toimii symptotermaalisen menetelmÀn kautta saatua tietoa hyödyntÀen. MenetelmÀn toimivuus kun ei ole sinÀnsÀ parin mahdollisesta muusta ehkÀisykeinon kÀytöstÀ riippuvaa (joskin esim. kemialliset ehkÀisyaineet, kuten ehkÀisypuikko, voivat hÀiritÀ kohdunkaulan liman havaintojen tekemistÀ).

Symptotermaalinen menetelmĂ€ ei vaadi paljoa aikaa kĂ€ytĂ€nnössĂ€, kuitenkin se on pysyvĂ€ osa arkea. Kyse on siten pikemminkin elĂ€mĂ€ntavasta kuin vain ehkĂ€isykeinosta. TĂ€ssĂ€ elĂ€mĂ€ntavassa onnistuminen ehkĂ€isytarkoituksessa, edellyttÀÀ kummankin kumppanin kiinnostusta menetelmÀÀ kohtaan sekĂ€ sitoutumista sen opetteluun ja sÀÀntöjen noudattamiseen. Ajatus miehen mukanaolosta naisen kierron jokaisena pĂ€ivĂ€nĂ€ ja parin yhteisestĂ€ ja tietoisesta vastuunottamisesta perhesuunnittelussa ja seksielĂ€mĂ€nsĂ€ vaalimisessa on kyllĂ€ todella kaunis ja mieltĂ€ lĂ€mmittĂ€vĂ€ – eikö vaan?

Pari
Yhteinen matka – yhteinen vastuunkantaminen. Kuva: Pixabay.

Onneksi olkoon!

Jos olet jaksanut lukea tĂ€hĂ€n asti, voisi olla hyvinkin mahdollista, ettĂ€ symptotermaalinen menetelmĂ€ on sinua varten. 😉 Jos olet mies, nostan hattuani – olet huippu! MikĂ€li haluat lukea erityisesti miehen roolista ja nĂ€kökulmasta aiheeseen, löydĂ€t lisÀÀ lukemista esim. Natural Womanhoodin nettisivuilta kategoriasta Men and FABM.

*******

LÀhteet ja lisÀÀ lukemista:

INER|Prof. Dr. Rötzer e.V. Institute for Natural Conception Regulation. https://iner.org/get-to-know/home.html.

INER|Prof. Dr. Rötzer e.V. Institute for Natural Conception Regulation. Kurzinformation fĂŒr Ärtztinnen und Ärzte. Die sympto-thermale Methode. Eine wissenschaftlich begrĂŒndete Form der EmpfĂ€ngnisregelung. https://iner.org/files/02_anwenden/buecher_literatur/broschueren/aerzteinformation_ner.pdf.

Rötzer, Josef. Rötzer, Elisabeth. Natural Conception Regulation – the Way of Partnership. The Sympto-Thermal Method. 33rd (42th) newly revised edition 2009. Translated into English 2003 by David Prentis from the German original NatĂŒrliche EmpfĂ€ngnisregelung. Die sympto-thermale Methode- der partnerschaftliche Weg.

Rötzer, Josef. Rötzer, Elisabeth. Die Frau und ihr persönlicher Zyklus. Von der VorpubertÀt bis in die Wechseljahre. 3. neu bearbeitete Auflage 2014. Verlag ehefamiliebuch.

Arbeitsgruppe NFP. NatĂŒrlich & sicher – Das Praxisbuch. Familienplanung mit Sensiplan. 2015 | 19. Auflage. Trias.

FertilityUK. Fertility Awareness. https://www.fertilityuk.org/page1/.

Freundl G., Frank-Herrmann P., NatĂŒrliche Familienplanung. C. Gnoth, P. Mallmann (Hrsg.), Perikonzeptionelle Frauenheilkunde,
DOI 10.1007/978-3-642-38023-5_2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.

Symptothermale Methode. https://de.wikipedia.org/wiki/Symptothermale_Methode.

TerveyskylÀ.fi. Naisen lisÀÀntymiseen liittyvÀ anatomia ja fysiologia. https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/hedelm%C3%A4llisyys/anatomia-ja-fysiologia.

TerveyskylÀ. Raskauden alkaminen. https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/hedelm%C3%A4llisyys/raskauden-alkaminen.

Tiitinen, Aila. Normaali kuukautiskierto. LÀÀkÀrikirja Duodecim. 1.10.2018. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00158.

Tuimala, Risto. Ovulaation ennustamiseen perustuvat ehkÀisymenetelmÀt. LÀÀketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Lehti 9/1987. https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/1987_9_578-583.

Tutkimuksia:

Frank-Herrmann, P. et al. The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Human Reproduction. 22.5. (2007): 1310–1319. https://doi.org/10.1093/humrep/dem003.

Frank-Herrmann, P. et al. Natural Family Planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long-term study. Advances in Contraception. 13 (1997): 179-189. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9288336.

Frank-Herrmann, P. et al. Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany.American Journal of Obstetrics & Gynecology. 165 (1991): 2052 – 2054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1755469.

Rötzer, J. The Sympto-Thermal Method: Ten Years of Change.
Linacre Quarterly 45 (1978): 358 – 374. https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=lnq.

Rötzer, J. Erweiterte Basaltemperaturmessung und EmpfÀngnisregelung.
Archiv fĂŒr GynĂ€kologie 206 (1968): 195 -214 . https://link.springer.com/article/10.1007/BF00666923.

Trussell, J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. 83.5. (2011): 397-404. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638209/.

Peragallo Urrutia R, Polis CB, Jensen ET, Greene ME, Kennedy E, Stanford JB. Effectiveness of fertility awareness-based methods for pregnancy prevention in prospective studies: a systematic review. Obstetrics & Gynecology: September 2018 – Volume 132 – Issue 3 – p 591–604. https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2018/09000/Effectiveness_of_Fertility_Awareness_Based_Methods.8.aspx.

 

Otsakekuva: kirjoittaja, mallikaavio Rötzerin oppikirjasta

* En hyödy rahallisesti kirjoituksessa esiintyvien tuotteiden ja ohjelmien mainitsemisesta.

 

PĂ€ivitetty: 29.12.2018

Astrologisen kartan kulmahuoneet ja kulmakolmikot

PÀÀstyÀni Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin osioon huoneista, sain inspiraation kirjoittaa tiivistelmÀn aiheesta. Keskityn tÀssÀ kirjoituksessa lÀhinnÀ astrologisen kartan huoneiden rakenteeseen kulmakolmikkoina (angular triads) ja siitÀ johtuvien merkitysten kuvailuun.

Aluksi

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset on helpompi sisÀistÀÀ kun ymmÀrtÀÀ mihin nÀmÀ pohjautuvat. TÀmÀ vaatii hieman astrologisen huonejÀrjestelmÀn perinteeseen tutustumista.

Perinteisesti merkki johon Askendentti (eli nousu) osuu, on kokonaisuudessaan kartan ensimmĂ€inen huone. Toinen huone tarkoittaa koko seuraavaa merkkiĂ€, kolmas huone sitĂ€ seuraavaa merkkiĂ€ jne. Jos esimerkiksi Askendentti on 7° JousimiestĂ€, niin ensimmĂ€inen huone tarkoittaa tĂ€ssĂ€ tapauksessa koko Jousimiehen merkkiĂ€, toinen huone tarkoittaa kokonaan Kauriin, kolmas Vesimiehen, neljĂ€s Kalojen merkkiĂ€ jne. kunnes tullaan kahteentoista huoneeseen, joka on tĂ€ssĂ€ esimerkissĂ€ Skorpionin merkissĂ€. TĂ€mĂ€ on perinteinen ja samalla vanhin huonejĂ€rjestelmĂ€, johon pohjautuvat monet astrologiset menetelmĂ€t kuten esim. vuosittaiset edistykset/vuosiprofektiot (annual profections). TĂ€mĂ€ huonejaottelu on saanut suomeksi nimen ”merkkihuonejĂ€rjestelmĂ€â€ tai ”merkkihuoneet”, englanniksi kĂ€ytetÀÀn nimitystĂ€ ”Whole Sign Houses” (lyhenne WSH).

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset syntyivÀt hellenistisenÀ aikana kun merkkihuoneet oli yleisin kÀytetty huonejÀrjestelmÀ. Alla kuva joka havainnollistaa merkkihuonejÀrjestelmÀÀ kÀyttÀen yllÀ olevaa esimerkkiÀ jossa Askendentti sijaitsee 7° JousimiestÀ.

Esimerkki WSH Jousimies Askendentti
Esimerkki merkkihuonejĂ€rjestelmĂ€stĂ€ kun Askendentti sijaitsee 7° JousimiestĂ€. Jousimiehen merkki muodostaa kokonaisuudessaan ensimmĂ€isen huoneen, Askendentin asteesta riippumatta. Askendentti ei ole siis ensimmĂ€isen huoneen kĂ€rki, vaan ykköshuoneessa “vapaasti heiluva” piste. MerkkihuonejĂ€rjestelmĂ€ssĂ€ merkki = huone.

Koko kartan perusta

Astrologisen kartan tÀrkeimmÀt huoneet ovat kulmahuoneet, eli kulmat. Kulmahuoneilla tarkoitetaan huoneet 1, 4, 7 ja 10. EnsimmÀisen ja seitsemÀnnen huoneen, tarkemmin Askendentin ja Deskendentin akseli jakaa kartan horisontin ylÀ- ja alapuolella oleviin puoliskoihin. Kymppihuone on kartan korkein ja neloshuone alin kohta. NÀitÀ huoneita kutsutaan perinteisesti myös seuraavasti: EnsimmÀinen huone = tuntiosoittaja/-merkitsijÀ (Hour-Marker), neloshuone = maanalainen paikka (subterraneous place), seitsemÀs huone = laskun paikka (setting place) ja kymppihuone = keskitaivas (Midheaven).

Kulmahuoneisiin liittyy myös ainutlaatuiset astronomiset ominaisuudet. EnsimmĂ€inen huone on se paikka kartassa, jossa Aurinko ja muut taivaankappaleet nousevat horisontin alapuolelta sen ylĂ€puolelle. Kymppihuone on kartan korkein paikka ja planeetat tĂ€ssĂ€ huoneessa ovat nĂ€kyvimmillÀÀn (joskin MC on todellinen korkein piste taivaalla). Seiskahuoneessa, Deskendentin kohdalla, planeetat laskevat horisontin alapuolelle. Neloshuoneessa planeetat ovat maan alla ja ”eniten nĂ€kymĂ€ttömissĂ€â€ tai ”piilossa”. NĂ€istĂ€ ominaisuuksista juontaa myös kulmahuoneiden assosiaatiot elĂ€mĂ€nvaiheiden kanssa. EnsimmĂ€inen huone kuvastaa elĂ€mĂ€n alkutaivalta ja nuoruutta. Kymppihuoneeseen liitetÀÀn keski-ikĂ€, seiskahuoneeseen vanhuus ja neloshuoneeseen kuolema. TĂ€hĂ€n liittyvĂ€ toinen nĂ€kemys on, ettĂ€ planeetat ensimmĂ€isessĂ€ ja kymppihuoneessa tuovat merkityksensĂ€ aikaisemmin elĂ€mĂ€ssĂ€ esille. Planeetat seiska- ja neloshuoneessa ilmentĂ€vĂ€t signifikaationsa vasta elĂ€mĂ€n loppupuolella.

Kulmahuoneiden alkuperÀinen merkitys

Alkukielen (muinaiskreikka) termi neljĂ€lle kulmahuoneille on kentron, jolla on kolmenlaista merkitystĂ€. NĂ€istĂ€ ensisijainen on yllykkeenĂ€ tai Ă€rsykkeenĂ€ toimiva ”terĂ€vĂ€ piste” (sharp point). Toinen merkitys on ”keskipiste” (center), esim. ympyrĂ€n keskipiste. Kolmas merkitys on ”napa” (pivot), eli paikka jonka ympĂ€rille jokin pyörii. Brennan kĂ€yttÀÀ kirjassaan Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (2017) tĂ€stĂ€ esimerkkiĂ€ kompassin nuolesta, joka pyörii kiinnityskohtansa ympĂ€ri. Sanaan ”napa” sisĂ€ltyy kentron -termin toinen ja kolmas merkitys.

SynonyyminĂ€ sanalle kentron Ptolemaios on kĂ€yttĂ€nyt kirjoituksissaan myös sanaa gƍnĂ­a (kreik.), joka tarkoittaa ”kulmaa”. TĂ€stĂ€ juontaa moderni tapa puhua ensimmĂ€isestĂ€, neljĂ€nnestĂ€, seitsemĂ€nnestĂ€ ja kymppihuoneesta ”kulmina”. Brennan arvelee tĂ€mĂ€n johtuvan lisĂ€ksi siitĂ€, ettĂ€ nĂ€mĂ€ huoneet muodostavat merkkihuonejĂ€rjestelmĂ€ssĂ€ tarkan neliön, joiden kulmat on ajateltu kĂ€rkinĂ€ tai huippuina. Planeetta sijoittuessaan nĂ€ihin huoneisiin on pidetty merkittĂ€vimpĂ€nĂ€ tai voimakkaimpana tuodessaan merkitystÀÀn esille. Kulmien vierekkĂ€iset huoneet joko nousevat kohti kulmaa, tai “putoavat” pois kulman luota. NĂ€in kulmahuone yhdessĂ€ sen edeltĂ€vĂ€n ja sitĂ€ seuraavan huoneen kanssa muodostavat kulmakolmikon. TĂ€stĂ€ seuraavassa kappaleessa lisÀÀ.

Englannin kielessĂ€ ei ole olemassa vastinetta, joka sisĂ€ltĂ€isi kaikki kentron -termin merkitykset. Kirjassaan Brennan kĂ€yttÀÀ siksi rinnakkain sanat ”napa” (pivot) ja ”kulma” (angle), jotta alkuperĂ€inen merkitys sĂ€ilyisi. En keksi hyvÀÀ suomenkielistĂ€ vastinetta sanalle kentron, joten teen tĂ€ssĂ€ samoin.

Kulmakolmikot

Kulmahuoneet ovat siis koko kartan perusta ollessaan samalla kartan ”kĂ€rkikohtia”. Millaiset merkitykset muilla huoneilla sitten on? Mainitsin ylempĂ€nĂ€ kĂ€sitteen kulmakolmikosta. NĂ€mĂ€ ovat perustana osalle huoneiden merkityksistĂ€. Kulmakolmikko koostuu kolmesta huoneesta. Kolmikon keskellĂ€ sijaitsee kulmahuone tai kulma joka on sen edeltĂ€vĂ€n ja seuraavan huoneen ympĂ€röimĂ€nĂ€. Kulmaa (angle) seuraavaa huonetta kutsutaan ”nousevaksi huoneeksi” (succedent), koska se nousee kohti kulmaa. Kulmahuoneen edeltĂ€vÀÀ huonetta sanotaan “putoavaksi huoneeksi” (decline) sen “putoavan” pois kulman luota.

Otetaan esimerkiksi kymppihuoneen kulmakolmikko. Kymppihuoneen edeltÀvÀ ja nÀin ollen sen luota pois putoava huone on yhdeksÀs huone. Kymppihuonetta seuraava eli sitÀ kohti nouseva huone on yhdestoista huone. SiispÀ huoneet 11, 10 ja 9 muodostavat yhden kulmakolmikon. Muut kulmakolmikot ovat huoneet 8, 7, 6, huoneet 5, 4, 3 sekÀ huoneet 2, 1 ja 12. Kolmikot pyörivÀt aina yhden kulmahuoneen ympÀrillÀ. YhteensÀ on siis neljÀ kulmakolmikkoa. Alla kaava joka havainnollistaa kulmakolmikoiden rakenteen.

kulmakolmikot
Kulmat ja kulmakolmikot. Kolmikot on merkitty seuraavasti: EnsimmÀisen huoneen kolmikko = turkoosi. Kymppihuoneen kolmikko = punainen. Seiskahuoneen kolmikko = sininen. Neloshuoneen kolmikko = ruskea.

Kulkusuunta ja huoneiden jÀrjestys

Kulmakolmikoiden huoneiden jÀrjestys tai kulkusuunta voidaan katsoa kahdella eri tapaa. Toinen niistÀ on kulkusuunta myötÀpÀivÀÀn alkaen nousevasta huoneesta jatkuen kulmaan jota seuraa putoava huone. Esimerkiksi neloshuoneen ympÀrillÀ pyörivÀ kulmakolmikon jÀrjestys olisi tÀssÀ: 5, 4, 3. Toinen katsontatapa on kulku elÀinradan merkkien jÀrjestyksen mukaan, joka kulkee vastapÀivÀÀn. TÀllöin kulmakolmikko aloittaisi putoava huone, jonka jÀlkeen tulee kulma jota seuraa nouseva huone. Neloshuoneen kulmakolmikon jÀrjestys olisi nyt: 3, 4, 5.

MyötÀpÀivÀinen jÀrjestys kuvaa planeettojen vuorokautista kulkua noususta kulminaatioon, eteenpÀin laskuun ja sieltÀ maan alle. Toinen tapa kuvaa taivaankappaleiden kulkua lÀpi elÀinradan merkkien, jonka suunta on vastapÀivÀÀn. Hellenistiset astrologit ottivat molemmat katsontatavat huomioon kun loivat merkitykset huoneille.

Kulmakolmikon antama merkitys huoneille

Kulmahuoneet (1, 4, 7, 10): Kulmat toimivat kuten aiemmin mainittu yllykkeenĂ€ tai Ă€rsykkeenĂ€ jotka ”hoputtavat” planeettoja toimintaan. NĂ€in ollen planeetta kulmahuoneessa katsotaan tuovan merkityksensĂ€ suoremmin, aikaisemmin elĂ€mĂ€ssĂ€ ja enemmĂ€n nĂ€kyvĂ€sti/tuntuvasti esille. Planeetta kulmalla on voimakkaassa paikassa. Kulmahuoneisiin liitetÀÀn pysyvyyden kĂ€site ja ajallisesti nykyhetki.

Nousevat huoneet (2, 5, 8, 11): NÀmÀ huoneet ovat kulmia seuraavia huoneita. Planeetat nousevissa huoneissa kulkevat siis kohti kulmaa. TÀstÀ syystÀ niiden voidaan ajatella ilmentÀvÀn signifikaationsa erityisesti elÀmÀn myöhemmÀssÀ vaiheessa. Nouseviin huoneisiin liitetÀÀn voitto/ansio ja asioiden luominen, erityisesti huoneisiin viisi ja yksitoista. Ajallisesti nousevat huoneet edustavat tulevaisuutta.

Putoavat huoneet (3, 6, 9, 12): NĂ€mĂ€ huoneet ”putoavat” pois kulmilta. Maapallon liike vie siis niissĂ€ sijaitsevat planeetat pois kulmien luota. TĂ€stĂ€ syystĂ€ planeetta putoavassa huoneessa on ajateltu tuovan merkityksensĂ€ heikommin esille kuin muissa huoneissa. Putoaviin huoneisiin liitetÀÀn myös menetykset ja tuhot, erityisesti huoneisiin kuusi ja kaksitoista. Ajallisesti putoaviin huoneisiin liitetÀÀn menneisyys.

*******

PĂ€ivitetty: 5.1.2018

LĂ€hteet

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

 

Kuvat: kirjoittaja

Living in Faith — Looking Back at 18 Years of Spiritual Life

I just took a look at my calendar which told me it’s the 7th of November 2018. That means it is my 18th spiritual birthday, saying I have been half of my life aware of spiritual matters. Since then I have heard many interpretations of the teachings of the Bible in the church as well as during my Bible school time a couple of years ago. Over the years I have also met people from different backgrounds and diverse beliefs. My own personal faith has been forced and encouraged to grow through various circumstances throughout my life. Some phases have been very challenging, and testing, but never have I doubted.

Being part of something bigger

During the last couple of years, I have been experiencing some kind of ”rearrangement” of my thoughts and beliefs about spirituality and how to live a life in faith. My focus has been switching from group-thinking to individual growth. During the first years as a believer, I enjoyed being part of a church, listening to what others, especially the elders, had experienced on their path and getting instructions on how to live my life with God.

However, I have also seen that the kind of structure in some churches and the ”guidance” involved, can be rather restricting than helping the individual to grow. It is not always easy to find your way and calling when somewhat strong opinionated spiritual teachers or church members tell you what to do and what not to do. Sometimes it can be pretty hard to keep on walking your path with God when you know that the majority of the people in your church would not accept the way of life you feel you should live. Some people are very sure about what is the will of God in other peoples lives. Ironically often they aren’t able to see, that God may have chosen a very different way for someone as they had in mind, so their prayers for Gods guidance in that person’s life is just a testimony of them not accepting the path God has provided for that person as well as a lack of faith.

Finding your own way

It is essential for us to feel part of something bigger than yourself, and I do not underrate the meaning of the local churches. But sometimes you just have to remind yourself that in the first place you are responsible to God about how you answer your personal calling and not how submitted you are to the teachings of your church. Growth is a sign of life. Stagnation is a sign of death.

I have come to the point of accepting, that sometimes it is better to leave a place behind if it is not able to support your growth, but rather is restricting it. I do not mean to “throw your hands in the air” and give up every time difficulties arise, and I do not say that you should not be ready to persevere together with your fellow believers through times of hardship. Sometimes we need to make a sacrifice for the common good of the group, which indeed can be simultaneously a way to further personal growth. It is just the compulsive attitude towards some religious teachings some churches and people have, I do not see fitting in the bigger picture of providing spiritual growth neither for the individual nor the group.

Present thoughts

So here I am, looking back at 18 years of living a believers life and trying to live it as consciously as possible. I have come to get a more universal picture of faith and spirituality. I can see the part religion is playing in general in humanity as well as in my personal life, although never I have considered myself as being ”religious”. The teachings of Jesus Christ are very dear to me. However, I can feel and see that it is time to go deeper and to separate church, as I know it, from faith. I’ve come to feel more connected to the universal church which includes believers of all religions, as I believe.

One thing which got me totally excited anew about God was the discovering of astrology for myself. Oh, how it speaks to me about our Creator! I love the symbolism of astrology and the ability to see through it the bigger and smaller patterns throughout your life. It is the best tool I know to become aware of different phases in your life, that again providing the possibility to make the best out of every present moment. Through the course of studying astrology, my faith has become more alive again.

A symbol of stability

A birthday is reminding us of the cycle of life. It is the end of a personal year and the beginning of a new one. In modern astrology, it is common to cast a ’solar return chart’ for the next year of your life. This chart is cast for the time the Sun has returned to the exact degree and minute of the sign of the zodiac it was in at the time of your birth. Besides the Sun, there are also other planets and points displayed in a solar return chart, which are usually in different places than in your birth chart. A solar return chart gives you insight on what topics are likely to arise during the next year of your life. Life can change in various ways, and sometimes we can get very surprised about ourselves (and others too!). A solar return chart can tell you about those changes. But despite it’s changing nature, there will always be a constant, some fundamental power in our life. Something never changes.

The Sun is a symbol of the life force, the giver of life. The Sun is light. It is the requirement for any life on this planet. There is no life without light. Therefore throughout time, the Sun has also been a symbol for the creator God himself. The Sun is a very good symbol and a reminder of Gods place in the bigger picture of life.

Specifically in a solar return chart the Sun reminds us of Gods sovereignty – although everything around changes (the other planets and points in the chart), he stays the same (as the Sun in sign, degree and minute) and he is the source of all life, like the Sun is the foundation of which the solar return chart is built upon. Interestingly in astrology, the Sun represents also the core of the native’s identity.

Gods existence is eternal. He is the same today, yesterday, tomorrow, and forever. He does not change. Even if our life is built of ups and downs and we sometimes aren’t living up to our calling – God does not forget us. His promise of guidance still counts. We may discover different facets of God during the cycles of our life what can change our picture of him and what and who we thought God is, but those qualities have always been part of him. It is our perspective only which changes.

Lighting a candle

When I realized this morning that it is my spiritual birthday, I remembered a candle my mother gave me long ago. It was from my grandmother who passed away when I was 11. My mother was supposed to give me the candle on my 18th birthday, but she forgot it, and so I got it some years later.

My grandmother was the only believer in our family. I got to know her three years before she passed away after a failed operation which was inevitable because of the heart disease she had from birth on. I know she had been praying a lot for me and I am sure God heard her prayers. That I got to know her was a miracle since the doctors told her after the first operation she would not live any more than seven, ten years at most. However, she lived for fourteen years after that first operation. Otherwise, I would never have gotten to know her.

I am sure it is no coincidence that I remembered the candle today. Finally lighting it on my 18th birthday in faith. God is good. Life is beautiful.

*******

Picture: Author

Ursprung und Grundlagen der Aspektlehre in der Astrologie

Einer der vier Grundbausteine der Astrologie sind neben den Planeten, den Tierkreiszeichen und den Orten (auch Felder oder HĂ€user genannt) die Aspekte. In diesem Artikel geht es um die Wurzeln und die GrundsĂ€tze der Aspektlehre. FĂŒr das VerstĂ€ndnis dieses Artikels sind gewisse Grundkenntnisse in der Astrologie erforderlich. Man sollte wenigstens mit den Glyphen und dem Aufbau eines Horoskops vertraut sein.

Was sind Aspekte?

Bei den Aspekten geht es um die Beziehungen der Planeten und anderen Punkten im Horoskop zueinander. Oft wird auch von Winkeln gesprochen. Das hat seine Wurzeln im Ursprung der Aspektlehre, der u.a. Optik und Geometrie zugrunde liegt.

Ursprung der Aspektlehre

Die Wurzeln der Aspektlehre liegen in der Hellenistischen Epoche in Griechenland. Zu jener Zeit nahm die Astrologie ihre eigentliche Form mit ihren vier Grundbausteinen, wie sie oben erwĂ€hnt sind, an. Der ursprĂŒngliche Begriff in Bezug auf das Konzept der Aspekte, der in hellenistischen Schriften vorzufinden ist, ist ’epimarturia’ (griech.). Dieser bedeutet soviel wie ”bezeugen”, ”ein Zeugnis abgeben”. Die Wortwahl fĂŒr die Beschreibung der Aspekte in den Quelltexten (hauptsĂ€chlich in den Überlieferungen der Eisagogika des Antiochus von Athen) hat visuellen Unterton. Das heißt, es wird durch diese zum Ausdruck gebracht, ob und in welcher Weise sich die Planeten ”sehen können”. Somit befinden sich im Vokabular der uns ĂŒberlieferten Texte neben dem erwĂ€hnten ”bezeugen” z.Bsp. auch ”beobachten” und ”mustern”. Es geht nach dem traditionellen Modell der Aspektlehre sozusagen um ”sehen und gesehen werden”.

Das Wort ’Aspekt’ stammt aus dem Lateinischen ’aspectus’, was soviel wie ”Hinsehen”, ”Blick” oder ”Gesichtspunkt” bedeutet. In Bezug auf den Ursprung der Aspektlehre trifft dieses Wort den Kern der Sache ziemlich gut. Behalten wir also seine ursprĂŒngliche Bedeutung im Auge.

Fundament der Aspektlehre – QualitĂ€ten der Tierkreiszeichen

Zur ursprĂŒnglichen Aspektlehre gehört die Unterteilung der Aspekte in solche, die auf den Tierkreiszeichen beruhen, und denen welche auf Graden beruhen (zeichenbasierende/gradbasierende Aspekte). Ausgangspunkt fĂŒr die Aspektdeutung ist nach hellenistischem Modell in erster Linie die Beziehung der Planeten zueinander aufgrund der Tierkreiszeichen in denen sie sich befinden. Dabei ist es zunĂ€chst einmal gleich, in welchem Grad die Planeten stehen. Das Fundament fĂŒr die zeichenbasierenden Aspekte liegt in den QualitĂ€ten der Tierkreiszeichen. Zu diesen gehören die drei ModalitĂ€ten (kardinal, fix, verĂ€nderlich), die vier Elemente (Feuer, Erde, Luft, Wasser), sowie die Unterteilung in feminine und maskuline Zeichen.

Elemente, ModalitÀten und PolaritÀt im Tierkreis
Die QualitĂ€ten der Tierkreiszeichen: Elemente, ModalitĂ€ten und PolaritĂ€t. Rot unterlegt Feuerzeichen, braun unterlegt Erdzeichen, tĂŒrkis unterlegt Luftzeichen und blau unterlegt Wasserzeichen.

Die Figuren – Symmetrie und Gleichheit im Tierkreis

Die Grundlage eines Aspektes ist eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen den Tierkreiszeichen. Das bedeutet, dass Zeichen, die traditionell gesehen im Aspekt zueinander stehen. sich mindestens in einer QualitĂ€t gleich sind. Folglich ergeben sich fĂŒnf Aspekte. Drei dieser Aspekte (Sextil, Trigon, Quadrat) formen, wenn in den Tierkreis eingezeichnet, jeweils eine geometrische Figur, genauer gesagt, ein regelmĂ€ĂŸiges Polygon. In unserem Fall sind das Hexagon, Tetragon und Trigon. Die Aspekte Sextil, Trigon und Quadrat sind also jeweils eine Seite eines Polygons. Daraus ergeben sich die Winkel fĂŒr diese Aspekte. FĂŒr das Sextil sind das 60°, fĂŒr das Quadrat 90° und fĂŒr das Trigon 120°.

Plygone im Tierkreis
Astrologische Aspekte als Polygone.

Zeichen im Sextil zueinander teilen die gleiche PolaritÀt. Im Bild oben sind alle Zeichen, in die eine Spitze des Sechsecks fÀllt, feminine Zeichen (Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock, Fische, Stier). Zeichen im Quadrat zueinander teilen die gleiche ModalitÀt. So sind die Zeichen die oben im Bild im Quadrat zueinander stehen alle kardinal (Krebs, Waage, Steinbock, Widder). Zeichen im Trigon zueinander teilen sowohl PolaritÀt als auch Element. Krebs, Skorpion und Fische sind alle feminine Zeichen und gehören dem Element Wasser an.

Opposition und Konjunktion ergeben keine geometrischen Figuren. Die Opposition teilt jedoch den Tierkreis in zwei HĂ€lften und lĂ€sst die Planeten in den jeweiligen Tierkreiszeichen in GegenĂŒberstellung treten. Der Winkel fĂŒr die Opposition ist also 180°. Tierkreiszeichen in Opposition haben die gleiche PolaritĂ€t und ModalitĂ€t. So sind Krebs und Steinbock beides feminine und kardinale Zeichen. Die Konjunktion wiederum wurde ursprĂŒnglich nicht als Aspekt gezĂ€hlt. Planeten in Konjunktion wurden als ihre Eigenschaften untereinander vermischend gedeutet. Es wurde ihnen also keine fĂŒr die anderen Aspekte typische gegenseitige ”Wechselwirkung” angesehen. Hellenistische Astrologen zĂ€hlten jedoch spĂ€ter die Konjunktion zusammen mit den anderen vier Aspekten auf. Diese werden heute oft als die fĂŒnf ptolemĂ€ischen Aspekte bezeichnet, wenngleich PtolemĂ€us nicht Erfinder dieser war, sondern lediglich eine AusfĂŒhrung dieser Aspekte in seinem Werk Tetrabiblos wiedergibt. Des Weiteren spricht man auch von den Hauptaspekten oder den traditionellen/klassischen Aspekten.

Hauptaspekte
Links: Hauptaspekte als Polygone im Tierkreis vom Ausgangspunkt Krebs gesehen. Rechts: Winkel der fĂŒnf klassischen Aspekte.

Unaspektierte Zeichen – Verschiedenheit

In der Zeichnung unten sind nun vom Ausgangspunkt Krebs die klassischen Aspekte mit Pfeilen in den Tierkreis eingezeichnet. Das Zeichen Krebs steht also im Sextil zu Jungfrau und Stier, im Quadrat zu Waage und Widder, im Trigon zu Skorpion und Fische, sowie in Opposition zum Steinbock. Nach dem traditionellen Modell aspektiert also jedes Tierkreiszeichen sieben der anderen Zeichen, jeweils zwei per Sextil, Quadrat und Trigon sowie ein Zeichen in der Opposition. Verbleiben also 4 Tierkreiszeichen, die nicht aspektiert werden. Diese sind in der Zeichnung grau unterlegt. Vom Ausgangspunkt Krebs gesehen sind das Löwe, SchĂŒtze, Wassermann und Zwillinge. Wie bereits oben erwĂ€hnt, basieren die klassischen Aspekte auf Gemeinsamkeiten. Die Tierkreiszeichen, die nicht aspektiert werden, haben also keinerlei Gleichheit mit dem Ausgangszeichen.

Zu der Beispielzeichnung: Krebs ist ein Wasserzeichen. Keines der Zeichen Löwe, SchĂŒtze, Wassermann und Zwillinge teilt dieses Element. Löwe und SchĂŒtze sind Feuerzeichen, Wassermann und Zwillinge sind Luftzeichen. Des Weiteren ist das Zeichen Krebs kardinal. Auch hier findet sich keine Gemeinsamkeit. Löwe und Wassermann sind fixe, SchĂŒtze und Zwillinge verĂ€nderliche Zeichen. Letztlich ist der Krebs ein feminines Zeichen. Alle der vier unaspektierten Zeichen sind mĂ€nnlich.

aversion.png
Aspektierte und unaspektierte Tierkreiszeichen vom Zeichen Krebs gesehen. Jedes Tierkreiszeichen aspektiert jeweils sieben der anderen Zeichen. Vier Zeichen bleiben unaspektiert.

Planeten, die vom Ausgangspunkt aus gesehen in einem unaspektierten Feld stehen, haben somit keine Gemeinsamkeit, sind fremd und dem Ausgangspunkt abgeneigt. Die Basis dieser Felder ist also die Unverbundenheit zum Ausgangszeichen. Angenommen in unserer Beispielzeichnung wĂ€re Merkur im Zeichen Krebs und Jupiter im Zeichen SchĂŒtze, dann wĂŒrde Jupiter nicht in der Lage sein, dem Merkur Beistand und UnterstĂŒtzung leisten zu können, denn Jupiter ”kann Merkur nicht sehen”. Planeten in unaspektierten Feldern stehen also nicht im Blickwinkel zum Ausgangszeichen.

Diese Sichtweise basiert neben den QualitĂ€ten der Tierkreiszeichen auch auf optische Theorien der Antike. Diese besagen, dass ein Objekt entweder etwas von sich aussendet, durch was es dann vom Auge des Betrachters möglich ist gesehen zu werden (Extramission), oder dass vom Auge des Beobachters etwas ausgesendet wird, was das Objekt dann fĂŒr ihn sichtbar macht (Intramission). Weitere Theorien begrĂŒndeten sich auf eine Verbindung dieser beiden, oder stĂŒtzten sich gĂ€nzlich auf andere Sichtweisen, wie z.B. die Gemeinsamkeit oder Sympathie zwischen Beobachter und Objekt (“Gleiches sieht Gleiches”). In der Theorie der Extramission wurde angenommen, dass ein geometrischer Strahl vom Auge ausgeht, der die Dinge sichtbar macht auf die er fĂ€llt. GegenstĂ€nde, die nicht in den Bereich dieses Strahles fallen, sind unsichtbar.

Auge Strahl.jpg
Sehstrahltheorie vereinfacht dargestellt.

Chris Brennan erwĂ€hnt in seinem Buch Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (Kapitel 9), dass Porphyrios in seiner EinfĂŒhrung zur Tetrabiblos von PtolemĂ€us erwĂ€hnt, dass die Planeten jeweils sieben Strahlen aussenden. Dies ist eine weitere BegrĂŒndung fĂŒr die sieben aspektierten, also im Blickwinkel stehenden, und die vier unaspektierten, und somit außerhalb des Blickwinkels stehenden, Zeichen. Man könnte bei den vier unaspektierten Zeichen wohl auch gut von ”toten Winkeln” sprechen. In der modernen Astrologie haben diese Winkel die Namen Semisextil (30°) und Quinkunx (150°). Die Idee der sieben Strahlen gibt weiterhin die Grundlage fĂŒr die gradbasierenden Aspekte.

Aspekte nach Grad

Basis ist hier, wie bereits oben erwĂ€hnt, die von jedem Planeten ausgesendeten sieben Strahlen, ausgehend von dem Grad in dem sich der Planet befindet, zu dem gleichen exakten Grad in den anderen sieben aspektierten Zeichen. Wenn Merkur in unserem Beispiel im 21. Grad im Zeichen Krebs stehen wĂŒrde, wĂŒrde er also den 21. Grad von den Zeichen Jungfrau, Waage, Skorpion, Steinbock, Fische, Widder und Stier genau aspektieren. Ein Aspekt zwischen zwei Planeten im selben Grad wurde in hellenistischer Zeit als ”perfekter” oder ”kompletter” Aspekt angesehen.

Merkur sieben Strahlen
Merkur und die von ihm ausgehenden sieben Strahlen.

In Anbetracht auf die Unterteilung der Aspekte in tierkreisbezogene und gradbezogene Aspekte kann also Folgendes festgestellt werden: ein Planet tritt in Beziehung zu einem anderen Planeten sobald er in ein Tierkreiszeichen eintritt, dass im Aspekt zu dem Tierkreiszeichen steht, in dem sich der andere Planet befindet. Die Beziehung der beiden Planeten wird umso intensiver, je nĂ€her sie im exakten Grad zueinander stehen. Hellenistische Astrologen benutzten fĂŒr zeichenbasierende Aspekte das Wort ”bezeugen”, fĂŒr gradbezogene Aspekte wiederum ”mustern”. Diese Wortwahl bringt die unterschiedliche IntensitĂ€t der zwei Aspektgrundlagen zum Vorschein. UrsprĂŒnglich setzt die Aspektlehre also bei den Tierkreiszeichen an und nicht erst bei den Graden.

Applikative (sich nÀhernde) und separative (sich auflösende) Aspekte

Planetenwinkel, die sich auf einen exakten Aspekt hinzubewegen, sind applikative Aspekte. Planetenwinkel, die einen exakten Aspekt schon erreicht haben und sich von diesem entfernen, heißen separative Aspekte. Der stĂ€rkste Wirkungsbereich eines Aspektes liegt in der Applikation unter 3°. Die Wortwahl fĂŒr eine Konjunktion im Gegensatz zu den anderen Aspekten unter 3° unterschied sich in der Antike. Bei einer Konjunktion sprachen die hellenistischen Astrologen von einer ”Verschmelzung”, bei den anderen Aspekten von einer ”Verbindung”. Manchmal wurde fĂŒr die Konjunktion ein zusĂ€tzlicher Spielraum von ĂŒber 3°, jedoch unter 15° eingerĂ€umt. In diesem Fall sprach man von ”Zusammenkunft”. Der Mond nahm eine Sonderstellung ein. Ihm sprach man 13° fĂŒr alle Aspekte zu.

Hier soll noch kurz der Begriff ‘Void-of-course-Mond‘ oder ‘Mond im Leerlauf’ erwĂ€hnt werden. Nach traditioneller Ansicht handelt es sich dabei um einen Mond, der keinen exakten Hauptaspekt zu den klassischen Planeten innerhalb der nĂ€chsten dreißig Grad macht, sich sozusagen im ”Leerlauf” befindet. Zeichengrenzen spielen dabei traditionell keine Rolle. Diese Begebenheit ist Ă€ußert selten.

Charaktere der Aspekte

Sextil und Trigon werden als positive oder “leichte” Aspekte angesehen, wobei das Trigon in seiner Wirkung als stĂ€rker bewertet wird. Nach hellenistischer Tradition wirken Planeten im Sextil und Trigon, vor allem die WohltĂ€ter Venus und Jupiter, Ă€ußerst positiv, wogegen die ÜbeltĂ€ter Mars und Saturn nicht in der Lage sind durch Sextil oder Trigon negativ auf andere Planeten zu wirken. Opposition und Quadrat sieht man im Allgemeinen als herausfordernd oder negativ an. Die Opposition wird oft als zwiespĂ€ltig oder kontrovers eingestuft. Mit Mars und Saturn ist sie schwierig oder gar ”schĂ€digend”, in Verbindung mit Venus und Jupiter sind deren wohltuende Eigenschaften gehemmt. Das Quadrat wird in seiner Wirkung als hart oder schroff angesehen. ÜbeltĂ€ter sind besonders schwierig in diesem Aspekt, wobei die WohltĂ€ter entweder problematisch wirken oder aber unter bestimmten UmstĂ€nden durchaus sehr positiv wirken können. Das Quadrat und die Opposition sind die Aspekte mit der stĂ€rksten Wirkung. Die Konjunktion wird generell als neutral eingestuft. Sie nimmt jedoch positiven Charakter an, wenn WohltĂ€ter involviert sind und wirkt negativ, wenn ÜbeltĂ€ter in Verbindung mit ihr stehen.

Herleitung der Eigenschaften der Aspekte

Die Charaktere der Aspekte ist teils von den Beziehungen der Planeten in ihren Domizilen zu den beiden Lichtern Sonne und Mond abgeleitet. Grundlage ist hier das Thema Mundi, die hypothetische Geburtskarte der Welt. Ausgangspunkt sind also der Mond im Krebs und die Sonne im Löwen. Die anderen Himmelskörper werden den Tierkreiszeichen wie folgt zugeordnet: Merkur den Zwillingen und der Jungfrau, Venus dem Stier und der Waage, Mars dem Widder und Skorpion, Jupiter den Fischen und dem SchĂŒtzen, Saturn dem Wassermann und dem Steinbock. Dies sind also die traditionellen Herrscher der Tierkreiszeichen. Nun werden Verbindungen von den beiden Lichtern aus zu den Planeten in ihren Domizilen gezeichnet. Daraus ergibt sich auf beiden Seiten der Lichter jeweils ein Sextil zur Venus, ein Quadrat zum Mars, ein Trigon zum Jupiter und eine Opposition zum Saturn. Auf dieser Grundlage basiert die Assoziation des Sextils und des Trigons mit PositivitĂ€t, da sie in diesem Schema durch die WohltĂ€ter Venus und Jupiter gekennzeichnet sind. Mars und Saturn hingegen geben die Assoziation mit Herausforderung an, da sie in Verbindung mit dem Quadrat und der Opposition stehen.

zodiak-domizile-aspekte-blog.jpg
Herleitung der Eigenschaften der Aspekte nach den Domizilen der Planeten und ihren Beziehungen zu Sonne und Mond, aufbauend auf das Thema Mundi.

Rechte und linke Aspekte

Eine weiterhin wichtige Unterscheidung in der QualitĂ€t der Aspekte liegt in der Lage dieser, ausgehend vom aspektierten Planeten. Aspekte, die ”rechter Hand” eines Planeten liegen, sind jene welche von ihm aus gesehen frĂŒher in Tierkreisrichtung liegen. Aspekte, ”linker Hand”, sind spĂ€ter im Tierkreis gelegen. Dies kann man sich ganz einfach visualisieren, in dem man sich die Planeten mit dem ”Kopf” zur Tierkreismitte und die ”FĂŒĂŸe” zum Rand gerichtet denkt. Wenn man sich nun vorstellt, dass die Planeten mit zur Seite ausgestreckten Armen im Horoskop liegen, lĂ€sst sich einfach die Richtung der Aspekte an diesen ablesen. Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Aspektrichtung wĂ€re, sich vorzustellen, selbst in der Mitte des Tierkreises zu stehen mit Blick auf den jeweils in Frage kommenden Planeten. Alle Planeten, die sich nun auf der rechten Seite von einem selbst gesehen befinden, sind im rechten Aspekt zu diesem Planeten. Alle Planeten, die links von einem selbst liegen, sind links im Aspekt zum Planeten in der Ausgangsposition. Dies wĂŒrde also die Wahrnehmung auf die Planeten und deren Aspekte untereinander von der Erde aus gesehen wiedergeben. Dies ist wohl die ursprĂŒngliche Methode zur Bestimmung der Aspektrichtung. In der Beispielzeichnung unten steht Mars rechts im Quadrat zu Merkur. Merkur befindet sich also “linker Hand” im Quadrat zu Mars. Ein Betrachter in Tierkreismitte wĂŒrde ebenfalls Merkur als links gelegen von Mars wahrnehmen.

Merkurius Mars Mond
Mars im rechten Aspekt (“rechter Hand”) zu Merkur. Merkur im linken Aspekt (“linker Hand”) zu Mars. Mond im im linken Aspekt zu Merkur und Merkur im rechten Aspekt zu Mond. Mars und Mond formen traditionell keinen Aspekt, da Mars vom Mond gesehen im 6. Feld und Mond vom Mars gesehen im 8. Feld steht. Sie können sich also nicht “sehen”, da die Zeichen in denen sie stehen, Jungfrau und Wassermann, keinerlei Gemeinsamkeit haben.

Bedeutung der Aspektrichtung

Ein rechter Aspekt hat dominierenden Charakter. BegrĂŒndung hierfĂŒr ist die Tatsache, dass sich der Planet in frĂŒheren Zeichen auf den in spĂ€teren Zeichen zubewegt, ihn also vor Augen hat und ihm “auf der Spur ist”. In der Beispielzeichnung hat Mars sozusagen die ”Oberhand” ĂŒber Merkur. Die Beziehung zwischen diesen beiden wird also von Mars bestimmt. Merkur hat sich dem Mars zu fĂŒgen. Im Allgemeinen hat ein Aspekt positiveren Charakter, wenn der Planet in der dominanten Position ein WohltĂ€ter ist. Ein ÜbeltĂ€ter mit der Oberhand wirkt eher herausfordernd.

Mars im Zehnten von Merkur
Mars ist im rechten Quadrat zu Merkur und daher in der dominierenden Rolle. Merkur hat sich dem Mars zu fĂŒgen. Mars ist gleichzeitig “Im Zehnten” von Merkur. Ein Planet im zehnten Zeichen vom Ausgangsplanet (in Tierkreiszeichenfolge) wird als Ă€ußerst dominierend angesehen. Dieser Aspekt ist als stĂ€rkster unter allen angesehen.

Die Interpretation der Aspektrichtungen gilt fĂŒr das Sextil, das Quadrat und das Trigon. Opposition und Konjunktion haben logischerweise keine ”Richtungen” und erhalten daher keine zusĂ€tzliche Interpretation durch diese. Der Aspekt mit der stĂ€rksten Wirkung ist das Quadrat rechter Hand, fĂŒr das in hellenistischer Zeit ein eigener Begriff geschaffen wurde – ”Im Zehnten” (engl. ”Upon the Tenth”, griech. epidekateia). Dies bedeutet, dass der Planet im zehnten Feld vom Tierkreiszeichen des Ausgangsplaneten gesehen, in der dominanten Position ist. Es ist also dasselbe wie das Quadrat rechter Seits. In der Beispielzeichnung oben ist Mars also ”Im Zehnten” von Merkur, und somit in der herrschenden Rolle. Die Bestimmung des Zehnten basiert immer auf den Tierkreiszeichen in denen sich die Planeten befinden.

*******

Schlussbemerkung: Dies war eine Darstellung der Grundprinzipien der Aspektlehre, so wie sie in ihren UrsprĂŒngen in Gebrauch war. Weitere auf diese Grundlagen aufbauende Methoden sind durchaus bekannt. Obwohl die Aspektlehre traditionell auf “nur” fĂŒnf Aspekten beruht, ist sie doch sehr umfangreich. Dabei ist zu beachten, dass einige Betrachtungen ĂŒber die Jahrhunderte einst verloren gegangen waren, wie zum Beispiel die grundsĂ€tzliche Interpretation der Aspekte nach Zeichen. In den letzten Jahrzehnten wurde jedoch immer mehr Material der Astrologen aus antiker Zeit durchgearbeitet, Übersetzungen erstellt und die ursprĂŒnglichen Lehren der Astrologie wieder neuentdeckt. Ich denke, dass u.a. das Vertiefen in die Wurzeln der Aspektlehre ein fruchtbares Fundament fĂŒr eine astrologische Analyse schafft. Nicht zuletzt wird durch diese auch der Umgang mit Nebenaspekten mehr Einsicht und Tiefe erhalten.

*******

Quellen und weiterfĂŒhrende Literatur:

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Denver: Amor Fati Publications, 2017.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

Brennan, Chris. Void of Course Moon: Three Different Definitions. 27.9.2017. https://www.youtube.com/watch?v=7qMV_JcrsQ0. Gesehen 15.10.2018.

Brand, Rafael Gil. Lehrbuch der klassischen Astrologie. Chiron Verlag, 2000.

Erik van Slooten. Traditionelle Horoskopdeutung. Ein Lehrgang zum Selbststudium. Chiron Verlag, 2014.

Hand, Robert. Traditionelle Astrologie: GanzzeichenhĂ€user – Tag- und Nachthoroskope. Chiron Verlag, 2007.

Zu meinem Artikel ĂŒber die Geschichte der Astrologie geht es hier.

Über die Bedeutungen der Planeten in der traditionellen Astrologie, kannst du hier lesen.

Titelbild: Pixabay

Grundskizze ‘Tierkreis’ fĂŒr Grafiken: File:Thema Mundi.svg by Meredith Garstin derivative work Achillu, Zodiac wheel, CC BY-SA 3.0

Grafiken: Autorin

Aktualisiert: 22.1.2019